diumenge, 25 d’octubre de 2015

El Govern fomenta l'ús de l'arbitratge en els conflictes en l'àmbit de la contractació pública com a alternativa a la via jurisdiccional per estalviar temps i diners

  • Els contractes, convenis de col·laboració i altres negocis jurídics en què la Generalitat o les empreses públiques siguin part inclouran clàusules de submissió a l’arbitratge, quan el cas ho permeti.
  • La Cort Arbitral de Catalunya serà l’entitat a què se sotmetrà l’Administració catalana.
  • La coexistència de l’arbitratge amb el sistema judicial tradicional d’administració de justícia contribuirà a millorar les ràtios de qualitat, eficiència i celeritat de la justícia.
El Govern ha aprovat un acord per fomentar l’ús, el coneixement i la difusió de l’arbitratge com a instrument jurídic en la resolució de conflictes que puguin sorgir en l’àmbit dels negocis jurídics on sigui part la Generalitat i/o el seu sector públic. La Generalitat i les seves empreses públiques es comprometen així a valorar la resolució, mitjançant aquesta alternativa a la via jurisdiccional, de tots aquells conflictes en què no sigui preceptiu recórrer als tribunals.

El pacte de submissió a l’arbitratge estarà present des del primer moment en la contractació pública a partir d’ara, mitjançant la inclusió d’una clàusula en el document contractual, en els casos en què sigui possible legalment. També en els convenis de col·laboració i cooperació i altres negocis jurídics de què formin part la Generalitat o el seu sector públic que ho permetin.

A aquests efectes, el tribunal d’arbitratge que reconeix el Govern a partir d’aquest acord és la Cort Arbitral de Catalunya. El Govern considera que és una entitat de reconegut prestigi nascuda fruit del consens de diverses institucions tant significades com el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya i el Col·legi Notarial de Catalunya.

L’arbitratge és un instrument jurídic cada cop més comú per solucionar controvèrsies sorgides de la creixent internacionalització d’intercanvis comercials. Es tracta d’un procediment àgil, en el qual són els mateixos involucrats en la divergència els que trien l’àrbitre i fins i tot poden representar-se a si mateixos. L’arbitratge permet donar resposta ràpida als conflictes i evitar instàncies judicials, cosa que suposa rebaixar costos i temps de resolució.

La coexistència de l’arbitratge amb el sistema judicial tradicional d’administració de justícia haurà de contribuir a millorar les ràtios de qualitat, eficiència i celeritat de la justícia.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/287489/ca/govern-fomenta-lus-larbitratge-conflictes-lambit-contractacio-publica-alternativa-via-jurisdiccional-estalviar-temps-diners.do

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada