dissabte, 5 de setembre de 2015

Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427410.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada