dimarts, 20 d’octubre de 2015

JORNADA.- Dades i informes que afecten els drets dels infants

Us fem arribar informació de la jornada "Dades i informes que afecten els drets dels infants”, organitzada per la TIAC – Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya i que es durà a terme el proper dimarts 27 d’octubre al Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Podeu accedir al Programa aquí.

La diversitat d’institucions i entitats que atenen a Catalunya als infants, apleguen un ampli ventall d’informacions sobre les seves condicions de vida i sobre molts aspectes que afecten els seus drets en general, o els drets de subconjunts d’infants en particular. De vegades, algunes de les entitats recopilen aquestes informacions i publiquen informes o d’altres documents que permeten una visió més sistemàtica d’algunes d’aquestes situacions.

Les administracions que actuen a Catalunya i les seves diverses institucions, departaments i organismes coneixen realitats parcials de la vida dels infants a casa nostra des de l’atenció que en fan a necessitats molt concretes. Salut, educació, serveis socials, cada departament i cada organisme dins de cada institució té les seves dades de treball a partir del seu àmbit de responsabilitat.

El mateix passa entre les associacions i ONG’s. Cadascuna centra la seva activitat en problemàtiques més o menys concretes i, en conseqüència, l’acumulació de coneixement que tenim és sempre parcial pel que fa a la realitat dels nostres infants.

Per la seva part, Universitats i Centres d’investigació, de vegades, desenvolupen recerques a partir de l’explotació de les dades proporcionades per entitats i institucions, i d’altres vegades les recullen pel seu compte, però amb el denominador comú que sovint són poc conegudes a casa nostra per la ciutadania en general.

Des de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya hem pensat que molts d’aquests informes i informacions es podrien relacionar i que serien útils per ajudar-nos a tots a tenir una visió més global, realista i detallada de la diversitat de situacions existents que afecten els nostres infants i els seus drets. Es per això que la TIAC vol promoure un esforç de recopilació i ordenació de dades, bo i col·laborant a la presa de consciència dels diversos actors implicats en la millora de les condicions de vida i en la promoció dels drets dels infants i adolescents al nostre país.

Ara bé, també ens cal preveure com podrem fer servir aquestes informacions per tal que es prengui consciència de la seva importància, i per tal que doni fruits pràctics concrets. És per aquests motius que hem volgut comptar amb la participació de Jorge Cardona, membre del Comitè dels Drets dels Infants, per a que, des de la seva experiència, ens assessori sobre els usos i formats que les diferents informacions i informes poden tenir per a la millora de les condicions de vida i el reconeixement i garantia dels drets dels Infants i Adolescents de Catalunya, i per a l’elaboració del V i VI Informe d’Aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDN) en Espanya, i dels informes de seguiment.

Amb aquesta jornada volem posar de manifest la necessitat de recopilar, ordenar i posar en comú les diferents dades que sobre la infància disposen administracions, centres de recerca o organitzacions no governamentals, per d’aquesta manera tenir una visió més global, realista i detallada de la realitat de la infància que ens permeti continuar treballant amb una major coneixement en la millora de les condicions de vida i en la promoció dels drets dels infants i adolescents al nostre país.

Per tal de prendre consciència de la importància de disposar de dades adequades sobre la infància, hem volgut comptar amb la participació de Jorge Cardona, membre del Comitè dels Drets dels Infants, qui ens assessorarà sobre els usos i formats que les diferents informacions poden tenir per a la millora de les condicions de vida i el reconeixement i garantia dels drets dels infants i adolescents de Catalunya. 

Podeu accedir a la butlleta d’inscripció de la jornada a través d’aquest enllaç. La inscripció a la jornada és gratuïta, amb dinar opcional (20€).

Més informació al correu electrònic administració@tiac.cat i al telèfon 93 292 55 63.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada