Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: juliol, 2013

Mètodes anticonceptius

Els anticonceptius permeten gaudir de la sexualitat sense por a un embaràs no desitjat, però s'ha de tenir en compte que la seva eficàcia varia i depèn del seu bon ús i que només dos d'ells, els preservatius masculins i els femenins, protegeixen de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i de la SIDA. No hi ha un mètode ideal per a tothom, sinó que cada persona pot triar quin li va millor segons la seva edat, la seva situació personal, el tipus i la freqüència de les seves relacions, les pròpies creences o conviccions personals... Informa't adequadament de quins tipus existeixen, quines són les seves característiques, els seus avantatges i inconvenients... Així podràs escollir el que sigui més indicat per a tu. Si tens algun incident amb un dels mètodes anticonceptius, o tens dubtes, dirigeix-te al teu metge o metgessa de capçalera i ell/a et farà la derivació al/la especialista en ginecologia que et correspongui per zona. A més, pots consultar links de gran uti

Set mites sobre l’embaràs no desitjat

Hi ha molts mites i falses creences sobre la possibilitat d’estar embarassada, sobretot en les primeres relacions sexuals de parella. Per evitar que ocasionin un embaràs per accident, des del Pla de Prevenció de Riscos en la Sexualitat t’aconsellem llegir o seguir aquests consells: 1. Com que és la meva primera vegada, no em quedaré embarassada. FALS : una dona pot quedar embarassada des de la primera relació sexual. 2. Com que mai no he tingut la menstruació, no em puc quedar embarassada . FALS : hi ha dones que, encara que mai no hagin menstruat, justament estan iniciant el cicle i, per això, poden quedar embarassades. 3. Com que estic alletant un fill, no em puc quedar embarassada. FALS : moltes dones que estan alletant els fills es tornen a quedar embarassades. 4. Com que el coit es va produir només una vegada o va durar poc, no em puc quedar embarassada. FALS : una dona es pot quedar embarassada si la relació sexual és llarga i si és curta, també. 5. La me

Quin és el principal motiu d'embaràs no desitjat?

Imatge
Eudona / Catalunya Molts dels embarassos no desitjats, sobretot en adolescents, es produeixen per desconeixement. Al nostre país, cada tres minuts té lloc un avortament per un embaràs no desitjat. Moltes dones no saben quan tenen més probabilitats de quedar embarassades, per evitar aquestes situacions és imprescindible rebre informació sobre el funcionament del cicle ovàric o cicle menstrual. Les dones tenen la regla perquè, cada mes, el seu cos es prepara per a un possible embaràs. El procés és el següent: els ovaris maduren un únic òvul i fabriquen hormones (estrògens, progesterona i testosterona). Aquestes hormones s'encarreguen de produir a l'úter i a la resta d'òrgans sexuals els canvis necessaris per a una futura i possible gestació. El cicle ovàric comença amb el primer dia de la regla i al llarg dels 7 o 8 dies següents, l'úter es prepara per rebre l'òvul fecundat. Entre el dia 12 i 16 del cicle menstrual, si durant el trajecte per la trompa

Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual

Imatge
Pràctica 1 Pràctica 2 Pràctica 3 Pràctica 4 Pràctica 5 Del "Retard mental" a la "Discapacitat intel·lectual" L'any 1992, l'AARM (Associació Americana de retard mental) va canviar el concepte de retard mental. Va deixar de considerar el RM com tret característic de l’individu per a passar plantejar-lo com una forma d'interacció amb el context, és a dir, com una manera de funcionar de la persona dins el món que l’envolta. Així doncs, l'impediment no hauria de descriure la persona i només es tractaria d’un estat concret de les seves funcions. Des d'aquesta conceptualització, el retard mental no s'entén com un aspecte estructural de l'individu.  L'any 2002, l'AARM (Associació Americana de retard mental) planteja la definició de retard mental d'aquesta manera: ”Retard mental és una Discapacitat caracteritzada per limitacions significatives en el funcionament intel·lectual i la conducta adaptativa tal com s'ha

La música com a eina d’intervenció en gent gran

La música és una de les activitats expressives més significatives que envolten a l'ésser humà. És un fenomen universal que juga un paper molt important en les persones i que està present en totes les cultures, en tots els pobles. Per a la gent gran, la música és un estímul significatiu ja que els ajuda a recordar, superar la soledat, prevenir problemes emocionals, motivar, distreure i acompanyar. En el transcurs de la història de la humanitat, la música és i ha estat una activitat cultural emprada com a mitjà de comunicació, relació i socialització. La història constata que antigament la música s'utilitzava com a llenguatge i vehicle de comunicació. Els membres de les tribus utilitzaven la música per identificar-se, per interrelacionar-se entre iguals i per a celebrar rituals de pas, de curació i de caràcter religiós. Una de les eines de l'animació sociocultural és l'ús de la música com a mitjà expressiu i creatiu. L'animació sociocultural aporta l'estr

Educador social en residències de gent gran

Què fem els educadors socials a les residències de gent gran? Hi ha una confusió amb la funció de l'educador social, ja que sovint es creu que la feina que fem és "divertir" o "entretenir". Si bé moltes de les activitats que realitzem amb la gent gran són divertides o entretingudes, cal deixar clar que aquesta no és (o no hauria de ser) la finalitat de les activitats que els educadors i educadores portem a terme amb la gent gran que viu a les residències. Tota activitat està pensada a aconseguir objectius, i aquests objectius són la vertadera finalitat de les activitats. Evidentment, per tal que les activitats funcionin, els educadors hem de fer ús de l'animació social i sociocultural, de la diversió i l'entreteniment. En la tasca que porto a terme diàriament, he captat sensacions equivocades en quant a la nostra feina. Quan realitzem una activitat manual, cal pensar que l'educador ha estat una bona estona per preparar-la. M'explico:

Las falsas denuncias y sus consecuencias emocionales en el menor

Introducción[1] Si bien es importante y prioritario que la sociedad asuma su derecho a denunciar cuando se es víctima de un hecho criminal o cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito, es igualmente importante que esta denuncia esté basada en hechos reales, ya que cuando se realiza sobre acontecimientos que no se ajustan a la realidad se configura una falsa denuncia, se desencadenan una serie de situaciones que de una u otra forma afectan a todos los involucrados y finalmente a la sociedad misma, generando la creencia tan frecuente de que la justicia no siempre es eficaz y equitativa. La falsa denuncia constituye un delito por sí misma, tipificado en los artículos 435 – 436 del Código Penal Colombiano, donde se consagra: El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de do

Las falsas denuncias de maltrato y abusos sexuales en la España de género, se revelan, cada vez más, como un instrumento de persecución política contra los varones

Imatge
Esta noticia seguro que no le gusta a nuestro asiduo lector Vicente Ibáñez, psicólogo de los juzgados de Familia de Madrid, y es que ¿dónde se puede encontrar la noticia de que Mª Paz Tejedor, psicóloga forense, en la revista de Jueces para la Democracia, en su nº Nº 57 de Noviembre de 2006, denuncia el abuso de las denuncias de abuso y la pasividad judicial frente a las denuncias falsas de género?. Esto demuestra que nuestras denuncias son compartidas por profesionales que no venden su profesionalidad a ideología política alguna, incluida la de género, como es el caso de Mª Paz Tejedor. Sus revelaciones son contundentes, Ver hoja 1 y hoja 2 , y lo hace en una revista para jueces, ni más ni menos. Pero esta noticia, se produjo en el 2006, y no salió ni en El Mundo, ni en El País, ni en la Ser, ni en la Cope .... sólo en Secuestro Emocional nos hacemos eco de lo que evidencia un fraude masivo judicial de género en el que jueces y fiscales, miran para otro lado cuando se encuen

La denuncia falsa

La denuncia falsa, es aquella denuncia en el que lo hechos no son verdaderos o no coinciden con la realidad, y por lo tanto constituye un delito por sí misma tipificado en el artículo 457 del código penal. CAPÍTULO V De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos Artículo 456 1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave. 2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave. 3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta. 2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia

Compromisos lleure i esport

Entendrem per educació un procés d'acompanyament i influència que dura tota la vida, i que facilita el desenvolupament continuat de les diferents dimensions i capacitats de la persona com a individu i com a membre d'una societat. Avui tota la comunitat educativa comparteix que l'educació no comença ni s'acaba a l'escola. Sovint, les experiències vitals més significatives dels nois i noies, des del punt de vista de la configuració de la personalitat, i molts altres aprenentatges es produeixen fora escola. Així mateix, l'evolució de la societat ha reduït el temps de convivència familiar i ha facilitat l'emergència d'altres models que incideixen en els menors: mitjans de comunicació, publicitat... És en aquest context que la família i els àmbits de l'educació no formal amb intencionalitat educativa, com els esplais i d'altres, apareixen com a espais privilegiats per a educar els més joves i prenen una rellevància significativa per a conform