dissabte, 25 de juliol de 2015

Benestar Social i Família habilita un portal web amb la informació i els recursos formatius necessaris per obtenir el certificat de primera acollida

La Direcció General per a la Immigració posa al servei dels ens locals i les entitats la proposta de material de suport a la formació del mòdul sobre coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic

La Direcció General per a la Immigració, adscrita al Departament de Benestar Social i Família, acaba d’habilitar un portal a la seva pàgina web amb tota la informació i els recursos formatius necessaris per a obtenir el certificat de primera acollida, un document jurídic d’utilitat en els processos d’estrangeria com l’arrelament social o l’accés a la nacionalitat.

En virtut de la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, el Govern de Catalunya posa a l’abast de les persones interessades un servei de primera acollida en col·laboració amb els ens locals, els agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu és promoure l’autonomia personal, així com la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament personalitzat, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores. 

Segons el director general per a la Immigració, Xavier Bosch, “es tracta d’una formació a mida on es posa en valor la diversitat cultural i els coneixements adquirits al llarg de la vida de les persones que hi participen”.

Bosch ha fet èmfasi en els continguts del tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana: “són uns materials pioners elaborats a partir de l’experiència recollida arreu dels municipis i de les entitats de Catalunya que fa anys que hi treballen. Les activitats plantejades estan pensades per a la reflexió i el debat, no pas per a l’adoctrinament, i tenen a veure amb aspectes quotidians relacionats amb els drets i deures dels ciutadans, sobre temes de cultura general, l’accés als serveis públics i la participació en la societat d’acollida”.

Els objectius didàctics del mòdul sobre coneixement de la societat catalana es divideixen en quatre grans àmbits:

1. Els trets fonamentals de Catalunya.
2. El sistema polític i administratiu, l’associacionisme i la participació ciutadania.
3. Drets i deures fonamentals.
4. Els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local.

A banda del portal d’accés públic, Benestar Social i Família ha creat un entorn digital privat a Internet de col·laboració per a la posada en marxa del servei entre la Direcció General per a la Immigració, el món local i les entitats implicades. Aquest espai compta amb seccions de documentació, recomanacions, guies didàctiques i d’avaluació de coneixements i competències, així com canals de comunicació estables per ajudar en la resolució dels problemes que puguin sorgir.

El nou portal del servei de primera acollida és accessible a través de la direcció:http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/servei-de-primera-acollida

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada