03 de febrer 2016

Benestar Social i Família acull una jornada sobre l'impuls de la participació dels infants i adolescents en els centres residencials i d'acollida

Durant la jornada s'ha exposat un projecte desenvolupat des de l'any 2011


El Departament de Benestar Social i Família ha acollit aquesta tarda una jornada per presentar el primer projecte impulsat per l’Administració per fomentar la participació dels infants i adolescents, tal i com estableix la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. El projecte “La participació d’infants i adolescents. Projecte de bones pràctiques en centres residencials d’acció educativa i centres d’acollida” ha estat impulsat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

La directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Mercè Santmartí, i el gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Josep Pera, han presentat la jornada d’aquesta tarda. I la cap del Servei d’Infància i Dona de Barcelona, Alicia Castillón, ha estat l’encarregada d’explicar la part tècnica del projecte. Finalment, una taula rodona amb representants dels centres ha servit per exposar com va funcionar la part més pràctica d’aquest treball amb els infants i adolescents.

El document tècnic del projecte defineix la participació com “un procés gradual d’aprenentatge a través del qual els nens i les nenes comparteixen amb els adults les decisions que els afecten”. El text insisteix que “s’han de poder expressar opinions que tinguin una veritable importància per a les vides dels infants i adolescents” i remarca que “la participació pot anar més enllà de les qüestions que pròpiament els afecten, ja que l’objectiu hauria de ser construir una ciutadania activa i més participativa”.

Per complir amb el mandat de Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, es va iniciar, en una primera fase, una etapa d’estudi i de recerca teòrica sobre la participació. Posteriorment es va redactar aquest projecte, es va presentar als centres de Barcelona i es va impulsar una pràctica participativa. En aquestes pràctiques es va treballar sota quatre grans eixos:

A) “Com em sento?”, amb l’objectiu de motivar els més petits a expressar les seves emocions, des del punt de vista tutorial, a les assemblees i en altres espais a través d’instruments atractius i entenedors per a ells, com per exemple, utilitzant emoticones.

B) “La teva opinió compta”, amb la intenció de recollir l’opinió dels nens i nenes a partir de diversos instruments com les enquestes.

C) “Espai tutorial”, en el qual es van treballar tutories més participatives i, a partir d’aquestes, es va confeccionar projectes educatius individuals més participatius.

D) “Participació comunitària i integració de l’entorn”, per treballar la participació dels infants i adolescents en les activitats del barri.

Alguns centres van optar per aplicar només un dels quatre eixos, d’altres en van fer més d’un. Posteriorment se’n va fer una avaluació que queda recollida en el projecte presentat avui. D’aquesta manera, ha quedat recollit en un únic document un compendi de bones pràctiques relacionades amb la participació infantil, totes elles dutes a terme en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Algunes de les valoracions després d’haver impulsat el projecte destaquen que es crea més bon clima als centres, s’estableix més empatia entre els nens i les nenes, permet als professionals conèixer què senten els infants, potencia l’autonomia dels infants i la seva implicació i es duu a terme una acció educativa més participativa.

El document, en una de les reflexions finals, admet que l’experiència d’aquest projecte ha resultat més complexa del que es pensava inicialment, però que ha permès engegar una manera de treballar en equip enriquidora que cal continuar impulsant.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/benestar-social-familia/notapremsavw/286234/ca/benestar-social-familia-acull-una-jornada-sobre-limpuls-de-la-participacio-dels-infants-adolescents-en-els-centres-residencials-dacollida.do

01 de febrer 2016

El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor

de Recalcati, Massimo per l'editorial: Anagrama

La caiguda de l'autoritat paterna és un fenomen essencial de la nostra cultura contemporània, tant des del seu sentit simbòlic (el pare com a encarnació de la llei) com des de la configuració de les relacions familiars, en la qual el pare actual tendeix a tenir un rol amistós i còmplice, que està a l'extrem oposat del pare autoritari d'èpoques no tan llunyanes.

VII Congrés d'Educació Social a Sevilla

http://www.congresoeducacionsocial.org/

Aprendiendo a volar

Susana Martín / ICAL . Yoana Martín Sánchez, responsable del piso del Proyecto Acompaña en Salamanca junto a Mamadou, uno de los beneficiari...