31 de maig 2015

Hombres maltratados: masculinidad y control social

Llibre que es realitza amb la primera tesi doctoral a Espanya sobre la problemàtica de l'home heterosexual víctima de violència femenina.

Folguera Cots, Laia. Hombres maltratados: masculinidad y control social. Barcelona: Bellaterra, cop. 2014. 214 p. (Serie general universitaria; 148)

Exemplar consultable als centres DIXIT

28 de maig 2015

Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable: manual de intervención comunitaria en barrios

Manual que exposa diverses metodologies i dinàmiques per dinamitzar les relacions de convivència des d'una vessant comunitària.

Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable: manual de intervención comunitaria en barrios. València: CeiMigra: IMEDES: Generalitat Valenciana, 2013. 67 p. 

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia

27 de maig 2015

OFERTA DE TREBALL: qui defensa els drets dels educadors socials?

  
DIFERENTS TORNS EN ÈPOCA DE VACANCES D'ESTIU
Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Fecha límite Inscripción 10/06/2015

                                                                                                                                                                                                                           
 Institució Neuro- Psico-Pedagògica Guru

Busquem diplomats i diplomades en educació social.

No es valoraran candidatures que no compleixin aquest requisit.

Busquem educadors i educadores per cobrir diferents llocs de treball a la Fundació Autisme GURU durant el període de vacances d'estiu.

Perfil/Requisitos Diplomat o diplomada en educació social.

Competencias 
 • Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
 • Nivel Empleado
 • Tipo de contrato Jornada intensiva
 • Duración Sin especificar
 • Salario Menos de 12.000 € bruto/anual
 • Estudios mínimos Diplomado
 • Experiencia mínima Al menos 1 año
 • Fecha de inicio 15/06/2015
 • Nº de vacantes 5
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=111979&pageIndex=1&volver=&idCategoria=4002&idPais=60&idProvincia=5

History of social work


Història del treball social a través d'una trentena de fitxes ordenades cronològicament i agrupades en tres col·leccions (britànica/anglosaxona, flamenca i neerlandesa) que aborden el tema des de perspectives nacionals i en idiomes diferents.

26 de maig 2015

Viaje al cerebro de un niño

John J. Medina per Planeta

Entre els molts consells que ens ofereix el seu autor, tots basats en referències científiques de com educar nens i nenes intel·ligents i feliços, trobem aquest: "Vol que el seu fill vagi a una bona universitat? Ensenyi-li a controlar els seus impulsos".

Les dades ens confirmen que el coeficient d'intel·ligència és modelable, i que hi ha cinc coses importants difícils de mesurar però determinants a l'hora d'establir les capacitats: el desig d'explorar i aprendre, l'autocontrol, la creativitat, la comunicació verbal i la capacitat per interpretar la comunicació no verbal.

Aquest llibre ens ofereix la possibilitat de reflexionar sobre el coneixement necessari del cervell dels infants i les interaccions amb els ambients que els envolten.

25 de maig 2015

I vostè com està?: el suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents: orientacions per a l'atenció: document base de treball per a la Jornada obert a aportacions

Document elaborat per tal d'obrir la reflexió sobre els riscs per al benestar emocional i la salut que suposa l'atenció i la cura d'un familiar malalt o depenent i la necessitat de millorar l'atenció i els suports que poden rebre aquestes persones.

I vostè com està?: el suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents: orientacions per a l'atenció: document base de treball per a la Jornada obert a aportacions. Barcelona: Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores, [2014]. 22 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia

24 de maig 2015

Raó i emoció

de Ferran Salmurri Trinxet per  Edicions La Magrana

La relació entre raó i emoció és bàsica per al desenvolupament d'una millor manera de viure i de conviure amb un grau més gran de benestar emocional i de felicitat, que és l'objectiu de tots els éssers humans. El fet que tot el que sentim depèn del que pensem i percebem fa imperiosa la necessitat de canviar, és a dir, d'aprendre a viure i a conviure d'una manera més humana i menys primitiva, de millorar el control de les nostres emocions i del nostre egoisme.

Amb aquest llibre es pretén posar a l'abast d'un públic ampli una lectura divulgativa i pràctica sobre aquests temes, està escrit tant per aprendre un mateix com per ensenyar als fills o alumnes.

23 de maig 2015

Libro blanco de la psiquiatría del niño y el adolescente

Llibre que té com a objectiu promoure la formació i el coneixement en tots aquells àmbits relacionats amb la salut mental infantil i juvenil.

Libro blanco de la psiquiatría del niño y el adolescente. Madrid: Fundación Alicia Koplowitz, 2014. 308 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia

22 de maig 2015

Las grandes preguntas de los niños

de Gemma Elwin Harris (compiladora) per Planeta

Per què no puc fer-me pessigolles a mi mateix? Qui és Déu? Per què el cel és blau? Per què brilla la lluna? Per què hi ha gent dolenta? 
Totes aquestes preguntes i moltes més fetes per infants de totes les edats inspiren aquest llibre en el qual han participat grans experts de tot el món per intentar respondre a la curiositat dels més petits i també a la dels adults.

De forma amena i divertida, l'escriptora Gemma Elwin Harris ha recopilat grans preguntes d'alumnes d'educació primària i ha reunit un extraordinari equip de científics, especialistes, filòsofs i escriptors per respondre.

Experts com Richard Dawkins, Noam Chomsky, Sir David Attenborough, Marcus de Sautoy, Alain de Botton i Phillip Pullman, entre d'altres, ens ofereixen explicacions senzilles i il·lustratives sobre les qüestions més diverses i ens ajuden a comprendre millor el món que ens envolta.

21 de maig 2015

7.345 joves s'han beneficiat dels serveis de l'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats del Departament de Benestar Social i Família

L'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) ofereix als joves d'entre 16 i 21 anys sense recursos propis, familiars o laborals suport tècnic i educatiu

En el Ple celebrat avui al Parlament de Catalunya, la consellera Neus Munté, ha recordat que “Catalunya disposa des de l’any 1994 d’un servei per als joves extutelats, que ha estat sempre un aspecte cuidat pels diferents governs i que és referent a nivell europeu i de l’Estat espanyol". En aquest sentit ha destacat que "disposa d’una oferta de serveis i programes adequats a les necessitats dels joves que surten del sistema de protecció i, d’aquesta manera, es garanteix la seva igualtat d’oportunitats i es configura com un sistema en el que hi participa de manera molt important una xarxa d’entitats que hi col·labora molt activament”.

L’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) ofereix als joves d’entre 16 i 21 anys sense recursos propis, familiars o laborals i amb un perfil determinat, un suport tècnic i educatiu en els àmbits de:
 • l’habitatge
 • la inserció laboral
 • el seguiment socioeducatiu i psicològic
 • el suport afectiu
 • l’assessorament continuat
 • el suport econòmic
 • el suport jurídic
Tal com ha explicat Munté, "es tracta d’acompanyar el jove cap al seu procés d’autonomia personal amb l’objectiu de fer el seguiment personalitzat per part d’un professional referent i durant un període determinat de temps basat en un compromís, un Pla de treball, que marcarà un camí cap a la progressiva integració social i laboral, la seva independència i autonomia, entesa aquesta última com la capacitat del jove per desenvolupar la seva vida quotidiana sense la necessitat de la intervenció dels serveis especialitzats". És a dir, permetre a la persona jove afrontar el seu futur com a adult o adulta amb suficients garanties i reduir al màxim el nivell de risc de no assolir una plena integració social, d’acord amb el que preveu la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA).

Els programes de l’ASJTET són dinàmics i s’han anat adequant al perfil del jovent en funció dels canvis socials, econòmics i del seu entorn institucional. Això comportarà canvis en el tipus de respostes i, per tant, en els programes que les materialitzen. És per aquest motiu que des dels inicis de l’ASJTET s’han anat reforçant programes, sobretot pel que fa a l’habitatge i a la formació i inserció laboral, i se n’han introduint de nous com suport psicològic i supervisió (any 2002), acompanyament jurídic (2006), prestació pels joves extutelats (2007) o Servei de recerca d’orígens biològics (des de 2012).

Programa d’habitatge

El programa d'habitatge ofereix vivenda temporal al jovent, com a mitjà i suport al seu creixement i inclusió social amb total independència. La proposta intenta que el subjecte sigui actiu en el seu propi procés.

El programa inclou:
 • Servei de pis assistit per a jovent de 16 a 18 anys.
 • Servei de pis assistit per a jovent major de 18 anys.
 • Servei de residència o pisos per a jovent vinculat a programes d’inserció laboral.
 • Servei d’Acompanyament especialitzat per a jovent, lligat a una necessitat d’atenció especialitzada, que desaconsella la seva institucionalització en un recurs residencial.
Són joves que no tenen possibilitats econòmiques per poder independitzar-se, ni possibilitats de ser acollits per algun familiar i necessiten un recurs d’habitatge on també se'ls hi pugui oferir un assessorament i acompanyament en aquest futur immediat.

Des que es duu a terme aquest programa han estat atesos 3.690 joves, dels quals 538 corresponen a l’any 2014. Aquest 2015 el programa té un pressupost assignat de 5,7M€.

Programa Via Laboral

La finalitat del Programa d’inserció sociolaboral “Via Laboral” no és altra que la d’afavorir que el/la jove defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del seu pla vital i de futur.

Dins aquest programa cal diferenciar entre el paper dels propis joves tutelats i extutelats en risc social, les entitats que treballen dia a dia amb ells, els centres de formació que són factors clau per a la seva inserció laboral i, per últim, les empreses que són determinants per al seu projecte professional.

El fet diferenciador d’aquest servei ve donat per la transversalitat del treball en xarxa, entenent aquest com una eina molt valuosa que contempla la interacció entre els diferents programes que conformen l’ASJTET.

Des que es duu a terme aquest programa han estat atesos 2.235 joves, dels quals 389 corresponen a l’any 2014. Enguany el programa té un pressupost d’uns 350.000€.

Programa de suport econòmic

El Programa de suport econòmic pretén proporcionar al jovent major d'edat extutelat, ingressos econòmics que els permetin desenvolupar el seu projecte d'autonomia i independència de manera progressiva.

Tot jove extutelat que no disposa d’ingressos econòmics per afrontar les despeses essencials té dret a una prestació econòmica. Es tracta d’una quantitat anual equivalent a l’indicador de renda de suficiència (7.967,73 € anuals) la qual cosa implica un import mensual de 663,98 € des dels 18 i fins als 21 anys.

El pressupost d’aquest programa ha anat evolucionant de 3,9 milions al 2011 fins a 6 milions d’euros el 2015, és a dir, que s’ha incrementat en 2,1 M€, un 35% més.
 • 2011- 3,9M€ 
 • 2012 - 4,5M€ 
 • 2013 - 5M€
 • 2014 - 5,2M€
 • 2015 - 6M€
L’any 2014 es va aconseguir una millora substancial en la prestació per a joves extutelats ampliant la població destinatària. Fins llavors només els joves que havien estat sotmesos a tutela un mínim de tres anys es podien beneficiar d’aquesta prestació econòmica, amb la modificació que es va posar en marxa l’any 2014 ja no es demanava aquest requisit mínim i, per tant, tots els joves es van beneficiar durant 3 mesos d’aquesta prestació.

Enguany, aquests joves tindran dret a la prestació temporal limitada durant 6 mesos.

Des l’any 2007, any en què es va iniciar aquest programa, han estat atesos 3.065 joves, dels quals 583 corresponen a les sol·licituds de l’any 2014. D’aquests 583, 125 no compleixen el requisit de tres anys sota tutela de la Generalitat, però s’han acollit a l’ampliació dels requisits d’obtenció de la prestació.

Programa d’acompanyament jurídic

Per acabar, el Programa d’acompanyament jurídic vol donar, mitjançant una jurista social, assessorament, acompanyament jurídic i mediació, atenent de forma propera i efectiva les qüestions plantejades i fent un seguiment individualitzat dels casos, prioritàriament als àmbits d’estrangeria, penal, civil, i mediació.

Des de l’any 2006 han estat atesos 1.310 joves, dels quals 270 corresponen a les sol·licituds de l’any 2014.

Finalment, per tal de treballar en la millora continua i dins del Pla de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats està treballant enguany en la construcció d’un sistema d’indicadors d’avaluació de la seva activitat que es preveu estigui finalitzat dins l’any 2015 i es comenci a utilitzar el 2016.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/benestar-social-familia/notapremsavw/282881/ca/7-345-joves-shan-beneficiat-dels-serveis-de-larea-suport-tutelats-extutelats-del-departament-benestar-social-familia.do

20 de maig 2015

El poder de la por

Autor: Jorge L. Tizón García de Pagès Editors

La por s'ha convertit en un dels sentiments dominants en la societat actual. Tant el temor que neix de les circumstàncies col·lectives (calamitats climatològiques, guerres o crisis econòmiques galopants) com el que sorgeix del nostre interior, especialment del cervell (fòbia, ansietat, terror, angoixa, pànic i incertesa). A més, la influència creixent dels mitjans de comunicació de masses sobre la nostra conducta provoca que els temors ens semblin més terribles del que realment són.


El professor Tizón aborda, de manera rigorosa però comprensible per a qualsevol lector, la naturalesa i el poder de la por. Intenta situar cadascun dels temors en el seu context just, per mostrar on guardem les nostres pors i mirar d'explicar-nos com gestionar-les a la nostra vida quotidiana. Un cop identificats, poden perdre força i, sobretot, poden quedar atenuats o neutralitzats per teràpies i enfocaments basats en la intel·ligència emocional. Amb el bisturí precís, el doctor Tizón descriu i posa les bases perquè cada persona pugui viure sense por.

19 de maig 2015

Benestar Social i Família promou la parentalitat positiva entre 2.680 mares i pares l'any 2014

Gairebé la totalitat dels participants del programa Créixer en família valora molt positivament l'experiència i el 96% afirma que disposa de més recursos educatius després d'haver assistit als tallers

Arran de la bona acollida, el Departament amplia aquest any l'oferta formativa a famílies amb fills de 16 a 18 anys

2.680 persones van participar l’any passat en els tallers de Créixer en família, que Benestar Social i Família va organitzar en 38 comarques catalanes. En el marc d’aquest programa, la Secretaria de Família del Departament ofereix espais de suport als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l'educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les seves experiències. El programa orienta, reforça i dóna eines a les famílies amb l'objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors.

Fa dos anys que Benestar Social i Família implementa Créixer en família amb la voluntat de promoure canvis en els models d’actuació orientats cap a conductes parentals positives, que procurin el benestar dels menors i el seu creixement com a persones.

El Departament va oferir l’any passat 155 cicles de tallers gratuïts que pretenen ser espais d'intercanvi d'experiències entre pares i mares amb fills i filles d'edats similars. Per demarcacions, 78 d’aquests tallers es van celebrar a les comarques de Barcelona, 30 a Girona, 20 a Lleida, 17 a Tarragona i 10 a les Terres de l’Ebre.

Cada cicle de tallers consta de sis sessions i està conduït per professionals experts en educació i dinàmiques familiars. Les temàtiques abordades van des de l’afecte, l’autonomia i l’autoritat a les estratègies educatives, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola o la família extensa.

El programa formatiu de les dues primeres edicions es va estructurar en quatre grups en funció de l’edat dels fills i filles dels assistents: de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys i de 12 a 16 anys.

La Secretaria de Família ha avaluat el programa a partir del testimoni dels participants de l’edició de 2014 i dels formadors que han impartit els tallers, a fi de valorar-ne el grau de satisfacció i d’aprofitament. En aquest sentit, gairebé la totalitat de les famílies afirmen que se senten molt satisfetes de l’experiència. Més del 90% de les mares i els pares destaquen que després d’haver participat al Créixer en família han introduït canvis en l’educació de les seves filles i dels seus fills, han posat en pràctica idees apreses durant el cicle i han manifestat que disposen de més recursos educatius.

Cal destacar que igual que el 2013, l’any passat la majoria de participants (86,79%) van ser mares i que prop del 70% de les famílies van assistir a totes les sessions que formen cada cicle de tallers. Pel que fa a grup d’edats, la formació dirigida a persones amb filles i fills entre 6 i 12 anys va ser la més sol·licitada.

La bona acceptació per part de les famílies així com l’increment d’un 10% en el nombre de participants entre 2013 i 2014, fan que el Departament valori molt positivament aquesta iniciativa que creix quantitativament i qualitativament.

Pel que fa a les persones expertes que condueixen i dinamitzen els cicles, la Secretaria de Família va organitzar l’any passat dues sessions formatives, enfocades des de la perspectiva de la criança positiva amb l’objectiu de donar-los suport i de potenciar els coneixements d’aquests professionals. En aquestes sessions, l’entitat Vicky Bernadet va impartir una formació en relació a la prevenció dels abusos sexuals amb l’objectiu de sensibilitzar i apoderar les professionals en la prevenció en aquest àmbit. Com a resultat d’aquesta formació, cal destacar l’increment de monogràfics sobre aquest tema durant l’any 2014 (en el 67% dels cicles, les famílies han escollit el tema de prevenció en les relacions abusives/Bullying).

Una nova franja d’edat en la programació de 2015

Créixer en família afronta aquest any la seva tercera edició. Com a principal novetat i fruit la bona acollida del programa i els bons resultats del material, la Secretaria de Família ha incorporat tallers dirigits a pares i mares amb fills i filles entre 16 i 18 anys.

En el cicle de tallers que s’ocupa d’aquesta franja d’edat, una etapa especialment difícil per a les famílies, s’abordaran temes relacionats amb l’orientació professional, la sexualitat i afectivitat, la negociació i la responsabilitats, l’emancipació, etc.

De moment, hi ha previstos 9 cicles arreu del país dedicats a aquesta edat.

Créixer en família a Internet

Créixer en família també ofereix en línia un calaix de recursos amb eines per aplicar la parentalitat positiva, organitzats per edats i àmbits temàtics (ser pares i mares, afecte i comunicació, salut i cura, hàbits i conductes, joc i aprenentatge, noves tecnologies, lleure i entorn i xarxes de suport). El web també està pensat perquè esdevingui un punt de trobada virtual i participatiu per a pares i mares.

Les famílies interessades poden consultar la previsió de tallers, dates i franges d’edat, així com inscriure’s, a través de la pàgina web del programa disponible a www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/familia/creixerenfamilia.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/benestar-social-familia/notapremsavw/282386/ca/benestar-social-familia-promou-la-parentalitat-positiva-entre-2-680-mares-pares-lany-2014.do

18 de maig 2015

Leoteca


Leoteca és un espai dedicat a la literatura infantil especialment pensat per a la participació dels infants, però en el qual els adults també desenvolupen un paper actiu. 

Leoteca és una comunitat infantil on la lectura es converteix en una activitat atractiva. En formar part de la Leoteca, els petits llegeixen i, alhora, comparteixen les seves experiències amb els seus amics, companys i professors. 

També poden consultar el que ha llegit un company, fer-hi suggeriments, comentar i votar llibres, i buscar-ne de nous per seguir llegint segons els gustos i les expectatives de cadascun.

16 de maig 2015

La educación sexual desde la intervención socioeducativa: Educación social con Sexología de Samuel Díez Arrese

Educación social y sexología, una relación real, necesaria y urgente para una nueva educación sexual
Social education and sexology, a real, necessary and urgent relationship for a new sexual education

Resumen
Con este trabajo nos planteamos las convergencias entre la educación social y la sexología, plasmadas en unos planteamientos epistemológicos y teórico-prácticos que tienen que ver con el sujeto y la relación educativa, y que permiten entender y plantear la educación sexual de una manera diferente a la que tradicionalmente ha venido siendo.

Fundamentalmente, nos encontramos con dos hechos inherentes al individuo y a su proceso biográfico: el principio de inevitabilidad educativa, y el principio de inevitabilidad sexuada. Procesos que se dan a lo largo de toda la vida y que, por ende, suceden a la vez.

Planteamos la necesidad de integrar el hecho sexuado en el desarrollo de toda intervención socioeducativa, convirtiendo el proceso educativo en el proceso de educación sexual que consideramos que de hecho es.

Todo esto con la certeza de que la educación sexual no hace referencia a un temario concreto o una acción puntual en el currículum de los y las educandos, sino que es un hecho ineludible que sucede en toda intervención socioeducativa, precisamente por el hecho de que cada individuo es sexuado.

Definida y planteada la educación sexual así, se hace preciso reajustar el perfil, funciones y responsabilidades de los y las profesionales en cada uno de los campos que intervienen en ella, para lograr avances significativos en clave de corresponsabilidad educativa.

1. El sexo de la educación sexual
 • La educación sexual sin sexo
2. Sexología e intervención social, convergencias en aspectos fundamentales
 • Biografía
 • Contextos
 • Relación
 • Proceso
 • Comprensividad y sujeto como ejes de la intervención
 • Dobles negaciones
3. Ejemplos de situaciones abordables desde esta propuesta

4. Funciones, competencias y responsabilidades de los y las profesionales de cada ámbito

5. Conclusiones

6. Bibliografía

https://sexologiaenredessociales.wordpress.com/2013/07/18/educacion-sexual-socioeducativa-sexologia/

15 de maig 2015

Observatori de la Discapacitat Física

L'Observatori de la Discapacitat Física és un instrument tècnic al servei de les persones amb discapacitat i de la resta de la ciutadania, administracions públiques, universitats i entitats del Tercer Sector, per a la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió d'informació relacionada amb l'àmbit de la discapacitat.

14 de maig 2015

Guia trans

Guia informativa sobre la transsexualitat que actua com a instrument que pretén fomentar entre les persones trans una altra forma de mirar-se, d'entendre's i d'estimar-se allunyada d'allò que diuen els discursos habituals.

Guia trans. Barcelona: Fundació Enllaç, 2014. 30 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia

13 de maig 2015

Pràctiques innovadores amb famílies en situació de vulnerabilitat i risc de perdre la tutela dels infants

Els passats dies 11 i 12 de desembre, el Consell de Serveis Socials i el Departament de Família de la regió italiana del Veneto, juntament amb el Ministeri de Treball i Política Social, van acollir una revisió paritària sobre les pràctiques innovadores per a l’atenció de famílies en situació de vulnerabilitat i en risc de perdre la tutela dels infants.

El Programa d’Itàlia d’Intervenció per Prevenir la Institucionalització (PIPPI) és una combinació de recerca i acció basada en l’evidència per evitar que els infants siguin separats de les seves famílies. Aquest programa es centra, precisament, en aquestes famílies que han de fer front a múltiples i complexes dificultats. Reuneix les opinions de pares, infants i professionals involucrats per dissenyar un pla que doni suport a la família i establir un equip interdisciplinari per a la seva implementació. Compta amb un sistema en línia que permet el seu seguiment i modificació, si s’escau.

A la revisió paritària van participar representants diferents Estats membres de la UE (Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, França, Malta i el Regne Unit) a més d’altres parts interessades (European Social Network i Eurochild) i representants de la DG d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea.

L’acte va permetre obtenir algunes conclusions sobre les pràctiques en aquest àmbit dels diferents països participants:
 • El Programa italià demostra la importància d’un enfocament holístic i integrat per a l’avaluació, la planificació i la intervenció amb les famílies.
 • El suport del govern encoratja a les diferents parts involucrades (escoles, serveis socials, etc.) per a treballar de forma integrada i assegura un compromís financer.
 • La implementació basada en l’evidència funciona bé, amb la recerca i l’avaluació en curs i estretament vinculada a les autoritats que duen a terme el programa. Així mateix permet que el personal pugui adaptar la implementació si és necessari.
 • El programa està fortament enfocat als infants i les seves famílies, atorgant-los el total protagonisme.
 • L’equip interdisciplinari de professionals ha treballat amb èxit al costat dels voluntaris i les famílies. Però és important clarificar els rols a l’equip per evitar la duplicació i la confusió.
 • El Programa és part d’una tendència creixent a Europa sobre la utilització d’equips multidisciplinaris per donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat, el que indica un canvi en la implementació dels sistemes de benestar.
 • Aquest programa contribueix per múltiples vies a l’Estratègia Europa 2020, el Paquet d’Inversió Social, i la Recomanació sobre Inversió en Infància.
Més informació


http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/practiques_innovadores_families_situacio_vulnerabilitat_risc_perdre_tutela_infants

12 de maig 2015

Pluridiscapacidad y contextos de intervención

Llibre que mostra i comparteix bones pràctiques sobre pluridiscapacitat, i que traspuen un compromís ètic amb les persones ateses i amb la professió.

Soro Camats, Emili; Basil, Carme; Rosell, Carme. Pluridiscapacidad y contextos de intervención. Barcelona: Universitat de Barcelona. Institut de les Ciències de l'Educació, 2012. 276 p. (Educació i comunitat; 5)

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia

11 de maig 2015

Innovació en política social. Donar resposta a les necessitats de la ciutadania

Els sistemes de benestar europeus juguen un important paper en la millora del benestar de les persones, per exemple mitjançant la prestació de serveis d'atenció a la infància assequibles i de qualitat, serveis de salut (preventiva), suport en la recerca d'ocupació, oportunitats d'aprenentatge permanent i prestacions per a la gent gran. La innovació en política social ajuda a identificar i promoure nous enfocaments per aquests sistemes a partir de polítiques basades en l'evidència que incloguin l'anàlisi d'impacte en termes de retorn econòmic i social. Aquest document mostra la importància de la innovació social en la millora de l'eficiència i l'eficàcia dels sistemes de benestar.

10 de maig 2015

Com han de menjar els infants i els adolescents: aspectes psicosocials i nutricionals de l'alimentació

Document adreçat als pares i professionals de l'àmbit sanitari i de l'educació que ofereix orientacions sobre l'alimentació infantil i pautes nutricionals i educatives, molt funcionals i pràctiques, des del naixement fins a l'adolescència.

Com han de menjar els infants i els adolescents: aspectes psicosocials i nutricionals de l'alimentació. Lleida: Pagès, 2013. 131 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT

09 de maig 2015

Estudi trimestral sobre l'ocupació i la situació social

El darrer Estudi trimestral, corresponent al primer trimestre de 2015, mostra que la situació econòmica de la UE ha millorat de manera contínua durant els darrers dos anys i la recuperació s'ha estès a la majoria dels Estats membres, amb millores constants en l'ocupació.

L'Estudi destaca tendències significativament positives, entre les quals cal fer especial esment a la disminució de l'atur juvenil. Aquest ha disminuït des de 2013 a la majoria dels Estats membres, però encara continua sent molt alt (21,1%).

08 de maig 2015

El cielo puede esperar: la cuarta edad: ser anciano en el siglo XXI

Document que aprofundeix en el món de la quarta edat amb l'objectiu de modificar una imatge de la vellesa que es relaciona amb malaltia, soledat i marginació.

Rodríguez Ceberio, Marcelo. El cielo puede esperar: la cuarta edad: ser anciano en el siglo XXI. Madrid: Morata, DL 2013. 291 p. (Terapia familiar iberoamericana; 2)

Exemplar consultable als centres DIXIT

07 de maig 2015

23a Conferència Europea de Serveis Socials i altres activitats de l’European Social Network per a l’any 2015

Entre els dies 6 i 8 de juliol de 2015 tindrà lloc a Lisboa la 23a Conferència Europea de Serveis Socials, organitzada per l’European Social Network (ESN). La cita analitzarà quines evidències i experiències existeixen en l’àmbit de la col·laboració entre serveis i sectors i quin significat tenen aquestes per a la vida de les persones, l’eficàcia dels serveis i les repercussions en l’escenari del benestar social per al futur.

Aquestes seran les qüestions que centraran el debat durant la Conferència, a la qual es preveu l'assistència de delegats de més de 30 països. La Conferència comptarà amb la presència d'autoritats com Pedro Mota Soares, ministre de Solidaritat, Ocupació i Seguretat Social de Portugal, Corinne Cahen, ministra de Família i Integració de Luxemburg, i de Thomas Dominique, president del Comitè de Protecció Social, així com de persones expertes en àmbits com els serveis socials, la discapacitat, educació familiar i l'atenció de llarga durada.

La conferència l'organitza anualment l'European Social Network, xarxa social europea que agrupa serveis socials de caràcter públic d'arreu d'Europa. La xarxa, que compta amb el Departament de Benestar Social i Família com a membre de ple dret, té més de 100 organitzacions membres associades.

Durant la conferència tindran lloc diverses sessions de tallers. El Govern de la Generalitat de Catalunya participarà activament en aquest esdeveniment amb la presentació del taller "Col·laboracions locals per a la l'atenció social i sanitària integrada: lliçons des de Catalunya". El taller el conduiran la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família, el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Per altra banda, l'ESN continuarà amb activitats que ja va iniciar l'any 2014 i engegarà altres projectes nous durant aquest any 2015. En algunes d'aquestes activitats hi ha participat o hi participarà el Departament de Benestar Social i Família. Destaquen:
 • Grup de treball sobre envelliment i atenció.
 • Grup de treball sobre discapacitat.
 • Panell sobre l’aplicació de l’evidència en els serveis socials.
 • Projecte Invertir en serveis per a la infància. Millora dels resultats.
 • Treball sobre serveis per a joves, mitjançant un taller per identificar pràctiques locals amb enfocaments integrats entre diversos serveis.
 • Grup de referència sobre el Semestre Europeu.
 • Seminari sobre la Integració de serveis (novembre 2015).
 • Projecte de visites d’aprenentatge mutu.
 • Cooperació amb altres xarxes en àmbits com la manca d’habitatge, la salut mental i entorns adaptats per a la gent gran.
Més informació

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/23_conferencia_europea_serveis_socials_altres_activitats_european_social_network_any_2015

06 de maig 2015

Informe de l'estat de l'Educació Social a Catalunya


Al CEESC volem conèixer i difondre la situació de la professió de l'Educació Social a Catalunya.

Per tal que sigui com més complert millor, necessitem la teva col·laboració.

Si ets educador o educadora social, estiguis col·legiat o no ho estiguis:

Participa i ajuda'ns a conèixer la teva situació professional durant el 2014
Omple aquest qüestionari. Et portarà menys de 3 minuts
Difon-lo entre els teus contactes i a les xarxes socials


El qüestionari està dividit en quatre parts:
 • informació personal
 • informació en relació amb la teva formació
 • informació professional
 • informació sobre associacionisme professional
La informació que incloguis en el formulari és anònima i serà molt útil per a la millora de l'acció professional i les accions que s'endeguin. Aquesta informació s’emprarà exclusivament per a l'elaboració d'aquest informe.

L’equip de treball del CEESC estem a la teva disposició 
per a qualsevol dubte o consulta. 
Et pots posar en contacte amb nosaltres al 934 521 008 
o al correu ceesc@ceesc.cat

Barcelona
Aragó, 141-143, 4a
08015 Barcelona
Tel. 934 521 008

Girona 
Ibèria, 4, baixos
17005 Girona
Tel. 972 249 276

Lleida
Rambla Ferran, 32
25007 Lleida
Tel. 973 289 434

Camp de Tarragona
Pau Claris, 2
43005 Tarragona
Tel.: 977 104 081 

Terres de l'Ebre
Ramon Berenguer IV, 11
43500 Tortosa
Tel.: 977 104 081 
Instituciones tutelares. Tráfico de niños y corrupción de menores

Suelo opinar con frecuencia que las Comisiones de Tutela de Menores de las Comunidades Autónomas trafican en niños, aunque su mercado esté extraordinariamente bien camuflado por expertos en la materia, y suelo insistir afirmando también, que pese a lo mal que puedan estar algunas familias y algunos ambientes de ciertos barrios, son ellas, las Instituciones de Tutela y todos sus servicios auxiliares, quienes representan hoy el mayor índice y riesgo de corrupción de menores. Ocurre que cuando hago semejantes afirmaciones, una parte de los que me lo oyen se inclinan a negarme toda credibilidad y el resto quedan perplejos; sólo algunas unidades saben de qué hablo y hacen gestos afirmativos con la cabeza. Pues bien, voy a procurar explicarlo una vez más, por si a alguien de verdad le interesa.

Chapó, ante las últimas genialidades técnicas del integrismo neoliberal, para reconvertir a sectores de población ya empobrecidos en un negocio económico y político sin precedentes, mediante técnicas de asedio de baja intensidad; precisamente a sectores que nunca dieron la renta que se esperaba de ellos, que tradicionalmente han supuesto inversiones a fondo perdido y significaron siempre un irritante lastre para cualquier entidad codiciosa. Ante tan originales y atrevidas mañas para seguir sacándole rentabilidad a las víctimas ya estrujadas por la explotación, los capitostes de izquierdas e iglesia sesgan los ojos como con estreñimiento, cuando no colaboran encantados y sin rechistar.

El barrio de La Rosilla, en Madrid por ejemplo, era un vertedero humano de drogatas y balas perdidas; pues bien, sin que dejen de serlo, que la materia prima es imprescindible, lo han convertido en un pequeñito pero próspero negocio de reciclaje, en donde empresas como Trama han montado sus chiringuitos «sociosanitarios» para administrar el «intercambio de jeringuillas», los «déficits alimentarios», la «tele para drogatas», «lavandería», «ropero» y el «acompañamiento social» (ver: Diario 16, 14-XI-98). Después seguirá el chollo de administrar metadona, el de otros laboratorios y otros profesionales, y finalmente el del tanatorio, casi nunca después de los 40, lo cual tampoco tiene mucha importancia porque la población residual como dicen las encuestas cada vez es más abundante.

Claro que lo de La Rosilla sólo es un ejemplito minúsculo que se ha deslizado en la mansedumbre de los rotativos. Un negocio que de verdad se precie no es eso. Para hablar de negocio, cuando menos hay que hablar de monopolios y de trust de empresas, aplicadas con entusiasmo a dar impunidad al capital y a reciclar y rentabilizar incluso los últimos subproductos del desarrollo y la globalización.

Borrell ya lo ha dicho en Bruselas (ver: El Mundo, 6-XI-98), que yo simplemente le transcribo, «aunque nos tachen de retrógrados o neocristianos», vamos a empezar a cuidarnos de las familias, «que en España ahora no nos imaginamos la importancia que tienen». Y a renglón seguido, aunque ya no de Borrell, pero también en la prensa: «la familia es la institución más violenta después del ejército, el ámbito en el que los menores padecen en mayor grado y sólo por detrás de los conflictos armados, según la Comisión Nacional del Niño.» (ver: Diario 16, 30-X-98).

Aplíquenle ustedes a cualquier persona o grupo humano la categoría de «objeto» de alto riesgo o riesgo simplemente y ya le habrán convertido en materia de consumo para las industrias de la seguridad y la prevención, y si encima es la institución más violenta sólo por detrás de la guerra...

CREANDO CONCEPTOS

Ante todo, un negocio que se precie ha de tener las Leyes de su parte aunque para ello hubiere que hacer encaje de bolillos con la Carta Magna. ¿No queremos codearnos con los germanos en la Europa de pro? pues algún precio habrá que pagar; para eso están los abogados del Estado, se les paga ¿no?, pues ya está, ¿a qué tanto tiquis-miquis con el derecho a la intimidad y a la privacidad y a las garantías jurídicas y que si el derecho siga al hecho y que si los derechos se correspondan con los deberes? ¡qué antigualla!.

Se monta una buena fábrica de conceptos rompedores e inasequibles a la jurisprudencia, que tengan buena penetrabilidad en los medios familiares y en el entramado social: posibles «situaciones de riesgo», «grupos de alto riesgo», «tutelas automáticas» que se anticipen a los jueces, casos de «posibles desamparos», «intereses prioritarios del menor», por encima de cualesquiera otras Leyes incluida la Constitución ...por humanizar la Justicia y toda su secuela de «medidas pedagógicas» en vez de garantías jurídicas y «exploraciones y retenciones», en vez de detenciones en centros que ni abiertos ni cerrados, sino «semiabiertos».

Cuidándose muy mucho de no definir lo indefinible como lo del «riesgo», ni cuáles sean esos «intereses prioritarios» del menor; pero designando a las Instituciones Tutelares como únicas beneficiarias, en régimen de monopolio, para adueñarse de todo ese trasiego de riesgo/dineros y medidas/ poder; ¿se acuerdan?, como la CAMPSA con la gasolina en otro tiempo. Ese negocio ¿quién lo podrá obstaculizar?.

Y si hubiere algún recalcitrante que no acepta el monopolio tutelar y se empeñare en creerse parte del tejido social y en ejercer el derecho y deber de socorro, pues se le somete a la Falange de las ONGs mediante un «convenio», esto es un contrato eventual de prestación de servicios, como garantía de «coincidencia ideológica» y ya está.

Al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia y la Familia, por ejemplo, el invento de ese monopolio que la Ley le atribuye, ya le ha rentado, sólo en este año, casi 9.000 millones de pesetas (así, con nueve ceros) que lo pone el Boletín Oficial), que distribuidos entre los 5.000 niños que esos negociantes fantasean atender, permitiría regalar a cada una de esas familias casi dos millones de pelas al año, todos los años, lo cual evidentemente no conviene hacer porque las familias se han vuelto muy peligrosos, no sea que se los gasten en vino, y mejor que el monopolio se quede los milloncetes.

En vez de las 150.000 ptas. que podría recibir al mes cada abuelilla, que son quienes de verdad cuidan a los niños en sus casas, para que se busquen las ayudas que necesiten, pues se las tapa la boca, con de 3 a 15 mil al mes, y sólo a unas cuantas a manera de alegría, a cambio de que reconozcan con su firma que todas las secuelas de la explotación y la miseria son culpa de la peligrosidad de las familias y renuncien de plano a cualquier derecho y colaboren, por convenio/contrato, que si no colaboran se les quitan los nietos y ya está.

Pero además, tenemos que comprender que pagar lo suyo a todas las aguerridas abuelas de las plazas de mayo españolas, ni sería posible porque hay demasiado «empresario» al que contentar. Disculpen que utilice la palabra «empresario» con enorme confusión, estoy profundamente confundido, sí: antes de la caída del Muro de Berlín también yo tenía clara la diferencia entre empresa pública y privada, pero ahora no acierto a distinguir.

En Getafe, por ejemplo, el Ayuntamiento hizo un convenio con la CAM por la que ésta le ingresa un fardillo de millones/año a cambio de que cuide de algunos niños peligrosos. Pero como el Alcalde no los va a meter en su casa, el Ayuntamiento ha hecho un nuevo convenio o subcontrata con Cáritas, por la que aquél le da su parte alícuota a cambio de que se cuide de los susodichos niños. Pero como Cáritas suele tener asistentes sociales en sus despachos que no están dispuestas a llevarse los niños a sus casas, pues ha hecho una nueva subcontrata de prestación de servicios, parte alícuota incluida, con una institución religiosa, la cual, como su mayor experiencia es con parroquianos que no con golfillos, hizo a su vez una nueva subcontrata con muchachos de la Universidad, los cuales, por fin ellos sí, a cambio de habitación, comida y una propinilla, se comprometen eventualmente a resolver todos los conflictos de un grupo de muchachos indisciplinados y tipificados por los jueces como menores de alto riesgo, dignos del plus de peligrosidad.

Es que las cosas que no pasen en los aledaños de Madrid, no pasan en ningún lado... ¡un momento!: tengo en este instante en mis manos un documento que alude a la Comunidad Andaluza. Por él me entero que una ONG internacional que organiza campos de trabajo, recibió para trabajar en verano, a través de otra ONG también subvencionada, a grupos de muchachos díscolos hijos de familias díscolas (en algún caso probablemente retirados de sus padres por ponerles a trabajar antes de tiempo). Pero ojo, no os lo perdáis, esa Comunidad, que se lucra de su monopolio conforme a Ley, puso a trabajar a los muchachos en la reconstrucción de un cuartel de la Guardia Civil; lo cual tiene un fuerte contenido simbólico, ya se ve, tratándose de familias y niños díscolos.

También tengo en este momento en mis manos otro expediente que se acaba de iniciar; digo que se acaba de iniciar porque es el expediente de un niño de cinco años y no sabemos lo que le quedará a la criatura por sufrir en adelante. Tiene 192 páginas y pesa 1 Kg., el expediente, no el niño.

En una primera lectura rápida y sólo en las primeras cuarenta páginas de ese farragoso, rutinario y repetitivo expediente (todos los del trust se pasan la información a todos y todos se copian de todos) han intervenido veintinueve «servicios», instituciones, ongs, empresas, negocios o como les queramos llamar y en torno a un centenar de «profesionales» casi todos o contratados o subvencionados, todo un trust especializado en investigar las fragilidades de ciertas familias por ser pobres y las intimidades de cuerpos y almas susceptibles de mayor vapuleo; negocios semipúblicos/semiprivados que en nombre del Estado aplican todo su esfuerzo empresarial a investigarnos y quitarnos los hijos, como el ejército argentino separaba a los hijos de los insurgentes, que la pobreza es la insurgencia de los negocios mejores, reteniéndolos no sé si en semilibertad, pero contra voluntad y natura.

Calculando en horas de trabajo el valor del expediente de esa criatura de cinco añitos, de momento y a grosso modo (en su día evaluaremos con exactitud) no creo exagerado afirmar que ya les ha rentado un puñado de millones. ¿Creen que existen en España muchas familias capaces de soportar semejante presión? ¿entienden ahora por qué cuando las Instituciones deciden que alguien es irrecuperable lo afirman con conocimiento de causa? ¿conseguiremos librar a esa criatura de cinco años, de esa red de intereses, cuando todos han sido entrenados para corear al unísono el slogan de que todo lo hacen en interés del menor?.

EFICACIA CORRUPTORA

A propósito de mi confusión sobre las empresas semipúblicas, les voy a formular, sólo a modo de pálido ejemplo (porque disponemos de casos similares por decenas) algunas preguntas al azar, que tienen bastante que ver con el tráfico (de los problemas) de los niños, de los pobres, y su contundente eficacia corruptora, por si alguien me las quiere aclarar:

¿Puede la Institución Tutelar obligar a una familia pobre a descuidar su trabajo eventual, con evidente riesgo de perderlo, para que acompañe a su hijo todas las semanas durante dos años a un logopeda, no porque el niño lo necesite, sino porque el ayuntamiento patrocina un chiringuito que necesita clientela? ¿y puede amenazarle de quitarle el hijo porque se resistan a seguir acudiendo?.

¿Pueden, unos empleados sin cualificación alguna, de una empresa privada, ejecutar a su antojo una detención con allanamiento de morada diciendo que la orden judicial la tiene la Comunidad, que a su vez se la dio a la empresa que a su vez se la dio a sus empleados? ¡caray con la privatización de las detenciones!.

Cuando hay divergencias fuertes entre una familia y un servicio de la Administración, sobre cuál sea el «interés prioritario del menor», ¿quién es el árbitro? y ¿quién es el cliente de los equipos multiprofesionales que interrogan al niño? ¿la institución que les paga con largueza porque sobra dinero o la familia investigada porque es pobre? ¿quién se beneficiará de esa información?, ¿y si el equipo multiprofesional lo fuera del juzgado de menores? ¿qué espacio le quedaría al principio de contradicción de que habla la jurisprudencia?.

Una persona está siendo tratada sanitariamente por una empresa no pública; con este fin recaban de dicha persona información muy reservada y delicada; pero como la persona es pobre el tratamiento lo paga una ONG. A partir de ese momento, dicha información ¿sigue siendo algo reservado o se la pueden pasar directamente a quien paga, porque paga?. Pues conozco decenas de negocios de iniciativa privada, que se reúnen con simples contratados y con voluntarios de otras ONGs y con los monopolios tutelares y servicios sociales, servicios académicos, servicios policiales, servicios judiciales y con la madre que los parió a todos, los cuales reciben sus puntuales sueldos y subvenciones por intercambiarse delicadísima información reservada que luego se utiliza en los más diversos foros, con los fines más impensables. Si será notorio el asunto que ya han anunciado la futura aprobación de una base de datos sociales que haga superflua cualquier base de datos policial.

Y es tan abundante la documentación disponible sobre estas aberraciones, que podríamos acudir al juzgado de guardia con la misma frecuencia con la que exhiben su morbo en las televisiones. Por ejemplo, tengo aquí delante la acusación cuchicheada por una asistente social a su Comunidad, sobre supuestos abusos graves en una familia, que cegó la codicia de un pelotón de folladores de la intimidad ávidos de subvenciones. La acusación que hoy ya se ha verificado falsa supuso en esa familia 12 años de indecibles calamidades. Y es lógico, porque las Comisiones de Tutela «instruyen causas» extrajudicialmente y «juzgan» si las acusaciones son simple maledicencia o delito y castigan según sus «luces» y sus posibilidades, escamoteándole al «acusado» el derecho a la defensa judicial. 

Yo ya sé que todo este galimatías es resultado de los pequeños equívocos con que juguetea más de un legislador trepa, que aspira a encontrar algún hueco en la movida de Maastricht; y también sé que terminaremos por desmontarlos. Sólo pido que no sea demasiado tarde. ¿Se acuerdan de aquel cuento que estuvo tan de moda en la época de Franco, en el que detenían a tu vecino y luego a otro y a otro, pero tú no te preocupabas porque el asunto no iba contigo, y cuando fueron a por ti ya era demasiado tarde?.

Por cierto, ¿alguien sabría explicarme quién patrocina en España la campaña de adoctrinamiento de TV5, TV3, Telemadrid y etc., que a su vez patrocinan intereses alemanes y americanos no sé si del mismo trust «tutelar»?, campañas de propaganda sobre padres violadores, abuelitas asesinas, curas y maestros pederastas y otras lindezas con niños «tutelados», que saturan los teléfonos que se ofrecen para la delación e intoxican, por ejemplo, el programa infantil de las cuatro «Tarde de Cine». Películas como esa alemana 1996 que proyectó el día 10 del XI, en la que una abuelita de aspecto inocente intenta asesinar a su nieto, que por cierto era de tutela, axfisiándole con el tubo de escape, o esa otra también alemana «Sospecha fatal» 1990, proyectada el día 16 del XI, en la que una niña de corta edad sufre abusos sexuales de su padre, que la profe descubre por asesorarse con técnicos, o esa otra de TV3, del 16 del XI, en la que otra niña de ocho años víctima de los abusos por supuesto sexuales y también de su padre... ¿cómo no lo habrá notado el Defensor del Menor en cualquiera de sus tan frecuentes apariciones en la tele?, ¡o los obispos tan dados a rezar a la Sagrada Familia en las iglesias!.

NIÑOS DE IMPORTACION

Bueno, de cualquier modo, los casos más excitantes que conozco se refieren a niños «de importación». ¿Sabían ustedes que nuestras Comunidades, a derecha e izquierda, en su irrefrenable celo altruista, se han repartido las áreas de influencia en el tercer mundo? ¿será para evitar el espectáculo, tan improbable, de que dos Comunidades se pelearan por introducir en el mercado a un mismo niño?.

No me pregunten el por qué hablo de «mercado», que todos ustedes saben de sobra lo que cuestan varios billetes intercontinentales de avión en años sucesivos según las normas y la estancia en hoteles allá y acá durante dos meses. Y como los equipos técnicos de las Comunidades están colapsados de tanto papeleo y los plazos urgen, pues ya están previstos otros psicólogos del Colegio de ídem en prestación de servicios y otros de pago y los asistentes sociales y los visitadores de familia y los demás que omitiré por no cansarles. En resumidas cuentas, que en este momento se cotiza a 2.000.000 de ptas. la pieza, más otro tanto que se trajine en subvenciones.

«Como si se tratara de bienes exportables», Costa Rica denunció (ver: Diario 16, 23-XI-98) el tráfico de 6.000 pequeños costarricenses dispersos por América del Norte; pero claro, es que Estados Unidos lo hace a la ligera, no mediante empresas solventes y serias como las que ofrece nuestro país.

Me han contado y como posible lo cuento, que a la Comunidad de Madrid le ha correspondido Colombia y creo que algún país de la Europa del Este. Los niños rusos son para la Comunidad Cántabra. Pero en cambio me consta de primera mano que una ONG gallega tuvo que ¿retirarse? de Ecuador porque interfería en el negocio de una multinacional que sentó plaza con anterioridad y no estaba dispuesta a compartir su mercado. Y por cierto tuvieron que huir por piernas, porque les dijo un juez amigo que les acusarían de pederastia. Menudo disgusto.

Aunque hablando de disgustos, los hay que no tienen precio, como éste que les voy a contar. Tengo sobre la mesa la historia de un niño de la Comunidad de Castilla-León. La criatura sólo tiene 14 años, pero como desde los cinco en que lo tacharon de «hiperactivo» hasta los catorce de «muy peligroso» suelen pasar tantas cosas, con las que llenar tantas páginas que hacen rodar tantos dineros, pues a éste ya le han diagnosticado que es irrecuperable, «psicópata irrecuperable». No sé lo que le habrán pagado al psicólogo por el diagnóstico, ni lo que suelen pagarle al internado Zambrana, abierto, semiabierto y cerrado, de Valladolid, en casos de tanta peligrosidad. En otras Comunidades, abonan de 7 a 10 mil ptas. / chico / día, o sea más de tres millones al año.

Imagínense que van al médico y que les diagnostica irrecuperables por un cáncer maligno, ¿se imaginan el sofocón incluida familia y amigos?. Sigan imaginando que acuden a otro médico y les dice con la mayor contundencia y después de todas las pruebas procedentes que de cáncer nada, y acuden a otro y a otro y le terminan mirando con extrañeza por su empeño en temer el cáncer, porque el susto fue morrocotudo. Imagínense finalmente que retornaran al primer diagnóstico para exigir pruebas, y comprobasen que se trataba de una simple opinión indocumentada. Probablemente acudirían a la Justicia. Yo lo estoy haciendo por algunos niños. Lo malo es que ciertos jueces y fiscales, que no todos, me dicen que en asuntos de «menores» las Comunidades tienen el monopolio y que sólo pueden intervenir las empresas contratadas o subvencionadas, y por tanto los demás no pintamos nada y a ellos, a los jueces y fiscales, les resulta incómodo hacerse valer cuando las leyes dicen una cosa, y otras leyes «prioritarias por tratarse de menores», la contraria.

¿No nos quedará ningún otro remedio que el de avergonzar en público a ese psicólogo, llamándole psicópata, por descalificar inútilmente y con tanta insania a un chiquillo, para desculpabilizar a quienes constantemente están diciendo que no saben lo que hacer con los niños, pero que lo aguantan de buena gana porque ganan dinero a espuertas y a su vez pagan muy bien?.

¡No!. Siempre habrá maneras distintas de poder hacer mejor las cosas. Lo que necesitan los niños afligidos por calamidades y sus familias, no son fornicadores de sus aflicciones ni proxenetas de sus desdichas; sino tejido social, personas entorno, que les caigan bien y les contagien sensatez, seguridad, sociabilidad, ganas de vivir y una brizna de alegría, para que les compense el convivir.
¡Claro que nos quedan no pocos remedios! y muchos ya estamos en ello.

Tampoco os dejéis engañar cuando os digan que eso del «tejido social» es puro asistencialismo, poco profesional; temen que les descontroléis el negocio. Tramposa confrontación esa, entre asistencialismo y profesionalidad. Al asistencialismo le encanta imaginarse tradicional, caritativo, vocacional, carismático; al profesionalismo, fantasearse progresista, ilustrado, técnico, eficaz. En lo esencial son idénticos: el asistencialismo esconde bajo su imaginería una escombrera de pereza espiritual y cobardía que hiede en cuanto te acercas, el profesionalismo disfraza con distancia técnica y pedantería dogmática la misma ignorancia, pereza y cobardía, aunque añadiéndole una sobredosis de codicia, esto es, de decisión de sacarle jugo a todo. En lo esencial son idénticos. Uno y otro, sienten un infinito desprecio clasista hacia el destinatario de sus «desvelos» y lo manifiestan constantemente suplantándole a la hora de intervenir.

Todo lo contrario de entrar a formar parte del tejido social.

Lo dicho, que las instituciones tutelares de las Comunidades Autónomas están en el tráfico y la corrupción de menores y si no os lo parece es que, o sois pudientes o no tenéis niños.

Enrique Martínez Reguera
(Extraído de la revista «Canijín» - Madrid)

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article201

05 de maig 2015

GUÍA DE FACEBOOK PARA EDUCADORES

Los estudiantes de hoy han crecido en un “mundo digital” rodeados de medios sociales y tecnologías móviles. Como resultado, se han desarrollado nuevas formas de entender, aprender y procesar información. A medida que los medios de comunicación sociales van evolucionando, los docentes tienen que encontrar nuevas e innovadoras maneras de aprovechar el poder de estas tecnologías para mejorar su plan de estudios y para apoyar diferentes estilos de aprendizaje.

Los educadores están empezando a darse cuenta del gran potencial que Facebook tiene en el aula, no tanto como una distracción, sino como una herramienta de aprendizaje colaborativa para estudiantes en colegios y universidades. Creemos que el hecho de ofrecer a las personas acceso a las plataformas digitales en estos entornos de aprendizaje, les proporciona las habilidades básicas y esenciales que les permiten saber navegar en el mundo digital y ser ciudadanos digitales totalmente preparados para afrontar este reto.

Facebook es una herramienta clave para la enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI. Además, para hacer que la educación sea más social. Se trata de una “caja de herramientas” esencial para los educadores que ya está siendo utilizada en escuelas, colegios y universidades de toda España, Reino Unido y alrededor del mundo. Es en este espíritu que hemos tratado de ampliar nuestro trabajo en el campo de la educación en España.

Estamos en medio de una transformación educativa, y ahora hay un amplio consenso entre la comunidad educativa sobre el uso de las tecnologías digitales en el aula. En Facebook creemos que estas tecnologías permiten una mejora de la calidad y la eficacia a la hora de enseñar y también nuevas formas para que los profesores y estudiantes trabajen juntos para conseguir un mayor nivel de rendimiento académico. Es una gran oportunidad poder contribuir a la manera en que los educadores en las escuelas, colegios y universidades utilizan plataformas digitales como Facebook para compartir conocimientos entre profesionales y para que los estudiantes aprendan y colaboren de diferentes maneras a través de nuestra plataforma.

Es por ello que hemos decidido embarcarnos en un viaje con dos escuelas diferentes,Escola Garbí Pere Vergés” en Barcelona y Colegio San Patricio” en Madrid, en colaboración con The Education Foundation con un propósito común, apoyar a los maestros, estudiantes y escuelas con nuevas y emocionantes formas de aprendizaje en un entorno digital.

Esta Guía de Facebook para educadores está destinada a servir como un recurso para obtener información acerca de cómo los educadores pueden utilizar Facebook. Desde la creación de una Biografía o de Grupos de Facebook para apoyar la enseñanza de cualquier materia curricular, ofrecer a los profesores la posibilidad de compartir ideas y experiencias educativas entre ellos, organizar un debate sobre un tema histórico o de actualidad hasta incluso organizar un equipo deportivo o actividad extraescolar.

Esta Guía examina la manera en que Facebook puede ser utilizado en el sistema educativo dentro y fuera de las aulas. La Guía incluye casos de estudio, con ejemplos reales de escuelas y colegios de España y del Reino Unido para mostrar como la experiencia educativa para los profesores y los estudiantes en las escuelas ha sido positiva y productiva.

Esperamos que esta Guía sirva para acompañarles en un nuevo y emocionante viaje en la enseñanza y el aprendizaje y ayudarles a entender cómo Facebook puede ser utilizado como un recurso valioso en la educación y aprovechar su potencial para mejorar los resultados del aprendizaje para nuestras futuras generaciones.

Natalia Basterrechea
Facebook, Head of Public Policy, España y Portugal.

ÍNDICE
 • Qué es Facebook? 
 • ¿Por qué hemos creado esta guía?
 • ¿Qué hemos aprendido?
 • ¿Para quién es esta guía? 
 • Cómo hemos escrito esta guía
 • Facebook como una herramienta para enseñar y aprender
 • Cómo utilizar Facebook dentro y fuera de la aula
 • Facebook en la vida real – Escola Garbí Pere Vergés
 • Facebook en la vida real – Colegio San Patricio
Apéndice
Cómo empezar con Facebook – herramientas útiles, privacidad y seguridad
Cómo introducir Facebook en vuestra escuela – ¿Cómo facilitar el proceso?

Agradecimientos

Invitamos a nuestros lectores/usuarios a descargar y leer el documento completo en formato PDF.

Créditos:
Eduteka publica algunos apartes del documento “Guía de Facebook para educadores. Una herramienta para enseñar y aprender”, editado por The Education Foundation, Facebook & Edusocial.info (2015).
Esta reseña incluye apartes de un documento original. La edición de dichos apartes es de exclusiva responsabilidad de Eduteka y es avalada por The Education Foundation, Facebook & Edusocial.info.

http://www.eduteka.org/facebook.php

04 de maig 2015

Menores tutelados, el miedo a cumplir 18

La administración los ampara y protege hasta que cumplen la mayoría de edad, entonces tienen que dejar su residencia y muchos no hallan más opción que la calle


Omar Alami y Otman Khaldouny viven en un piso de autonomía tras salir del centro de protección de menores.

Omar y Otman, en la sede de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes.

Otman no pudo evitar cumplir los 18. Lo hubiese hecho de haber sido capaz, pero fue imposible detener el paso de los meses en el calendario. Cuando se acercó la fecha el miedo lo atenazó. Después de vivir dos años en un centro de acogida, este joven marroquí que cruzó a España en los bajos de un camión y que conoció lo más duro de la calle en su adolescencia no quería volver a ella, solo y desamparado. Pero tuvo "suerte", reconoce. Había una plaza libre de las 16 con las que cuenta Málaga en los pisos de autonomía, un recurso que los prepara para la vida adulta durante, como máximo, 18 meses más. Pero son muchos los que no tienen esa posibilidad y pasan de la tutela de la Administración al sinhogarismo. 

Aquellos que fueron retirados de su familia por maltrato, por pobreza extrema, por cumplimiento de condena de sus progenitores, los extranjeros que llegaron solos a España para buscar de forma prematura una salida laboral, recibieron el amparo y la protección de la administración. Tuvieron un techo, comida en la mesa, ropa y fueron matriculados en centros escolares. Educadores y trabajadores sociales escucharon sus problemas y los guiaron por el buen camino. Sin embargo, con su mayoría de edad, como si todo estuviese resuelto y pudieran emanciparse, se les saca del sistema. Tienen que acudir a Puerta Única para pedir una cama en el albergue municipal o en San Juan de Dios. 

"Los chicos con 18 años y más los que están en centros de protección no están preparados para salir", considera Hana Elrharnati, técnico de proyectos de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. "Los autóctonos se ven forzados a volver con la familia, aunque no sea lo más adecuado ya que fueron retirados de ese entorno cuando eran menores, es una contradicción y un trabajo de años perdido", explica Elrharnati. Pero más difícil lo tienen aún los menores extranjeros no acompañados, sin nadie en el país. 

"La mayoría son marroquíes que vienen de una situación de sinhogarismo en Marruecos, que tienen padres en la cárcel, son huérfanos o viven en situación de extrema pobreza, por la legislación española no pueden devolverlos si no se garantiza una situación estable con sus familias y se quedan en centros de protección, pero están en la calle cuando cumplen los 18", señala Elrharnati. En la Asociación Marroquí llevan desde septiembre con el programa Acompáñame y tienen 58 chicos -entre ellos sólo tres o cuatro mujeres- a los que ayudan a superar este tránsito. 

"Somos su referente en ese momento, nos trasladan sus preocupaciones, nos piden ayuda, están asustados, no saben qué hacer, llegan llorando", relata la técnico de proyectos de la entidad y agrega que "incluso nos piden que les guardemos sus documentos, las pocas cosas de valor que tienen porque no saben donde van a dormir esa noche". Con ellos acuden a Puerta Única y les buscan todos los recursos posibles. "No hay un servicio específico para estos jóvenes, pasan a ser adultos y su historia de vida se olvida, se borra que estuvieron tutelados, se vuelven invisibles", añade Hana Elrharnati. 

Santiago Gallardo es el orientador de un piso de autonomía, creado en 2004. En él vive Otman Khaldouny y su compañero Omar Alami Saidi. En él pueden estar un año con una prórroga de seis meses más. "Está claro que este recurso es insuficiente en cuanto a número de plazas, temporalidad y apoyo institucionales que se les dan", considera Gallardo. "Están en el extremo de la exclusión, no tiene absolutamente a nadie, tiene ganas de estudiar, de trabajar pero no encuentran los apoyos para poder conseguirlo", agrega este orientador que trabaja con ellos una autonomía "para la que no están preparados", dice. "No saben solicitar una beca, ni matricularse en un centro escolar, ni iniciar cualquier trámite", agrega Gallardo. 

Los jóvenes extranjeros, cuando cumplen 18, obtienen un permiso de residencia temporal. También perciben un escueto pago único por el tiempo en el que han estado tutelados. Pero no tienen permiso de trabajo. Para acceder a él tienen que conseguir un contrato de un año a jornada completa, requisito que complica mucho la situación y que trae de cabeza a Otman y a Omar. También le preocupa mucho a Mouhcine Chahboun, que después de vivir en San Juan de Dios durante 4 meses pudo conseguir una plaza en un piso para personas en exclusión de la ONG Málaga Acoge. "Yo soy jardinero, llevo tiempo estudiando, hice unas prácticas y mi jefe me iba a contratar pero cuando vio que no tenía permiso de trabajo no pudo", confiesa con tristeza. "No tienen en cuenta lo que vas a sufrir después , quién va a contratar a alguien sin papeles", se pregunta este joven. 

Otra opción a la que recurre un buen número de menores es seguir estudiando y solicitar plaza en las residencias escolares de los IES Universidad Laboral y Rosaleda. Pero los fines de semana y los periodos no lectivos tienen que abandonar el centro y volver a Puerta Única y dormir en el albergue. "No hay nada institucional que pueda cubrir estas necesidades, muchos están estudiando, demuestran un esfuerzo y no obtienen la contraparte", estima el orientador. 

"Ahora mismo no encuentran trabajo, hace cuatro ó cinco años se encontraba un empleo para el 80% de los chicos, pero el proceso es complejo y las empresas no se implican y lo más que consiguen es un contrato de formación", dice Santiago Gallardo. Otman se sacó el Graduado en Secundaria, hizo cursos de mozo de almacén, de jardinería y reponedor. No sabe qué hará cuando termine su estancia en el piso de autonomía y se niega a volver a Marruecos "sin nada". Aunque él no quiera eso, comprende a los chicos "que venden droga o roban porque no encuentran otra forma de ganar dinero". 

Omar también llegó en los bajos de un camión con 16 años convencido de que aún había trabajo en España y que ganaría para enviar a su familia y mejorar la situación de su casa, en la que son siete hermanos. Pasó dos meses en las calles de Melilla. "Lo pasé muy mal, hay muchos chicos, muchas cosas malas, tuve que comer de la basura", relata. Mouhcine llegó aún más joven. Con 13 años se sintió una carga para sus padres y pensó "que aquí iba a estar mejor", relata. Sus amigos del barrio le prestaron dinero para el autobús hasta Nador y pasó ocho meses en Melilla antes de poder cruzar. En cinco años tan sólo ha vuelto a visitar a su familia una vez, con los 500 euros que recibió de la Junta por haber estado tutelado desde los 13. "Vives en un centro como si fuese tu familia y a los 18... A la calle y búscate la vida", reitera. 

La prostitución masculina, la venta de drogas, el chatarreo son salidas rápidas ante la falta de recursos. Son niños obligados a madurar cuando las situaciones son totalmente adversas, cuando se les ponen demasiados obstáculos en su camino.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/2010115/menores/tutelados/miedo/cumplir.html#.VTQCgI8CK-E.facebook

Aprendiendo a volar

Susana Martín / ICAL . Yoana Martín Sánchez, responsable del piso del Proyecto Acompaña en Salamanca junto a Mamadou, uno de los beneficiari...