29 de juliol 2013

Mètodes anticonceptius

Els anticonceptius permeten gaudir de la sexualitat sense por a un embaràs no desitjat, però s'ha de tenir en compte que la seva eficàcia varia i depèn del seu bon ús i que només dos d'ells, els preservatius masculins i els femenins, protegeixen de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i de la SIDA.

No hi ha un mètode ideal per a tothom, sinó que cada persona pot triar quin li va millor segons la seva edat, la seva situació personal, el tipus i la freqüència de les seves relacions, les pròpies creences o conviccions personals... Informa't adequadament de quins tipus existeixen, quines són les seves característiques, els seus avantatges i inconvenients... Així podràs escollir el que sigui més indicat per a tu.

Si tens algun incident amb un dels mètodes anticonceptius, o tens dubtes, dirigeix-te al teu metge o metgessa de capçalera i ell/a et farà la derivació al/la especialista en ginecologia que et correspongui per zona. A més, pots consultar links de gran utilitat a Enllaços relacionats per a més informació.

Mètodes de barrera
Són aquells que impedeixen el contacte entre els espermatozous i l'òvul.

Preservatiu masculí o condó. Funda molt fina de làtex que es col·loca sobre el penis en erecció abans de la penetració. Al seu extrem tancat sol tenir un petit reservori on es diposita el semen després de l'ejaculació. Protegeix de l'embaràs i també de les ITS i de la SIDA amb una eficàcia d'entre el 86 i el 97% si s'utilitza correctament. Es pot comprar a les farmàcies, als supermercats, a les grans superfícies i als dispensadors automàtics.
Preservatiu femení. Petita bossa de plàstic fi, però molt resistent, prelubrificada, tancada per un costat i amb una anella flexible que recobreix les parets de la vagina i la vulva. Protegeix de l'embaràs i també de les ITS i de la SIDA amb una eficàcia d'entre el 79 i el 95% si s'utilitza correctament. Es ven a les farmàcies i és més car que el preservatiu masculí.
Diafragma. Caputxa de làtex o silicona que es col·loca al fons de la vagina i cobreix l'entrada de l'úter. Sempre s'ha de fer servir amb espermaticida. És un mètode amb una eficàcia d'entre el 82 y el 96% en la prevenció de l'embaràs, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA. Cal consultar en un centre sanitari per a la seva prescripció.
Espermaticides. Substàncies químiques en forma d'òvuls, gels, espumes o cremes que s'introdueixen a la vagina abans del coit i que lesionen els espermatozous i fan una barrera impedint que aquests passin a l'úter. Si s'utilitzen sols són poc fiables: és important que s'acompanyin sempre d'un altre mètode de barrera, com ara el preservatiu o el diafragma. No protegeixen de les ITS ni de la SIDA.Es poden comprar a les farmàcies sense recepta.

Mètodes mecànics
DIU (Dispositiu Intrauterí). Petit objecte, freqüentment de polietilè amb filament de coure, que es col·loca a l'interior de l'úter. Funciona dificultant el pas dels espermatozous cap a les trompes, alhora que impedeix la implantació de l'òvul en cas de fecundació. És imprescindible que una visita mèdica o ginecològica per valorar si és indicat ja que normalment no és recomanable per a dones que no han tingut cap embaràs i també cal comprovar que no es té cap infecció. La seva col·locació i extracció són a càrrec d'un metge o d'una metgessa. La seva eficàcia és alta, d'un 98%, però normalment no és adequat per a noies joves i no protegeix de les ITS ni de la SIDA.

Mètodes hormonals
Són aquells que alliberen hormones similars a les hormones sexuals femenines. Aquestes van a parar a la sang impedint que els ovaris madurin l'òvul. En no existir ovulació, tampoc és possible la fecundació i, per tant, no pot haver-hi embaràs.

És imprescindible una visita mèdica per a la seva prescripció i per detectar possibles contraindicacions.

Si es compleixen les indicacions correctament la seva eficàcia en evitar un embaràs no desitjat s'aproxima al 100%, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA. Cal informar-se bé i davant de qualsevol dubte consultar a un/a expert/a.
Pastilles o píndoles. Fàrmac que habitualment conté dues substàncies, estrògens i progesterona. Existeixen diferents tipus segons la dosis hormonal i la pauta de presentació que tinguin.
L'anell vaginal. Anell de plàstic flexible que es col·loca a la vagina durant 3 setmanes i allibera estrògens i gestàgens per tal d'evitar l'embaràs, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA.
Pegat setmanal. Fina làmina quadrada que s'enganxa sobre la pell i allibera estrògens i gestàgens que passen a la sang a través de la pell. Com no s'administra via oral els vòmits i els problemes intestinals no interfereixen en el seu efecte anticonceptiu.

Contraceptius injectables
Poden ser de dues classes, depenent del tipus d'hormones que portin: els que només contenen gestàgens o els que combinen estrògens i gestàgens. Els primers s'administren cada tres mesos i els segons cada mes.
Implants subcutanis. Vareta flexible, de 4 cm de longitud i 2 mm de diàmetre, que un/a professional col·loca sota la pell del braç i va alliberant petites quantitats d'hormones (gestàgens) que poden donar alteracions del cicle menstrual. La seva eficàcia anticonceptiva és molt alta, similar a la resta de mètodes hormonals, i el seu efecte dura entre 3 y 5 anys, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA. Requereix una visita mèdica prèvia per descartar possibles contraindicacions.

Mètodes quirúrgics
Són aquells mètodes anticonceptius que es porten a terme mitjançant una intervenció quirúrgica i que, de moment, s'han de plantejar com a definitius, tot i que en alguns casos es puguin fer reversibles.

Normalment són indicats per a persones que ja han tingut fills i que per alguna raó no en volen més o bé que pateixen una malaltia o un problema que no els permeti tenir-ne.

Lligadura de trompes. Consisteix en seccionar o obstruir les trompes de Fal·lopi de la dona, la qual cosa impedeix que l'òvul que es desprèn de l'ovari es trobi amb els espermatozous.
Vasectomia.Consisteix en seccionar els conductes deferents en l'home, de manera que s'interromp la trajectòria dels espermatozous. Té menys riscos que la lligadura de trompes ja que no es requereix hospitalització ni anestesia general.

Mètodes naturals
Son mètodes que resulten insegurs i poc eficaços i i que es basen en un gran coneixement del propi cos.

Coitus interruptus o "Marxa enrere". Consisteix a retirar el penis de la vagina abans de que es produeixi l'ejaculació. És totalment insegur ja que abans de l'ejaculació s'expulsen gotes que contenen espermatozous que poden donar lloc a un embaràs no desitjat. És pràcticament impossible tenir un control extrem sobre l'excitació sexual així que aquest és un mètode gens recomanable.
Ogino-Kans o Mètode del calendari. Consisteix a abstenir-se de mantenir relacions sexuals amb penetració durant un període que comprèn, aproximadament, els cinc dies anteriors i els cinc dies posteriors a l'ovulació. El problema és que les dones joves no solen tenir els cicles regulars, per la qual cosa és difícil conèixer el dia exacte de l'ovulació.
Temperatura Bassal. Consisteix a prendre's la temperatura cada dia abans de llevar-se al matí i confeccionar un gràfic. D'aquesta manera es detecta l'ovulació i, en conseqüència, els dies fèrtils de la dona, en els quals abstenir-se de mantenir relacions sexuals amb coit.
Moc cervical o Billings. Consisteix a observar diàriament els canvis que es produeixen en el moc cervical ja que d'aquesta manera, teòricament, es pot determinar els dies fèrtils i així evitar tenir relacions sexuals durant aquests dies.


Set mites sobre l’embaràs no desitjat

Hi ha molts mites i falses creences sobre la possibilitat d’estar embarassada, sobretot en les primeres relacions sexuals de parella. Per evitar que ocasionin un embaràs per accident, des del Pla de Prevenció de Riscos en la Sexualitat t’aconsellem llegir o seguir aquests consells:

1. Com que és la meva primera vegada, no em quedaré embarassada. FALS: una dona pot quedar embarassada des de la primera relació sexual.

2. Com que mai no he tingut la menstruació, no em puc quedar embarassada. FALS: hi ha dones que, encara que mai no hagin menstruat, justament estan iniciant el cicle i, per això, poden quedar embarassades.

3. Com que estic alletant un fill, no em puc quedar embarassada. FALS: moltes dones que estan alletant els fills es tornen a quedar embarassades.

4. Com que el coit es va produir només una vegada o va durar poc, no em puc quedar embarassada. FALS: una dona es pot quedar embarassada si la relació sexual és llarga i si és curta, també.

5. La meva parella no va ejacular a dins, és a dir que no em puc quedar embarassada. FALS: si el penis tenia líquid seminal, hi ha risc d’embaràs.

6. Com que ja han passat X dies des de l’última menstruació, o em falten X quantitat de dies perquè em vingui, no em puc quedar embarassada. FALS: el cicle menstrual no sempre és exacte i hi ha diversos factors que l’alteren, de manera que no es pot confiar en aquest mètode i hi ha risc d’embaràs.

Quin és el principal motiu d'embaràs no desitjat?

Eudona / Catalunya

Molts dels embarassos no desitjats, sobretot en adolescents, es produeixen per desconeixement. Al nostre país, cada tres minuts té lloc un avortament per un embaràs no desitjat. Moltes dones no saben quan tenen més probabilitats de quedar embarassades, per evitar aquestes situacions és imprescindible rebre informació sobre el funcionament del cicle ovàric o cicle menstrual.

Les dones tenen la regla perquè, cada mes, el seu cos es prepara per a un possible embaràs. El procés és el següent: els ovaris maduren un únic òvul i fabriquen hormones (estrògens, progesterona i testosterona). Aquestes hormones s'encarreguen de produir a l'úter i a la resta d'òrgans sexuals els canvis necessaris per a una futura i possible gestació.

El cicle ovàric comença amb el primer dia de la regla i al llarg dels 7 o 8 dies següents, l'úter es prepara per rebre l'òvul fecundat. Entre el dia 12 i 16 del cicle menstrual, si durant el trajecte per la trompa de Fal·lopi l'òvul és trobat per un espermatozoide tindrà lloc la fecundació. El preembrió arribarà a l'úter 3 o 4 dies després de la fecundació, un cop a l'interior de l'úter ha d'ancorar, és el que coneixem com implantació, és l'inici de l'embaràs.

Si l'òvul no és fecundat a les 12 hores següents a l'arribar a la trompa anirà perdent vitalitat i acabarà per morir 48 hores després de l'ovulació. De la mateixa manera els espermatozoides que estan a la vagina sobreviuran a l'interior de l'úter i les trompes de 2 a 3 dies.

Si no es produeix la fecundació baixa la quantitat de progesterona, aproximadament 14 dies després de l'ovulació, és el que coneixem com a regla o període.

En conclusió els dies de major probabilitat d'embaràs són les 48 hores prèvies a l'ovulació, és a dir entre el dia 12 al 16 de cicle. A més, i com a anècdota, durant el coit, l'home ejacula entre 2 i 4 ml de semen, el qual conté aproximadament 200 milions d'espermatozoides.

Per preguntes sobre aquest tema o altres relacionats, no dubteu en contactar l'usuari Eudona o a www.eudona.com.

Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual


Del "Retard mental" a la "Discapacitat intel·lectual"
L'any 1992, l'AARM (Associació Americana de retard mental) va canviar el concepte de retard mental. Va deixar de considerar el RM com tret característic de l’individu per a passar plantejar-lo com una forma d'interacció amb el context, és a dir, com una manera de funcionar de la persona dins el món que l’envolta. Així doncs, l'impediment no hauria de descriure la persona i només es tractaria d’un estat concret de les seves funcions. Des d'aquesta conceptualització, el retard mental no s'entén com un aspecte estructural de l'individu. 

L'any 2002, l'AARM (Associació Americana de retard mental) planteja la definició de retard mental d'aquesta manera: ”Retard mental és una Discapacitat caracteritzada per limitacions significatives en el funcionament intel·lectual i la conducta adaptativa tal com s'ha manifestat en habilitats pràctiques, socials i conceptuals. Aquesta Discapacitat comença abans dels 18 anys”.1)

És a dir, la Discapacitat intel·lectual és un conjunt de condicions que tenen com a característica comuna la limitació de la intel·ligència tot dificultant el funcionament de l’individu en el seu entorn familiar, social i laboral. La Discapacitat intel·lectual compta amb tres components principals, que són: 

1. Funcionament intel·lectual significativament inferior a la mitjana
El coeficient d’intel·ligència (QI) ha de ser menor o igual a 70 punts (incrementat segons definicions anteriors i pel qual s’elimina la categoria de retard mental lleuger). En la nova concepció de Discapacitat intel·lectual es planteja l’eliminació dels nivells de gravetat intel·lectual per classificar les persones amb retard mental. 

2. Conducta adaptativa deficitària
S’aprecia un notable dèficit en la capacitat de l'individu a l'hora d'adaptar-se a las demandes diàries de l'entorn. Es presenta, amb altres limitacions, en dues o més de les següents àrees d’habilitats adaptatives (referents a l’autonomia personal i competència social): 
 • Comunicació
 • Cura de si mateix
 • Vida a la llar
 • Habilitats socials
 • Ús de recursos comunitaris
 • Autodirecció
 • Salut i seguretat
 • Habilitats acadèmiques i funcionals
 • Lleure
 • Treball
3. Edat d'inici precoç
Apareix abans dels 18 anys. 

Els objectius d’aquesta definició són 2)
 • Ampliar el concepte de retard mental i evitar la confiança excessiva dipositada en el QI com a mesura de la intel·ligència.
 • Oferir una visió més dinàmica de la intel·ligència, no com una entitat innata i inamovible, sinó com el producte del que l'infant construeix a partir de la seva interacció amb l’entorn.
 • Avaluar l’individu en diverses dimensions sobre la base de la seva interacció amb els diferents contexts on es mou.
 • Identificar les necessitats de l’individu en les diferents àrees del desenvolupament, tot posant en relació el seu nivell de competències amb les condicions i oportunitats presents en el procés de desenvolupament.
 • Dissenyar estratègies i actuacions encaminades a facilitar el desenvolupament de l’individu.
 • Determinar el tipus i intensitat de suports que necessita per avançar cap a la màxima integració possible.
 • Fonamentar el treball en les possibilitats de la persona i no en les seves limitacions.
Els trets característics de la deficiència afecten primordialment l’aprenentatge, la comunicació, la independència personal i la socialització de l’alumne/a. Amb tot, poden estar associats a altres discapacitats i per aquest motiu les estratègies per a la seva avaluació i atenció educativa han d’adaptar-se a cada cas. Cada persona amb DI té, com totes les persones, unes característiques individuals, unes qualitats, capacitats i limitacions i una personalitat genuïna que la diferencien dels altres. 

L’aplicació de la definició proposada parteix de cinc premisses per a la seva aplicació 3)
 • Les limitacions han de considerar-se en ambients iguals en edat i cultura.
 • L’avaluació ha de tenir en compte la diversitat lingüística i cultural i altres aspectes significatius.
 • Les limitacions coexisteixen amb capacitats.
 • Cal definir el perfils dels suports necessaris que necessita la persona.
 • El funcionament en la vida d’una persona amb RM (retard mental) millora amb els suports personalitzats adequats.
Així doncs, cal buscar informació sobre les necessitats individuals de la persona amb RM en les diferents dimensions per relacionar-les amb els sistemes de suport adequats amb l'objectiu d'afavorir la bona evolució de l’individu. 

Les quatre dimensions del sistema proposat l’any 1992 van ser les següents: 
 • Dimensió I: Funcionament Intel·lectual i Habilitats Adaptatives
 • Dimensió II: Consideracions Psicològiques / Emocionals
 • Dimensió III: Consideracions Físiques / Salut / Etiològiques
 • Dimensió IV: Consideracions Ambientals
La definició de l’any 2002 proposa un nou sistema amb les següents dimensions: 
 • Dimensió I: Habilitats Intel·lectuals
 • Dimensió II: Conducta adaptativa (conceptual, social i pràctica)
 • Dimensió III: Participació, Interaccions i Rols Socials
 • Dimensió IV: Salut (salut física, salut mental, etiologia)
 • Dimensió V: Context (ambients i cultura)


Es llisten les cinc dimensions esmentades que condicionen el Funcionament Individual i aquest defineix el Suport corresponent.

Trobareu l’article complet de VERDUGO ALONSO, M.A. Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la Asociació Americana de Retard Mental de 2002 a: 


Aquest article fou publicat a la “Revista Española sobre Discapacidad Intelectual SIGLO CERO”, núm. 205. Us n'aconsellem la lectura.

Dimensions i àrees afectades

Intentarem aprofundir en el contingut de cadascuna de les dimensions proposades l'any 2002 per l'AARM. 

Dimensió I 
Habilitats Intel·lectuals: La intel·ligència es considera com la capacitat mental general que inclou el raonament, planificació, solució de problemes, pensament abstracte, comprensió d’idees complexes, aprendre amb rapidesa i aprendre de l’experiència. Va més enllà del rendiment acadèmic o la resposta als tests. Mai no es pot considerar com una dimensió aïllada sinó conjuntament amb les altres dimensions. Es continua utilitzant el QI per avaluar el funcionament intel·lectual d’una persona sempre que es realitzi amb els instruments adequats i les persones qualificades amb la col·laboració, si cal, d'altres especialistes. 

Dimensió II 
Conducta adaptativa (conceptual, social i pràctica): És el conjunt d’habilitats conceptuals, socials i pràctiques apreses per la persona per funcionar en la seva vida diària (vegeu taula de l’article M.A. Verdugo, p. 10). 

Dimensió III 
Participació, Interaccions i Rols Socials: Planteja les oportunitats i restriccions que té l’individu per a participar en la vida de la comunitat. S’analitza el rol social i les interaccions amb els altres. El rol social s’haurà d’adaptar a aquelles activitats normals del seu grup de referència d’edat. La participació es pot veure alterada per la manca de recursos socials i per la presència de barreres físiques o socials que existeixen en la seva comunitat. 

Dimensió IV 
Salut (salut física, salut mental, etiologia): Els efectes de la salut física i mental d’un individu poden ser facilitadors o inhibidors. En algunes ocasions, la DI (segons quin sigui l’origen) pot anar acompanyada de problemes de salut que afecten directament l’individu. Les persones amb DI poden tenir dificultats per al reconeixement de problemes físics i/o de salut mental, per gestionar la seva atenció al sistema de salut o comunicar símptomes i sentiments, així com comprendre els tractaments mèdics. 

Dimensió V 
Context (ambients i cultura): Descriu les condicions de relació de les persones en tres nivells diferents: el microsistema (l’espai immediat: persona, família, amics…), el mesosistema (veïns, comunitats i organitzacions de serveis i recolzaments) i el macrosistema (cultura, societat, països…). En els ambients d'integració (educatius, laborals, de vivenda i oci) s’afavoreix el creixement i el desenvolupament de les persones. Els recursos ambientals condicionen el benestar de l'individu (a més i millors recursos, més possibilitats d’una vida amb més qualitat). L’ambient ha de ser estable, predicible i controlat per ajudar al desenvolupament de les persones amb DI. 

L’objectiu de la definició de les cinc dimensions és establir i concretar els suports necessaris per afavorir el funcionament de cada persona ubicada en un context concret i amb limitacions i qualitats particulars. 

La nova concepció de DI exposada per l'AARM l’any 2002 no va adreçada a classificar l'individu, sinó que està dissenyada per a poder planificar els suports per a la millora de la qualitat de vida de persones concretes amb DI, en un context específic. 
Hem de deixar de considerar els continguts escolars com el principal plantejament de progrés intel·lectual. Cal tenir en compte les diferents dimensions en relació a l'àmbit competencial propi cada alumne/a amb DI. El coneixement del nivell de competències de l'alumnat i de les necessitats de suport, considerant les barreres per a l'aprenentatge i la participació, faciliten una mirada i una intencionalitat educatives que van més enllà dels continguts escolars tradicionals.

La DI no és un concepte estàtic ni invariable. Amb l'acompanyament necessari, la persona pot millorar els diferents aspectes de la seva vida quotidiana. L'aprenentatge significatiu i funcional és de gran rellevància.

1) Article de VERDUGO, M.A., Análisis de la definición de DI de la AARM de 2002, Pàg. 6
2) Article de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down Guia pràctica per al professorat, Pàg. 13, 2007
3) Article de VERDUGO, M.A. Análisis de la definición de DI de la AARM del 2002, Pàg. 6

28 de juliol 2013

La música com a eina d’intervenció en gent gran

La música és una de les activitats expressives més significatives que envolten a l'ésser humà. És un fenomen universal que juga un paper molt important en les persones i que està present en totes les cultures, en tots els pobles. Per a la gent gran, la música és un estímul significatiu ja que els ajuda a recordar, superar la soledat, prevenir problemes emocionals, motivar, distreure i acompanyar.

En el transcurs de la història de la humanitat, la música és i ha estat una activitat cultural emprada com a mitjà de comunicació, relació i socialització. La història constata que antigament la música s'utilitzava com a llenguatge i vehicle de comunicació. Els membres de les tribus utilitzaven la música per identificar-se, per interrelacionar-se entre iguals i per a celebrar rituals de pas, de curació i de caràcter religiós.

Una de les eines de l'animació sociocultural és l'ús de la música com a mitjà expressiu i creatiu. L'animació sociocultural aporta l'estructura formal i procedimental, mentre que la música s'ofereix com a recurs material (Ventosa, 2001). Estableix un pont entre la potencialitat creativa, lúdica i motivacional de la música i la capacitat de les persones per autoapropiar-se d'aquest art que és la música amb vistes al seu desenvolupament i millora de la seva qualitat de vida.

L'educador, com a professional de la intervenció, és el professional més ben dotat per establir una bona comunicació i ser mediador entre la música i la comunitat en i amb la que treballi. Per això, utilitzar la música com a recurs en l'animació ha de proposar fonamentalment dues fites: ser un mètode d'intervenció i un conjunt de recursos per aplicar-los amb la població. I per fer-ho possible, l'educador ha de partir d'un model d'intervenció que permeti descobrir el lloc que ocupa la música en la vida de la persona que està intervenint, i això significarà saber quina és la història musical de la persona.

L' educador que utilitzi la música com a recurs d'animació haurà d'anar adquirint coneixements musicals i ampliar els diferents estils de música.

Ventosa (2001) afirma que el professional que vol emprar la música com a recurs, el que primer ha de fer és descobrir la música que hi ha en un mateix. Cada persona té un univers sonor propi que li atorga identitat i que estableix les mateixes condicions de la seva percepció musical. Aquest món sonor sorgeix de la interacció de factors hereditaris i ambientals, fisiològics i culturals, encara poc estudiats. I per això és important començar per posar a cadascú en situació de descobrir el seu propi món sonor i musical, a través d'aprendre a escoltar. Desprès hem de percebre la música que entra en un mateix, rebent diferents estímuls i deixant-nos impressionar per les fonts musicals de l'exterior. Tots aquests estímuls musicals que rebem, en algun moment o altre necessiten donar una resposta. Aquesta no solament és emocional, sinó també fisiològica i fins i tot neurològica com s'ha demostrat en vàries investigacions científiques. El que més interessa és convertir el receptor de sons en emissor o productor dels mateixos. Cal tenir en compte que l'animació sociocultural pretén utilitzar la música per a que la gent no solament es limiti a consumir sinó també a produir.

La finalitat de l'ús de la música des de l'animació sociocultural és a nivell recreatiu: passar-ho bé. La música com a entreteniment no necessita tenir un valor durador com a objectiu d'art, sinó que ajuda a la gent a passar-s'ho bé o ha oblidar-se de les preocupacions diàries.

La música és un element que atrau fàcilment l'atenció, per aquest motiu val la pena plantejar activitats musicals d'animació que aportin nombrosos beneficis per a les persones grans proporcionant un gran sentiment de satisfacció i benestar.

L'educador ha d'oferir a la gent gran la possibilitat de contactar amb la música a partir de vàries vies: escoltar, cantar, ballar, construir, tocar instruments...

Conscients dels beneficis que aporta la música i per intentar apropar-la a la gent gran, la Fundació Pere Tarrés realitza un curs presencial, el proper mes de novembre, anomenat La música com eina d'intervenció amb gent gran, en el qual es donaran les competències necessàries per poder portar a terme activitats musicals d'animació.

Sergi Muñiz
Educador Social i Musicoterapeuta


Educador social en residències de gent gran

Què fem els educadors socials a les residències de gent gran?

Hi ha una confusió amb la funció de l'educador social, ja que sovint es creu que la feina que fem és "divertir" o "entretenir". Si bé moltes de les activitats que realitzem amb la gent gran són divertides o entretingudes, cal deixar clar que aquesta no és (o no hauria de ser) la finalitat de les activitats que els educadors i educadores portem a terme amb la gent gran que viu a les residències.

Tota activitat està pensada a aconseguir objectius, i aquests objectius són la vertadera finalitat de les activitats. Evidentment, per tal que les activitats funcionin, els educadors hem de fer ús de l'animació social i sociocultural, de la diversió i l'entreteniment.

En la tasca que porto a terme diàriament, he captat sensacions equivocades en quant a la nostra feina. Quan realitzem una activitat manual, cal pensar que l'educador ha estat una bona estona per preparar-la. M'explico: si fem un "bingo" (típic a les residències) l'educador sap que és molt més que un joc per a què els residents estiguin entretinguts. L'educador coneix els participants, dinamitzant el joc per tal que ells es relacionin (abans ha pensat com indirectament fer seure persones amb més afinitat a la mateixa taula, per exemple), ha pensat com atraure la curiositat de les persones que per alguna dificultat no hi vol participar, intentant minvar barreres, si hi ha algú amb problemes de sordesa posar-se aprop seu, algú amb problemes de visió adaptant els cartronets, amb dificultat de concentració cridant-li l'atenció, amb baixa autoestima fent-lo protagonista (dient, per exemple la seva edat quan surt aquell número... L'educador, quan canta els números està constantment pendent de la reacció de cada un dels residents, fins i tot dels que no participen.

Si es fa una activitat manual, l'educador no pensa en el resultat com a objectiu. No cal tenir una decoració de primavera amb unes flors precioses per tot el saló, si aquestes no les han fet ells! El vertader resultat que busca l'educador és la satisfacció dels participants, la participació activa, l'autoestima de veure que allò ho han fet ells. Evidentment, ajudarem en tot moment si és necessari, però no té sentit decorar amb floretes que els treballadors han pintat. Unes flors més senzilles que les hagin creat ells, seràn per tothom més valorades. Adaptar, adaptar, adaptar.


Las falsas denuncias y sus consecuencias emocionales en el menor

Introducción[1]
Si bien es importante y prioritario que la sociedad asuma su derecho a denunciar cuando se es víctima de un hecho criminal o cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito, es igualmente importante que esta denuncia esté basada en hechos reales, ya que cuando se realiza sobre acontecimientos que no se ajustan a la realidad se configura una falsa denuncia, se desencadenan una serie de situaciones que de una u otra forma afectan a todos los involucrados y finalmente a la sociedad misma, generando la creencia tan frecuente de que la justicia no siempre es eficaz y equitativa. La falsa denuncia constituye un delito por sí misma, tipificado en los artículos 435 – 436 del Código Penal Colombiano, donde se consagra:

El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes[2].

El presente artículo tiene por objeto propiciar un espacio de reflexión en torno a la problemática de las falsas denuncias y está basado en la experiencia vivida por parte de una de las autoras, Laura Zea Gómez, en el Centro de Atención Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), de la ciudad de Medellín Colombia, entre los meses de Noviembre del 2010 a Febrero de 2011. Está práctica que tuvo como labor principal archivar procesos de abuso sexual (en niños, adolescente, mujeres, hombres), donde se realizó el archivo de un número de aproximadamente trescientos (300) procesos, de los cuales muchos se archivaron por la falta de un delito de abuso sexual, ya que si el fiscal tenía el conocimiento de que no existía dicho delito, ya sea por desistimiento de la victima; de la persona denunciante; por que no se logro esclarecer al presunto indiciado o por que los procesos, eran abandonados por los realmente interesados. Del número de los procesos archivados, doscientas cincuenta (250) denuncias correspondieron a falsas denuncias.

La etiología práctica para el archivo consistía en tener conocimiento sobre el hecho que permitía el archivo de los procesos y que normas respaldaban la decisión de archivar o dar por terminada la investigación. El trabajo de archivo se realizó mediante un formato especial creado por el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, en ese formato se consignaban los datos del denunciante, los datos del presunto indiciado, el número del proceso, la fecha, los hechos, y las normas jurídicas que servían de sustento dependiendo del caso, los datos de la Fiscal (Nombre, número de cédula y número de la fiscalía donde se adelantaba la investigación). Esta labor se realizó con el fin de descongestionar el despacho de la Fiscalía Noventa y Uno Seccional Medellín (091). El acercamiento empírico sobre la existencia de reiteradas falsas denuncias se alcanzó debido a que cada vez que archivaba un caso, leía las declaraciones dispuestas en cada uno y observaba las situaciones que suceden con los procesos de abuso sexual.

El Centro de Atención a Victimas de Abuso Sexual denominado por las siglas (CAIVAS)[3], es un lugar donde las personas que son afectadas por el delito de abuso sexual acuden a él para adelantar un proceso judicial, recibir ayuda psicológica, recibir apoyo de las entidades del Estado como el Bienestar Familiar. Allí realizando la práctica se encontró que existen muchos procesos de abuso sexual que no llegan a desembocar en una investigación o que se archivan por la culminación del proceso declarando inocente o culpable al presunto indiciado, pero en el trabajo realizado se descubrieron muchos procesos en los cuales se declaraban inocentes a los presuntos indiciados debido a que las denuncias realizadas en su contra eran falsas o no llegaban a ser verdad.

El análisis se desencadena a partir de ese trabajo empírico realizado en el CAIVAS, donde se observó una práctica jurídica particular en los procesos que se conocieron allí. A continuación, como punto de partida e ilustración se describe uno de los casos conocidos y se revisan alguna literatura científica relacionada con la injerencia de la Psicología Cognitiva en el análisis de testimonios de víctimas de abuso sexual infantil, así como, sobre la incidencia y causas más frecuentes de falsas denuncias de abuso sexual en niños.

Se analizarán los temas de Falsa Denuncia, Psicología Forense, Consecuencias emocionales, del menor y del presunto indiciado, en cada tema se desarrollará su definición, la relación con el caso y su conclusión.

Caso de falsa denuncia de abuso sexual infantil[4]
El día 14 de Agosto de 2008 acudió al Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), de la ciudad de Medellín Antioquía Colombia, la Señora Cristina con el propósito de presentar denuncia formal contra el Señor Gerardo, su ex-esposo, el cual presuntamente abusó de su hija Valentina, de siete (7) años de edad. La Señora Cristina manifestó que desde seis (6) meses atrás se separó de su esposo Gerardo, acordando la regulación de visitas a su hija todos los sábados, con la posibilidad de llevársela a su casa hasta el día domingo, situación que se cumplió durante un tiempo conforme a lo establecido. Sin embargo, en los últimos dos (2) meses, Cristina notó cambios en el comportamiento de su hija, la cual se veía triste, retraída y lloraba cada vez que el papá venía a recogerla. Cristina argumentó que no pudo hablar sobre esta situación con Gerardo debido a que no tenían una buena comunicación por la nueva relación sentimental de Gerardo, pero al hablar con su hija y preguntarle qué le sucedía, la niña refirió que cada vez que estaba sola con su padre, éste “Le tocaba sus genitales, se le montaba encima y le daba besos por todas partes”. A pesar de conocer esta situación, Cristina permitió que su hija Valentina continuara yendo a la casa de su padre durante dos (2) meses más y sólo se decidió a denunciarlo porque una amiga se lo aconsejó.

Una vez interpuesta la denuncia, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), procedió a realizar el protocolo de investigación definido para estos casos y como consecuencia del mismo y acatando la entrevista realizada por la Psicóloga a la niña Valentina, la Fiscalía ordenó la captura de Gerardo, por el delito de abuso sexual, a pesar de que él siempre insistió en ser inocente de los cargos imputados.

Después de ocho (8) meses y una vez concluidas las investigaciones pertinentes, se logró comprobar que la Señora Cristina había inventado toda esta situación, aleccionando a la niña Valentina sobre lo que debía responder. La Señora Cristina confesó a las autoridades que inventó esta historia para perjudicar a Gerardo pues éste la dejó por otra mujer.

Si bien no es posible hablar de las consecuencias o las implicaciones de la historia debido a que es un proceso que se archivó en el Centro de Atención a Victimas de Abuso Sexual y no se conoció más sobre la situación de los involucrados, sus reacciones ante la sociedad, su convivencia familiar; este relato sirve para analizar la historia que se describe y el efecto respecto a la falta de veracidad en la denuncia, lo que se conoció en el momento en que se realizó el trabajo de archivo del proceso.

El papel de la psicología en las denuncias por abuso sexual infantil
Cuando se presenta una denuncia por Abuso Sexual Infantil, la Institución receptora inicia un protocolo de investigación (Programa Metodológico), en el cual se realizan las diferentes entrevistas a la persona denunciante, a la víctima y a los testigos, si los hay, y se practican las pruebas Médico - Legales pertinentes. El menor, víctima de Abuso Sexual, siempre es abordado por un Psicólogo, el cual aporta su dictamen como soporte para el proceso. Es claro pues, que

“la denuncia es una de las acciones que dan paso a que se tomen las medidas pertinentes encaminadas a proteger a la víctima, restaurar sus derechos y ayudar a que el daño hecho sea elaborado de forma adecuada a nivel físico, psíquico y social” (Sotelo y González, 2006: 415).

El trabajo que hace el psicólogo en un proceso judicial es de gran importancia por que tiene un gran campo de acción ya que posee una sólida formación académica que le va permitir diagnosticar, intervenir, pronosticar, asesorar, investigar sobre cada uno de los asuntos por los que sean recurridos como peritos, en especial en el caso de abuso sexual infantil, ya que poseen la experticia para tratar este tipo de asuntos y mejor manejo a la hora de dialogar con el menor víctima.

Existen unos elementos mínimos de la evaluación psicológica para llegar a evitar las manipulaciones en el sistema judicial, se recuerda que en los procesos jurídicos que se adelantan con niños se deben de utilizar diversas técnicas de indagación psicológica, que al tiempo llegan a constituir medios de investigación forense que podrían llegar hacer utilizados como medios probatorios en el desarrollo de un proceso jurídico. Los psicólogos suelen utilizar como técnicas la: Entrevista Psicológica (Wicks e Israel, 1997, citados en Uribe, 2011)

La entrevista Psicológica suele dividirse en general y estructurada; en “la primera se le pide al niño que narre libremente el hecho de violencia sexual, sin tener una guía de preguntas, y en la segunda se puede ampliar la información ofrecida en la primera, así como también puede pedir que se aclaren ciertos aspectos sobre el relato, de los cuales tienen dudas” (Acosta, 2009; Berlinerblau y Taylor, 2003, citados en Uribe, 2011). 

Es importante tener en cuenta que al formular preguntas el examinador deberá:

“captar el lenguaje del niño y adaptarse a él según su nivel de maduración y desarrollo cognitivo para facilitar su comunicación (…), es conveniente usar frases cortas, palabras cortas, y especificar la significación de las palabras empleadas” (Berlinerblau y Taylor, 2003, citados en Uribe, 2011).

Algunos expertos consideran que se debe utilizar las técnicas de “recuperación de memoria” (creadas en el campo de la Psicología Forense), ya que lo que busca es recoger información sobre el hecho en cuestión, de manera directa, pues se pregunta de forma explicita sobre el episodio de violencia sexual indagado sobre lugar, hora, conducta del victimario entre otros aspectos (Acosta, 2009, Berlinerblau y Taylor, 2003, citados en Uribe, 2011).

Además se debe señalar que el psicólogo deberá evitar exteriorizar sus propios pensamientos o afectos por medio de gestos o comentarios enjuiciadores acerca del relato del niño, para no entorpecer la comunicación con éste. Es así que es inconveniente realizar algún pronunciamiento psicológico y/o jurídico a partir del simple relato de los adultos, o de una sola versión del propio niño acerca de un suceso de violencia sexual.

Uribe (2011) analiza algunos problemas clínicos de la evaluación jurídica del menor abusado sexualmente: Primero que todo se debe de considerar que los efectos del abuso sexual son múltiples y de diverso orden, pues no sólo afectan el organismo, si no también el plano psíquico y comportamental, lo cual implica tener en cuenta alteraciones en las relaciones familiares, escolares y barriales (Wicks e Israel, 1997, citados en Uribe, 2011). Algunos principales efectos patógenos que han sido asociados por algunas disciplinas científicas (Psicología, Medicina, entre otras) al abuso sexual son:

- Efectos Físicos: Hematomas, dolor, picor y/o irritación en la región genital, sangrados rectales o genitales, dificultades para caminar o sentarse, enfermedades de transmisión sexual ( Kaplan et al, 1996, citado en Uribe, 2011)

- Efectos Psíquicos: Deterioro de las habilidades socio cognitivas, altos niveles de ansiedad, baja autoestima, depresión, trastornos disociativos, bajo rendimiento escolar , conocimientos detallados de actos sexuales (Kaplan et al., 1996, citado en Uribe, 2011)

- Efectos Comportamentales: Manifestaciones agresivas, dificultad para relacionarse, conductas suicidas, abuso se sustancias psicoactivas. (Cummings y Davies, 1994; Dodge, Pettit y Bates, 1994; Wick e Israel, 1997, citados en Uribe, 2011)

Según Tobías Mesa Taborda (2000) se define a la Psicología Cognoscitiva- Comportamental, como el estudio científico de cómo las relaciones con los demás y todo el medio circundante, en interacción con los procesos psíquicos superiores humanos, dotan a la persona de una capacidad asombrosa para auto determinar su comportamiento, conocer y reconocer su entorno manteniendo sus características o modificándolas.

Se habla de psicología cognoscitiva ya que anteriormente se describió una serie de reacciones comportamentales y mentales que desarrolla el menor en la entrevista realizada por el psicólogo perito.

En el documento “Propuesta de Valoración Psicológica Forense de la Veracidad del Testimonio de Víctima de Abuso Sexual Infantil”, los Psicólogos Cañas y Camargo (2006), plantean que es usual que los jueces les soliciten a los psicólogos forenses ayuda para determinar la credibilidad de las versiones del sindicado, víctima y testigos. Así mismo, manifiestan que existe un interés creciente por la veracidad de las denuncias en los casos de Abuso Sexual Infantil, debido a dos circunstancias, como son: La gravedad de las consecuencias de este tipo de delito desde la perspectiva psicológica y social y el incremento en los últimos años de las denuncias falsas. Además, señalan específicamente que la evaluación de la veracidad del testimonio de menores constituye un auténtico reto en la práctica clínico-forense y es una intervención psicológica de alto nivel. A través de peritajes objetivos e imparciales se contribuye a minimizar los errores de decisión (falsos culpables o falsos inocentes).

En los casos de Abuso Sexual Infantil la prueba pericial constituye un elemento clave para el juez por lo cual la supuesta víctima siempre es remitida para la respectiva valoración Médico Legal. A través de ésta y dependiendo de las circunstancias, pueden detectarse huellas físicas o no. Cuando se cuenta con evidencia física (heridas en los genitales, desgarros, restos de semen etc.), el caso prácticamente está resuelto, por que se pueden realizar los cotejos pertinentes con el presunto sindicado. El problema que evidencia Cañas y Camargo (2006) se presenta cuando no existe evidencia física, ya que la declaración de la víctima constituye el único recurso probatorio con el que se cuenta para sustentar la ocurrencia del hecho punible.

Algunos factores pueden enturbiar la veracidad del testimonio de los menores: la edad, la capacidad de fabulación, la limitación de la memoria y la posible sugestionabilidad. Se plantean los autores de la “Propuesta de Valoración Psicológica Forense de la Veracidad del Testimonio de Víctima de Abuso Sexual Infantil” el interrogante de si es fidedigno el testimonio de los niños, por cuanto en los de menor edad hay problemas de almacenamiento de la memoria episódica debido a que al momento del nacimiento el sistema nervioso es inmaduro, lo que determina que los procesos mentales superiores no funcionan en forma plena, mientras que los niños de 3 a 5 años son más vulnerables a la sugestión, es decir, que fácilmente pueden implantarse ideas y recuerdos falsos de eventos que nunca pasaron. En general, los menores son más propensos a negar experiencias a las que se han visto abocados – y que son percibidas como traumáticas – que a hacer afirmaciones falsas. Los niños no suelen mentir cuando sostienen que han sido objeto de abuso sexual, no obstante, no debe descartarse que esto pueda ocurrir.

Si un adulto influyente prepara a un niño para que emita una versión falsa, como ocurrió en el caso descrito se ha tomado como objeto de análisis, una vez que éste la interioriza, hablará y actuará respecto a ella como si en realidad hubiera vivido tales hechos. Una vez sembrados como reales los hechos que no sucedieron, el niño/a los sostendrá como si fueran hechos verdaderamente ocurridos; inversamente, es posible lograr que hechos sucedidos sean borrados de la mente y el niño sostendrá que no ocurrieron.

Luigi Battistelli en su libro “La Mentira Ante los Tribunales” (1984) indica que es posible hablar sobre la mentira del niño, desde la perspectiva de la Psicología del Niño. Desde esta perspectiva se señala que el niño no es capaz de comprender en algunas oportunidades los hechos humanos, aun los mas sencillos, que se desarrollan a su alrededor. Siempre imaginativo y fantasioso, a menudo por que está dominado por el miedo, fácilmente sugestionable, habla y cuenta, las más de las veces inconscientemente, cosas no verídicas; con frecuencia insistiendo tenazmente, por que se halla convencido de decir la verdad. Él menor puede mentir para ocultar una inconveniencia, para evitar un castigo; puede mentir por pasatiempo o por imitación. Eso pudo ocurrir en el caso ilustrado y objeto de análisis, donde la menor no comprendió lo que le decía su madre respecto a la narración de los hechos respecto a su padre y empezó a fantasear con los hechos narrados por la madre, lo pudo haber hecho para evitar un castigo, por influencia de su madre a través del mandato, el poder ejercido, o solo por imitar lo que su madre decía.

Falsas denuncias de abuso sexual infantil
Según el Código Penal, en su artículo 435 la falsa denuncia como “el que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales vigentes”. De igual forma, en el artículo 436 tipifica la falsa denuncia contra persona determinada “el que bajo juramento denuncie a una persona como autor o participe de una conducta típica que no ha ocurrido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales vigentes[5].

A pesar de que en Colombia hay una alta ocurrencia de casos de Abuso Sexual Infantil, no se encontró, en el Sistema de Información de Medicina Legal en su Publicación Forensis[6], estadísticas concretas acerca del número de casos denunciados y cuántos de estos se pudieron catalogar como Falsas Denuncias. Sí es posible encontrar sistematizada la información respecto a las denuncias presentadas o hechos de violencia sexual. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar explicó que luego de consolidar el informe 2011, en relación con los delitos sexuales contra los menores de edad, se encontró un incremento en más de tres mil las denuncias de casos presentados donde los niños eran los afectados. [7]

Según Isabel Cuadros Ferré (2010), MD Psiquiatra (Directora Ejecutiva Asociación Afecto)[8] en Colombia cada año llegan a Medicina Legal entre quince mil y diecisiete mil víctimas de alguna forma de delito sexual, que corresponden a tan solo entre el 2% y el 5% de los casos totales ocurridos. La mayoría de las víctimas son niñas completamente indefensas. Aún en los países que llamamos desarrollados la cantidad de víctimas que aparece en el sistema forense no pasa del 12%, lo que quiere decir que la mayor parte de las víctimas no puede denunciar el delito o simplemente toma la ruta del silencio que normalmente el abusador le impone.

En cuanto al abordaje de esta problemática en otros países, se tomó como base, la situación de Estados Unidos, donde han sido numerosos los estudios llevados a cabo sobre este tema, ya que en los últimos 15 a 20 años ha habido un aumento significativo en las acusaciones de Abuso Sexual Infantil, principalmente en los contextos de divorcio, por lo que tales acusaciones han sido objeto de una atención creciente.

No existe acuerdo sobre el porcentaje de acusaciones de Abuso Sexual en niños que resultan falsas, y la mayoría de las estimaciones oscilan entre el 20% y 80%. Esto se debe principalmente a las diferentes definiciones de acusación falsa, ya que no es lo mismo una acusación falsa que una acusación no probada. Por otra parte también hay que distinguir entre las simples acusaciones falsas (a veces hechas de buena fe) y las acusaciones prefabricadas o deliberadamente falsas. Los porcentajes establecidos por diferentes investigadores, varían frecuentemente según se basen en una u otra definición.

Consecuencias emocionales de las falsas denuncias de abuso sexual infantil
Aunque en el caso mencionado no se perpetró el delito de Abuso Sexual Infantil, pues la madre confesó la manipulación sobre la menor para realizar la denuncia, se generaron una serie de consecuencias que afectan a todos los involucrados, pero muy especialmente a los niños, ya que se construyó una realidad paralela y se elaboraron ideas y sentimientos acerca de las situaciones para las que el menor fue aleccionado.

Según El abuso sexual produce alteraciones psíquicas que se presentan tempranamente, encontrándose entre ellas (Castrillón, 1996:35):

- La disociación, como mecanismo de defensa para evitar el dolor producido por el abuso.

- La culpa: La víctima se siente responsable de los acontecimientos y cree que en alguna forma los favoreció.

- Rabia: Ante la impotencia, debido a que el abuso hay relación de poder y la víctima es la más débil.

- Negación: Trata de olvidarse tanto por la víctima como por la familia, disuadiendo lo ocurrido.

- Conversión: La ansiedad de lo ocurrido se somatiza, pudiendo manifestarse como padecimientos físicos o dolores crónicos en donde no hay evidencia orgánica.

- Pesadillas: La víctima experimenta pesadillas con contenidos muy vívidos del acto del abuso incluso teniendo miedo a que llegue la noche por la presencia de estas pesadillas.

- Problemas de concentración y aprendizaje: Se hace difícil concentrarse en sus actividades habituales.

De acuerdo a Castrillón (1996: 35-36), las consecuencias emocionales a largo plazo, producidas por el abuso sexual infantil pueden identificarse como:

- Trastorno de personalidad: Es donde la víctima es incapaz de mantener relaciones estables, con tendencia a la explosividad, conductas impredecibles súbitas, sin relación con el contexto y desproporcionadas.

- Dificultad para mantener relaciones: Las relaciones de estas personas son muy conflictivas y les cuesta mucho trabajo establecer y mantener vínculos.

- Trastornos depresivos: Presentan frecuentemente diversos tipos de depresión, distimia, trastorno esquizoafectivo.

- Bajo autoimagen: Las personas que han sufrido abuso se siente poca cosa ya que han sido pisoteadas.

- Disfunciones sexuales: Considerándose no dignas de tener gratificación, con impotencia, frigidez, etc.

Aunque estas consecuencias son producidas por ser víctimas de abuso sexual infantil, también al ser víctimas de una falsa denuncia sobre éste delito sobrelleva una serie de consecuencias debido a que el menor esta siendo utilizado, manipulado para mentir acerca de su situación como víctima sexual, sin medir lo que estos acontecimientos acarrean llegando a producir depresión, baja autoestima, resentimiento familiar o con la persona incitadora a esa acusación falsa, ya que se encuentra en una situación incomoda sobre los hechos que realmente ocurrieron.

Conclusiones
· A pesar del aumento creciente en los últimos años de las Falsas Denuncias por Abuso Sexual Infantil, no existen datos estadísticos que manejen las entidades del Estado como Medicina Legal, que revelen el porcentaje de estas acusaciones que resultan falsas.

· De los casos que se conocieron en la práctica en el Centro de Atención a Victimas de Abuso Sexual (CAIVAS), se pudo concluir que los procesos de presunto abuso sexual ocurren más frecuentemente en el ámbito de la problemática familiar y el mundo privado (Divorcios, separaciones, regulación de visitas a los menores, celos). 

· Es un deber de los padres o responsables de los menores denunciar inmediatamente cuando se tenga conocimiento de un caso de Abuso Sexual Infantil, para que la justicia actúe en forma oportuna, sin embargo es relevante que dichas denuncias atiendan a criterios de veracidad.

· Dadas las implicaciones que representa el hecho de que sea un menor el que esté involucrado en un caso de Abuso Sexual, es de vital importancia que todo el proceso sea manejado por personal idóneo, con la debida capacitación del personal que atienda el caso, asumiendo una postura neutral, objetiva e imparcial. Estas necesidades implican la atención integral con un equipo interdisciplinario para atender las necesidades de la menor víctima y su tratamiento.

Libros y artículos de revista.
Acosta, Sergio 2010. “Psicología del testimonio en el ámbito psicosocial. La veracidad o la mentira, aspectos con los que se enfrenta el psicólogo jurídico”. En: Poiesis. Versión en línea: www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/view/.../189
Castrillón, Luis Alfredo, 2006. “Consecuencias emocionales del abuso sexual”. En: revista Médica de Risaralda. V.2.No 2
Sotelo, Víctor Andrés y González, Augusto 2006 “Análisis de seguimiento por denuncia de presuntos actos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”. En: revista Universitas Psychologica No. 2. Pp 397-418.
Uribe, Nicolás, Ignacio 2011. “Abuso sexual y administración de justicia en Colombia. Reflexiones desde la Psicología Clínica Forense”. En: Revista Pensamiento Psicológico No .16. Pp 183-202

Documentos electrónicos.
Cañas, Juan José; Camargo, Edna Patricia 2009 “Propuesta de valoración psicológica forense de la veracidad del testimonio de víctimas de abuso sexual infantil”. V Congreso de Psicología Jurídica del Caribe. Versión en línea: http://psicologiajuridica.org/psj166.html

“Se disparan los delitos sexual contra los niños del país 2011”. Caracol Radio, 30 de Enero. Versión en línea: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-disparan-delitos-sexuales-contra-los-ninos-en-el pais-icbf/20120130/nota/1614210.aspx.

[1] Este trabajo se deriva de una investigación realizada como trabajo de grado. Las autoras agradecen al profesor Santiago Medina por su acompañamiento y asesoría, así como a los y las evaluadoras de la revista por sus comentarios y apreciaciones.

[2] Código Penal. Artículo 435-436

[3] Este despacho se encuentra ubicado Carrera 44 # 31 – 156 Sector San Diego- Almacentro, en el área metropolitana de Medellín 

[4] Para proteger el derecho a la intimidad de las personas involucradas en el caso, los nombres verdaderos han sido cambiados por uno ficticio.

[5] Código Penal. Artículos 435-436

[6] Publicación anual hecha por Medicina Legal, la cual aporta información epistemología de los fenómenos de violencia que se manifiestan en el país.

[7] http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-disparan-delitos-sexuales-contra-los-ninos-en-el pais-icbf/20120130/nota/1614210.aspx

[8] www. afecto.org.co

Las falsas denuncias de maltrato y abusos sexuales en la España de género, se revelan, cada vez más, como un instrumento de persecución política contra los varones

Esta noticia seguro que no le gusta a nuestro asiduo lector Vicente Ibáñez, psicólogo de los juzgados de Familia de Madrid, y es que ¿dónde se puede encontrar la noticia de que Mª Paz Tejedor, psicóloga forense, en la revista de Jueces para la Democracia, en su nº Nº 57 de Noviembre de 2006, denuncia el abuso de las denuncias de abuso y la pasividad judicial frente a las denuncias falsas de género?.


Esto demuestra que nuestras denuncias son compartidas por profesionales que no venden su profesionalidad a ideología política alguna, incluida la de género, como es el caso de Mª Paz Tejedor. Sus revelaciones son contundentes, Ver hoja 1 y hoja 2, y lo hace en una revista para jueces, ni más ni menos. Pero esta noticia, se produjo en el 2006, y no salió ni en El Mundo, ni en El País, ni en la Ser, ni en la Cope .... sólo en Secuestro Emocional nos hacemos eco de lo que evidencia un fraude masivo judicial de género en el que jueces y fiscales, miran para otro lado cuando se encuentran con una denuncia falsa.

Como muestra de denuncia "sospechosa de falsa" que no se persigue ... tenemos la sentencia de José Luis, en la que se puede intuir que además contaba con ayuda, no sólo de abogados, sino de organizaciones públicas y de otras privadas que sabemos estaban subvencionadas, y cuya colaboración, en otros casos, ha sido determinantes para que los hijos no vieran a sus padres .... Seguimos esperando tener alguna noticia del interés del fiscal por perseguir este tipo de delitos ...

Las afirmaciones que encontramos en este artículo sobre las motivaciones para poner la denuncia falsa son:
Muchas de estas falsas denuncias eclosionan en el curso de un proceso de familiar
Son mayoritariamente las madres (95%) quienes interponen la mayoría de las falsas denuncias de maltrato o de abuso sexual infantil
Las motivaciones o ganancias secundarias son diversas: conseguir la custodia o interferir en el régimen de visitas, lograr separar de su vida y la de los hijos al ex-cónyuge, la no asunción de la nueva relación de aquel, deseos de venganza o revancha por una herida narcisista de abandono,mantener un vínculo con la ex-pareja.

Estas afirmaciones dejan clara la existencia de intereses espurios de la que denuncia, lo que invalida la aplicación de la triada del tribunal supremo que permite dar credibilidad al testimonio de la denunciante, ya que esta exige la ausencia de intereses espurios, que quedan perfectamente delimitados en este trabajo. Esto no representa nada nuevo, pero es importante que esté publicado en una revista para jueces. No sabemos de ninguna reacción judicial para perseguir el delito, lo que hace cómplices a aquellos jueces que nos juzgan y por supuesto a fiscales que nos acusan en falso.

En relación con la actitud judicial contra esta plaga de falsas denuncias afirma:
Las presiones que los menores reciben para informar en falso, constituyen una forma de maltrato pudiendo ser tan dañino o más que si el propio abuso se hubiera producido.
Afirma, en base a su experiencia profesional, como forense, que mayoritariamente, ni se persiguen ni se investigan esos delitos.
Psicológicamente sufren un grave conflicto de lealtades, rechazando afectivamente al progenitor falsamente denunciado, o al menos distanciándose de él.
Pueden tener sentimientos de estigmatización, o aflorar el convencimiento de que han sido abusados, cristalizando en un fenómeno de falsa memoria.
"Cautelarmente", se suele suspender la relación padre hijo, mientras se "investiga", pudiendo durar entre muchos meses y varios años, llegándose a producir una parentectomía (pérdida del vínculo paterno-filial).
Los menores pueden sentirse responsables de la separación, sobretodo sin han sido inducidos a testificar en falso.
El clima hostil hacia el progenitor denunciado, presiona para que el niño oculte la manifestación de sentimientos positivos hacia el denunciado.
Pueden ocasionar sentimientos de abandono
Muestran actitudes hipermaduras, permaneciendo atentos a las demandas de los adultos "para decir y hacer lo que en cada momento conviene". Ha menudo observa, como cambia la versión de maltrato conforme a los intereses del progenitor que acompaña.

En cuanto a las formas de fundamentar una falsa denuncia, nos dice algo que, desgraciadamente, a más de uno nos resulta familiar:
Alegar verbalizaciones inexistentes de abusos sexuales por parte de los menores.
Se aprovecha una afección física como eritemas, infecciones o irritaciones genitales: "el niño tenía el culito enrojecido y al preguntarle me dijo que su papá le había metido el dedito" — Como veis, nada mejor que contar una verdad para que la mentira que acompaña sea creída.
Se aprovecha el hecho de haber bañado al menor ... para alegar el abuso.

Todo esto está sacado de la revista para jueces anteriormente citada. Deja muy claro el daño que ocasiona la denuncia falsa, así como la colaboración judicial en esa forma de maltrato de nuestros hijos, sin mencionar la vulneración de derechos fundamentales del denunciado, lo que la convierte, dada la actitud judicial, en un instrumento de persecución de hombres.

¡¡Qué más necesitáis para denunciar y moveros!!. Ya sabemos lo que hacen los jueces, pero tenemos que hacer múltiples intentos para encontrar un juez honrado y valiente, que actúe con verdadera independencia. ¡Seguro que alguno habrá!. Fijaros que se denuncia con datos el maltrato a niños en sede judicial, que se está condenando a inocentes, con pruebas de credibilidad del testimonio que vulneran gravemente los más elementales derechos humanos.

Estamos hablando de una persecución política por cuestiones de sexo, lo que está contemplado como un crimen de lesa humanidad. La esencia: la irracionalidad y la arbitrariedad como la personalidad de Adolf Hitler que construyó una Alemania nazi donde, a igual que ahora, no faltaba la pasividad del pueblo que no se enteraba, o no quería enterarse de la realidad, prefiriendo vivir el delirio de su líder. Armas políticas: la mentira y la propaganda diseñadas por Goebbels, ministro de propaganda nazi. Por supuesto no falta la creación de un chivo expiatorio: los judíos en la Alemania nazi, y el "maltratador" en la España de género. El "amor por la ciencia" también es un elemento común: los nazis buscaban, a través de la genética, la pureza de la raza aria matando judíos, cuya sangre corría por sus venas. Aquí tenemos a doctos en derecho y psicólogos, que lavan sus frustraciones de infancia en los juzgados españoles, con la dulce venganza sobre el género masculino.

Resulta llamativo que Hitler fuera de ascendencia Judía, lo que podría explicar ese odio tan visceral hacia los judíos. Es como los pirómanos bomberos o el caso deCorsi, por eso sería más que interesante saber que esconden estos cruzado del género.

Esta es una realidad que se da en los juzgados y tribunales españoles, una verdad que, por lo que se ve, parece quererse ignorar, pero que ahí está.

Mientras tanto, el fundamentalismo de género niega su existencia basándose en la no constancia, como si la ceguera de un invidente, probase la no existencia del mundo. El caso Ricardi, deja muy claro cómo se actúa en este país cuando se mete a un inocente en prisión: se oculta al interesado la existencia de pruebas exculpatorias, se actúa con absoluta falta de autocrítica alegando que se condenó con todas las garantías, lo que deja las garantías en su sitio: la altura del betún, se busca más un cabeza de turco que a un culpable.

La no constancia de denuncias falsas del Consejo General del Poder Judicial, y las pocas condenas por falsa denuncia, confirma la afirmación del artículo: no se investigan las denuncias falsas.

Como excepción que confirma la regla este caso de Málaga, donde es la policía que las imputa. Sin duda el estamento más decente en el aparato represor de la Administración
 • El 48 por ciento de los españoles considera que la Administración de Justicia funciona "mal o muy mal"
 • El 30 por ciento considera que "funciona peor que hace dos o tres años"
 • Seis de cada diez ciudadanos considera que la Justicia está anticuada
 • Siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia
 • Un 49 por ciento de la ciudadanía no cree que los tribunales sean imparciales en su actuación
 • El 54 por ciento de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, "los jueces no suelen actuar con total independencia"

La denuncia falsa

La denuncia falsa, es aquella denuncia en el que lo hechos no son verdaderos o no coinciden con la realidad, y por lo tanto constituye un delito por sí misma tipificado en el artículo 457 del código penal.

CAPÍTULO V

De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos

Artículo 456
1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:

1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.

3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.

Artículo 457
El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.

Puede parecer que no existen motivos para que alguien ponga una denuncia falsa e incurra es este delito, pero cada vez se demuestra que son más numerosos los casos en los que las denuncias esconden motivos personales o de carácter lucrativo y que no participan con la realidad demostrable.

Un caso muy habitual de las denuncias falsas lo encontramos en numerosas ocasiones cuando las personas se dan cuenta de que han perdido su documento nacional de identidad. Renovar el carnet de identidad por causa de haberlo extraviado suele suponer una multa, que ahora no sabemos a cuánto asciende, pero que tampoco es tan significativa como para tener que complementarla con un delito.

Pues bien, mucha gente, en un alarde de inteligencia, o haciendo caso al consejo del vecino, prefieren simular que su carnet ha sido robado, en cuyo caso, la renovación se realiza gratuitamente, sin tener que pagar dicha multa, pero que por contra, supone que la persona realice la consiguiente denuncia falsa en la misma comisaría de policía.

Por otra parte, tampoco se puede tener en poder dos copias del Carnet de Identidad a la misma vez. Por lo que la persona que finalmente encuentra el carnet extraviado está cometiendo un segundo delito.

Aparte de estos delitos secundarios, una denuncia falsa hace que la maquinaria policial arranque en busca del delincuente, por lo que es muy posible que la persona denunciante sea llamada para identificar al posible ladrón, con la consiguiente perdida de tiempo y de dinero al estado.

¿Cuál es la multa por hacer una denuncia falsa?

La multa varía en función de su repercusión o de las personas perjudicadas, pero supuestamente oscila entre una pena de 6 a 12 meses de cárcel más una suma de unos 500 euros. Todo esto no lo sabemos claramente porque no somos letrados, pero también hemos leído que el denunciante falso, deberá pagarse un abogado y un procurador para hacer frente al juicio. Así que como veis, por ahorrarse unos euros, puede la cosa salir mucho más cara.

Pero la denuncia falsa no solo afecta a los carnets de identidad. existen casos en los que falsas denuncias consiguen parar todo el mecanismo de fabricación de una gran empresa, lo que supone millones de euros, o la participación en juicios estériles de las personas, que posteriormente deben ser indemnizadas, etc. En estos casos, seguramente la multa sea muy superior a los 500 euros.

Como decimos, la mayoría de las denuncias falsas suelen quedar impunes, no existen métodos infalibles para detectarlas y en muchas ocasiones alcanzan a perjudicar a la persona o personas imputadas.

¿Que hacer si te ves perjudicado en una denuncia falsa?

Existen 3 pasos o 3 pautas que se pueden seguir en caso de ser una víctima más de este sistema en el que la denuncia, será admitida tanto falsa como verdadera.

1 - Defenderse de las acusaciones con todas las herramientas disponibles por la ley y siempre con la verdad por delante. Conviene apegarse a la idea de la verdad, que será la que nos motive a continuar en todo el sinuoso camino.

2 - Demandar vía penal a quién nos demanda falsamente y exigir la reparación de daños.

3 - Demandar también por vía civil al falso demandante aludiendo como causa la protección del honor, la intimidad y la propia imagen.

27 de juliol 2013

Compromisos lleure i esport

Entendrem per educació un procés d'acompanyament i influència que dura tota la vida, i que facilita el desenvolupament continuat de les diferents dimensions i capacitats de la persona com a individu i com a membre d'una societat.

Avui tota la comunitat educativa comparteix que l'educació no comença ni s'acaba a l'escola. Sovint, les experiències vitals més significatives dels nois i noies, des del punt de vista de la configuració de la personalitat, i molts altres aprenentatges es produeixen fora escola. Així mateix, l'evolució de la societat ha reduït el temps de convivència familiar i ha facilitat l'emergència d'altres models que incideixen en els menors: mitjans de comunicació, publicitat...

És en aquest context que la família i els àmbits de l'educació no formal amb intencionalitat educativa, com els esplais i d'altres, apareixen com a espais privilegiats per a educar els més joves i prenen una rellevància significativa per a conformar la identitat de la persona, facilitar l'adquisició de noves habilitats i possibilitar la interiorització de valors i actituds.

Així mateix, cal que la tasca educativa incorpori l'esport com a eina i vehicle dels valors que li són inherents. La constància, l'esforç, la dedicació que tants esportistes empren en la seva tasca diària, són els mateixos valors que s'inculquen en l'educació. L'esport, sense cap mena de dubte, col·labora a una millor educació. I l'esport pren tot el seu sentit quan es practica amb educació.

L'educació en el lleure i les pràctiques educatives de l'esport es caracteritzen perquè:

a) Ajuden l'infant a viure. El fan créixer com a persona. El centre d'esplai, l'agrupament escolta o pràctiques educatives en el lleure i en el marc escolar potencien l'ésser de forma plena i àmplia. Afavoreixen experiències excepcionals com el contacte amb la natura o la vivència de colònies, convivències o campaments. Poden desvetllar també una dimensió transcendent de la vida.

b) Intervenen educativament des d'una gran proximitat, habitualment també generacional, menys formal que des d'altres institucions educatives però amb una mateixa finalitat: la d'afavorir el creixement personal. Des d'aquesta perspectiva, és especialment important el paper dels educadors i monitors que exerceixen la seva funció des del voluntariat.

c) Desenvolupen responsabilitats cíviques. Vetllen pels drets de l'infant. Potencien la socialització, animen a desenvolupar la vida comunitària i afavoreixen la integració social i cultural. Són un factor de cohesió social i propicien d'una manera especial la integració de nois i noies fills de persones immigrades i llurs famílies. Alhora generen actituds positives i permeables en els nois i noies fills de famílies autòctones.

d) En el nou context de canvis socials i de models familiars, l'educació no formal és també una proposta que contribueix a la conciliació laboral, familiar i personal dels adults. Des d'aquest punt de vista, més enllà de la funció educativa, acompleix una funció social remarcable (espai del migdia a l'escola, activitats extraescolars i esportives, casals d'estiu i colònies en els períodes de vacances...).

e) Plantegen un model alternatiu, creatiu, socialment més solidari i fecund, una altra manera de gaudir del temps lliure; model que és especialment útil en les etapes de l'adolescència i la joventut. També propicien el coneixement i l'estima de la llengua, la cultura i el paisatge humà i mediambiental del país i, per tant, reforcen la pròpia autoestima i identitat.

f) Les activitats educatives en el lleure, de la mateixa manera que la pràctica esportiva, afavoreixen valors i actituds molt necessaris en la vida, avui escassament valorats en la cultura dominant, com són el treball en equip, la superació personal, la disciplina, el compromís, la solidaritat, la responsabilitat, tenir centres d'interès vital positius... En aquests àmbits els nois i noies s'ho passen bé, es relacionen, aprenen a estimar-se, es diverteixen i això ho fan de forma saludable i en un espai no marcat especialment pel consumisme.

Aquestes característiques de la intervenció educativa en el lleure i de la pràctica de l'esport són la gran aportació que les entitats que les promouen poden fer a les generacions joves i al conjunt de la societat. Alhora són el nostre compromís per afavorir i potenciar l'educació al nostre país.

La intervenció educativa en el lleure i la pràctica esportiva són presents a Catalunya amb una incidència social superior a la mitjana europea. Constitueixen un patrimoni pedagògic que ve de lluny i que té una trajectòria contrastada. Possiblement la consciència social d'una ciutadania que s'ha sabut sense estat propi durant molts anys l'ha portat a promoure iniciatives socials en favor de la promoció de la persona. Destaquen els milers de joves que dediquen uns anys de la seva vida fent de monitors i monitores concretant un compromís cívic.

La consolidació d'aquestes realitats, avui amb el suport necessari de les administracions públiques, facilitarà la seva major incidència en favor de la infància i la joventut. Per això calen polítiques públiques més decidides per a reforçar de forma estructural i financera les iniciatives socials existents que sovint treballen en precarietat de mitjans.

Cal recordar que la possibilitat educativa en el temps educatiu no reglat resulta avui discriminatòria per a aquells nois i noies amb famílies amb menys recursos. No es garanteix l'equitat en la mesura que el cost de les activitats és sufragat bàsicament per les famílies. Hi ha, doncs, amplis segments de la societat que en queden al marge. Convé en aquest sentit activar mesures per a fer possible que ni raons econòmiques, ni culturals o de qualsevol altra mena impedeixin l'accés al lleure educatiu.

Considerem també de vital importància la presència de l'esport en qualsevol cicle formatiu, com a complement necessari. Però és realment necessari que qui es dedica quasi de forma exclusiva a l'esport compagini aquesta activitat amb una formació adequada, i per això cal impulsar accions i signar convenis entre les federacions esportives i els centres educatius que van especialment enfocats a la situació especial (temps, calendaris, dedicació...) dels i les esportistes.

És important legitimar la incidència de l'educació en el lleure i de les pràctiques educatives de l'esport en les persones i en la societat, millorant-ne la valoració social. Consolidar-ho significarà millorar la qualitat en la formació de les noves generacions des d'una perspectiva àmplia, i facilitarà també una millor convivència entre les persones de diferents procedències i realitats culturals i socials.


Aprendiendo a volar

Susana Martín / ICAL . Yoana Martín Sánchez, responsable del piso del Proyecto Acompaña en Salamanca junto a Mamadou, uno de los beneficiari...