dimarts, 24 de novembre de 2015

La prevenció de les violències masclistes que afecten la gent jove

DOCUMENTACIÓ

- Recull d'experiències presentades a les Trobades Tècniques de Joventut 2015 sobre violències de gènere 
- Vídeos de les Trobades Tècniques de Joventut 2015 sobre violències de gènere
- Storify de les Trobades Tècniques de Joventut 2015 #jovesgènereiviolències 

És una eina de suport pràctica i operativa elaborada per facilitar l'acció dels professionals i les professionals de joventut en l'abordament de la violència contra les dones des de la prevenció, la detecció precoç, l'atenció i l'acompanyament. 

Aquest document, de 2009, és el resultat del treball de diferents departaments de la Generalitat amb la finalitat d'establir una base sòlida a partir de la qual es pugui donar una resposta unificada, coordinada i adequada als diferents problemes derivats de la violència masclista. És un instrument actiu que estableix les bases a partir de les quals es defineix un model d'intervenció compatible amb el que estableix la llei. 

Recull de les principals conclusions de l'informe jurídic elaborat sobre els drets de les dones adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella o situacions anàlogues. 

Publicació de 2015, elaborada per un extens grup de treball multidisciplinar, que pretén ser útil per tal de millorar la detecció i la intervenció en situacions de violència masclista que afecten els adolescents i les adolescents. 

Guia de 2015 sobre el projecte de formació de professionals en violències de gènere. És el resultat del treball col·laboratiu feminista entre dues entitats del tercer sector, Candela i Tamaia, i l'equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili. 

Estudi que aborda la percepció que l'adolescència i la joventut tenen sobre la violència de gènere. Per a això, s'analitza en profunditat una enquesta realitzada pel Centre de Recerques Sociològiques (CIS) dirigida a la població resident a Espanya de 15 a 29 anys. 

ASSESORAMENT I SUPORT TÈCNICS 

Acompanyament formatiu amb personal tècnic especialitzat per facilitar que els professionals i les professionals incorporin els continguts relacionats amb les desigualtats de gènere i les violències masclistes dins les seves actuacions, mentre dissenyen i posen en pràctica actuacions de prevenció amb joves. 

PROGRAMES I SERVEIS 

Programa que s'emmarca dins la línia estratègica de sensibilització i prevenció i respon a la voluntat d'endreçar, homogeneïtzar i millorar l'eficàcia del conjunt de les actuacions preventives, així com dels continguts que s'adrecen a joves i adolescents que es realitzen des de les diferents administracions públiques i institucions. 


NORMATIVES I LEGISLACIÓ 


EINES 

En aquest espai de la pàgina web Jove.cat s'ofereixen recursos en relació a la violència contra les dones. 

DOSSIERS 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada