Passa al contingut principal

Entrades

Destacats

Atenció integral en qüestió de Justícia.

En els darrers anys immersos en un   període de crisi econòmica i social s’ha intensificat la demanda social com a motor de la ciutadania en els afers públics. L’augment de pràctiques participatives que permeten incidir i capacitar una gestió més directa dels recursos públics. Aquest increment ve lligat a una demanda social creixent i una predisposició dels agents institucionals que han vist minvats els seus pressupostos. La gestió comunitària es un concepte ampli, que afecta a la gestió dels equipaments, dels serveis i dels recursos vertebrant així un empoderament de les comunitats. Aquesta guarda relació amb les necessitats de diversos col·lectius, amb la provisió, distribució de serveis i que hem de fer amb aquests recursos comuns. Hem d’aprofundir doncs en alguns valors comuns: a)  Accessibilitat/universalitat : d’on parteix la noció del bé comú que ha de garantir l’accessibilitat als serveis i recursos, respectant el dret i el sentit d’allò públic, sense exclusions ni discri

Entrades més recents

Manifest de la Plataforma + Drets i + Justícia Social

“LES PRESONS SÓN LES GRANS SILENCIADES DE LA SOCIETAT” per Núria Ortín

La violència entre els/les joves...

Guia 6: m'emociONES

25N-Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2020

La conflictologia per Anna Tomàs

Parlem de l’enuresi...

4.348 dies sense Consells de Participació als centres de protecció #VolemConsellsdeParticipació

Las irregularidades en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona culminan con la dimisión del gerente.