dimecres, 28 d’octubre de 2015

JORNADA sobre la pobresa infantil a Catalunya: anàlisi actual, àmbits d’actuació i rol de les entitats del Tercer Sector Social

Un dels majors desafiaments que afronta avui la nostra societat s’identifica amb la realitat de moltes famílies i dels seus infants que viuen en situació de pobresa. Malgrat les lloades millores dels indicadors macroeconòmics anunciades i repetides des d’alguns entorns, cal no perdre de vista que els efectes damnosos de la crisi que patim des de 2008 han calat profundament i que aquests perduraran més enllà del final d’aquesta, sigui quan sigui que s’esdevingui. Un dels seus efectes més pronunciats ha estat l’augment de la pobresa, especialment la infantil.

La pobresa i l’exclusió social tenen un caràcter multidimensional que repercuteix negativament en tots els àmbits de la vida de les persones i que afavoreix la seva mateixa perpetuació, de manera que les diferents dimensions que es veuen afectades per aquestes situacions estan interconnectades i es reforcen recíprocament, tendint a incrementar la desigualtat d’oportunitats en el temps. No només això, sinó que aquestes realitats transcendeixen les mateixes fronteres generacionals i, si no són eradicades i previnguda la seva cronificació, presenten un llast per a les generacions futures, esdevenint una realitat heretada.

Avui, el Tercer Sector Social esdevé un element complementari cabdal a les estructures de l’Estat de Benestar com a agent imprescindible de suport a la complexa realitat que afecta directament -i potencialment- moltes famílies i els seus infants a càrrec, que busquen atenció, acompanyament i suport a les seves necessitats.

Per això, cada vegada més, se li reconeix un espai irrenunciable en l’imaginari social de provisió de benestar, transferint a la societat civil un protagonisme creixent en aquesta matèria, fonamentat en la pràctica del principi de solidaritat i en la idea de la co-responsabilitat entre agents.

Dimecres 11 de novembre de 9.00 a 14.00h

Sala de Graus, Edifici Migdia 4ª planta. Facultat d’Educació

Inscripció gratuïta enviant correu a jmtorralba@ub.edu

Organitza el Departament de Treball Social i Serveis Socials UB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada