dimarts, 24 de febrer de 2015

Active support: enabling and empowering people with intellectual disabilities


Model d'atenció que permet i faculta les persones amb discapacitat intel·lectual a participar plenament en tots els aspectes de les seves vides. Aquest enfocament és eficaç per treballar amb persones amb discapacitats més severes i és d'interès per als responsables de la prestació desuporti serveis.

Mansell, Jim. Active support: enabling and empowering people with intellectual disabilities. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2012. 224 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada