11 d’abril 2017

Definició d'educador social segons la Fundació Pere TarrésQuè fa un/a Educador/a Social?
L'Educació Social és una professió de caràcter pedagògic basada en l'acompanyament a les persones en el seu procés de socialització i incorporació social. La seva funció consisteix en la creació de contextos, xarxes i situacions educatives sistematitzades que potencien el desenvolupament de la sociabilitat, l'accés a la cultura, la millora de la qualitat de vida individual i/o comunitària, la integració i el benestar. Treballa amb un ampli ventall de col·lectius i entén que l'educació es dóna al llarg de tota la vida.
L'educador/a social es coordina amb altres professionals per a l'atenció de necessitats de diferents col·lectius i exerceix la seva professió preferentment en els següents àmbits:
  • Serveis comunitaris i familiars (serveis socials d'atenció primària, suport a la família, ...).
  • Serveis especialitzats en el camp de la Justícia (centres penitenciaris, centres de justícia juvenil, ...).
  • Protecció i promoció de la infància i la joventut (centres de protecció a la infància, centres oberts, programes de joventut, prevenció de situacions de risc social, ...).
  • Promoció de col·lectius vulnerables (atenció a la dona, persones sense sostre, ...).
  • Entorns sociosanitaris (centres de dia i residències per a gent gran, toxicomanies, salut mental, ...).
  • Incorporació al món del treball (desenvolupament sociolaboral, persones amb disminucions, ...).
Els estudiants que volen cursar Educació Social és ben divers tot i que, de manera general, ens trobem amb persones que es mouen per valors solidaris amb la intenció de treballar, amb les persones, per una societat més cohesionada.

Aprendiendo a volar

Susana Martín / ICAL . Yoana Martín Sánchez, responsable del piso del Proyecto Acompaña en Salamanca junto a Mamadou, uno de los beneficiari...