dijous, 28 de gener de 2016

Productes de suport per a persones amb discapacitat i/o dependència


Recull de recursos variats, publicacions i entitats que proporcionen informació i solucions sobre tecnologia i productes de suport per a persones amb discapacitat o en situació de dependència.

Els productes de suport es defineixen segons la OMS:
Com qualsevol producte (inclosos els dispositius, equips, instruments o software) fabricat especialment o disponible en el mercat, utilitzat per o per a persones amb discapacitat, destinat a facilitar la participació, a protegir, recolzar, entrenar, mesurar o substituir funcions o estructures corporals i activitats, o prevenir deficiències i limitacions en la activitat o la participació.

Els productes de suport tenen la següent finalitat:
  1. Prevenir: donar seguretat, evitar caigudes i accidents, evitar lesions a la pell o altres, i especialment, per al manteniment de la salut i per al manteniment de l’autonomia més temps.
  2. Millorar l’autonomia: compensar o suplir la limitació funcional i facilitar la participació de la persona en l’activitat.
  3. Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços en la cura de la persona amb discapacitat.
Els productes de suport son útils per:
  • a tots tipus de discapacitat (física, sensorial, intel·lectual)
  • en totes les etapes de la vida (nens, adults, persones grans)
  • per a tota activitat (mobilitat, activitats de la vida diària, comunicació, treball, lleure, esport, etc.)
  • per a tots els llocs on poden estar les persones (espai residencial, transport, zones urbanes o rurals, etc.)
Aquest dossier s’ha realitzat amb la col·laboració del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius i es complementa amb el dossier temàtic Tècniques augmentatives de comunicació publicat per DIXIT el gener de 2015.

Tots els documents i articles referenciats en el dossier es poden consultar i agafar en préstec als centres DIXIT.

Data de publicació: 04/11/2015
Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials amb la col·laboració del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius.

Monografies

Elorduy Hernández-Vaquero, T.; Pedro Tarrés, P. “Movilidad y sedestación”. A: Terapia ocupacional en geriatría: principios y práctica. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Masson, 2010. pp. 283-296. (Colección Panamericana de terapia ocupacional)
Capítol que se centra en la descripció dels productes de suport per a la marxa i en els sistemes de sedestació de persones ambulants i/o immobilitzades.

Fabregat, M. A.; Elorduy, T. “Ajudes tècniques a domicili”. A: Manual d'atenció domiciliària. Barcelona: Edide: Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, 2003. pp. 207-221.
Capítol que dóna informació sobre els productes de suport per a la mobilitat, per a la prevenció, per a les activitats de la vida diària, per a les transferències, per a la comunicació i per a l’oci.

Guía de orientación en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación de dependencia: productos de apoyo para la autonomía personal.Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, 2012. 93 p.
Guia que serveix de referència als professionals avaluadors de les persones en situació de dependència. Recull aquells productes de suport que faciliten l'autonomia personal en relació a la taula d'aplicació d'activitats i tasques del barem de valoració de la dependència. 

Juego, juguetes y discapacidad: la importancia del diseño universal. Alicante: AIJU, 2007. 28 p.
Guia informativa sobre el joc i l'accés a les joguines per a persones amb discapacitat. Inclou un diagnòstic del mercat de la joguina relatiu a l'accessibilitat d'aquesta, dóna pautes per al disseny de les joguines accessibles i consells sobre jocs i joguines, adreçats als pares d'infants amb algun tipus de discapacitat. 

Més autonomia menys dependència : guia per a la promoció de l'autonomia personal al domicili de les persones en situació de dependència. Productes tècnics i tecnològics de suport. Accessibilitat i adaptacions funcionals de la llar. Salt: Consorci d'Acció Social de Catalunya, 2012. 42 p. (Eines d'Innovació Social; 2)
Guia adreçada als professionals de serveis socials d’atenció primària i als governs locals, per tal d’afavorir la cooperació pública i el treball en xarxa per desenvolupar serveis per promoure l’autonomia de les persones dependents als seus domicilis.

Pérez-Castilla Álvarez, Lucía. Claves para el asesoramiento en tecnologias de apoyo: reflexiones sobre experiencias. Madrid: CEAPAT-IMSERSO, 2015. 1 recurs electrònic (91 p.). (Serie Tecnologia y comunicación; 5)Anàlisi de la relació entre discapacitat i tecnologia, de la importància de la informació prèvia, de les necessitats de l’usuari, del paper dels professionals i les implicaciones de l’entorn físic. 

¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!. Paterna: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2005. 408 p. + 1 disc òptic (CD-ROM)
Obra de consulta que recopila i sintetitza informació variada i pràctica sobre productes de suport i accessibilitat d’espais i serveis habituals per a persones amb discapacitat i persones grans.

Rehabilitación domiciliaria: principios, indicaciones y programas terapéuticos. 2a. ed. Barcelona: Elsevier Masson, 2015. XX, 359 p.
Manual de referència que fa una revisió de la rehabilitació domiciliària des d’una visió transdisciplinària i que dedica alguns capítols als productes de suport per a la cura, les activitats de la vida diària, la mobilitat, etc.

Rehabilitación infantil. Madrid: Médica Panamericana, 2012. XV, 443 p.
Obra coral que fa un repàs exhaustiu a l’àmbit de la rehabilitació infantil dirigit als professionals de disciplines diverses que treballen amb infants discapacitats. Dedica alguns capítols als productes de suport, les ajudes tècniques i els jocs adaptats.

Saber mirar: (percepción social de las ayudas técnicas). Madrid: Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas: Fundación Belén, 2004. 157 p. (Documentos CEAPAT)
Resultat d’un projecte de la Fundación Belén per a normalitzar la visió i conceptualització dels productes de suport, basant-se en la constatació que les persones que els necessiten mostren sovint algun tipus d’oposició o rebuig, sigui per amor propi, vergonya o temor a ser compadides.

Soro Camats, Emili; Basil, Carme; Rosell, Carme. Pluridiscapacidad y contextos de intervención. Barcelona: Universitat de Barcelona. Institut de les Ciències de l'Educació, 2012. 1 recurs electrònic (276 p.). (Educació i comunitat; 5)
El capítol 7 d’aquest manual sobre atenció socioeducativa i intervenció amb infants pluridiscapacitats, està dedicat als productes de suport i al seu ús per afavorir la participació, l’educació i el joc d’aquests infants. 

Recursos web

Generals

Persones grans

TreballInfànciaActivitats de la vida diària
Vehicles
TecnologiaNormativa

Normas técnicas sobre tecnología y productos de apoyo. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servivios Sociales e Igualdad. Instituto de Mayores y Servivios Socials, 2015. 8 p. Llistat de les normes tècniques més rellevants en l’àmbit de la tecnologia i productes de suport, elaborades per les entitats de normalització internacional (ISO), europees (EN) i espanyoles UNE, i ratificades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). 

UNE-EN ISO 9999:2012. Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología.
Norma elaborada pel Comité Tècnic de Normalització 153 d’ AENOR.

DIXIT TV

Presentació del llibre 'Universal Design: the Humbles Method for User-Centred business". Vic, 2 d'octubre de 2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2012. 1 fitxer de videostreamming (ca. 65 min)
Els autors Jordi Montaña i Francesc Aregall van presentar a DIXIT Vic Centre de Documentació de Serveis Socials aquesta obra publicada per l’editorial anglesa Gower. El llibre explica el valor del “disseny per a tots” (la intervenció en els entorns, els productes i els serveis) que permeten que tothom pugui gaudir-los en igualtat de condicions.

Centres d’informació i investigació de productes de suport

Centre del Departament de Benestar Social i Família que ofereix informació i orientació sobre solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles, amb l'objectiu d'impulsar i millorar l'autonomia personal i l'accessibilitat a l'entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran.

A banda, el Departament de Benestar Social i Família convoca anualment els Ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) que té com a objectiu facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Centre de referència l’objectiu del qual és oferir serveis socials de qualitat per atendre les persones en situació de dependència i les seves famílies. Es tracta d’un espai d’intercanvi de coneixements i experiència. Periòdicament publica el Boletín del CEAPAT.

Centre tecnològic que estudia el comportament del cos humà i la seva relació amb els productes, entorns i serveis que fan servir les persones, combinant coneixements provinents de la biomecànica i l’ergonomia o la enginyeria emocional.

Espai estructurat de cooperació entre centres que realitzen informació i assessorament en productes de suport. L’objectiu d’aquest espai és oferir un paper més actiu a les persones amb discapacitat i persones grans, així com als tècnics implicats en la selecció i l’ús dels recursos i productes de suport.

Catàlegs de productes de suport

Catàleg que conté productes de suport que són adaptacions elaborades pels propis usuaris, amb tecnologies i disseny lliures.

Catàleg de productes del CIDAT, Centre d’Investigació, Desenvolupament i Aplicació Tiflotècnica de l’ONCE, que és el referent en matèria de productes de suport i tecnologies dirigides a persones cegues o con deficiència visual greu.

Servei públic de la Diputació Foral de Biscaia d’orientació i préstec de productes de suport per a la promoció de l’autonomia persona de les persones amb discapacitat i/o dependència.

EASTIN. Xarxa europea d’informació en productes de suport
Conté una àmplia gamma de productes de suport i permet la cerca per tipologia de productes, per termes, pel nom comercial o el proveïdor, d’arreu d’Europa.

Guia bàsica de productes de suport del portal Ser cuidador, una iniciativa de la Creu Roja i l’IMSERSO. Ofereix també diversos enllaços per trobar l’entitat que dóna suport en aquest àmbit a cada comunitat autònoma, província, etc.

Secció de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació que presenta una mostra de l'extensa varietat del productes de suport disponibles com teclats, comunicadors, commutadors, joguines, etc.


Pàgina web que conté informació sobre la normativa tècnica, documents de consulta i enllaços a pàgines web que contenen informació relacionada amb els productes de suport. També s’hi pot consultar el seu catàleg de productes de suport.

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20151104_productes_suport_discapacitat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada