Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2013

Manifest dels professionals dels Serveis Socials

Imatge
    Els  Professionals dels Serveis Socials , davant de l’aprovació de la nova  Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,   MANIFESTEM I DENUNCIEM:   L’aprovació pel Consell de ministre de l’avantprojecte, i la seua posterior tramitació i aprovació com a Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; de no modificar-se la redacció actual, suposarà el desmantellament efectiu del quart pilar sobre el qual se sustenta el malparat Estat del Benestar Social al nostre país. En particular, ens referim a l’article set, que modifica l’article 26 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local sobre competències dels ajuntaments, i específicament dels Serveis Socials. La nova Llei genera incertesa i preocupació entre els/es professionals quan assenyala que l’única competència pròpia dels ajuntaments en aquest àmbit serà, “l’avaluació i informació de situacions de necessitat i l’atenció immediata a person

Educador social

Descripció L'educador social du a terme una acció socioeducativa amb persones que es troben amb dificultats d'origen social, cultural o personal per a integrar-se a la vida comunitària. Actua en el camp de l'educació no formal i de la inserció social amb diferents col·lectius: infants, joves, adults, gent gran, discapacitats, immigrants, minories ètniques, etc; i en diferents sectors: lleure, salut, justicia, serveis socials, integració sociolaboral, etc. Els àmbits preferents de treball de l'educador social son l'atenció a infants i l'adolescents en risc, l'educació en centres de justicia per a menors o presons, els programes d'educació en el lleure, la formació i la inserció laboral de persones adultes i l'animació de residencies per a gent gran. També poden responsabilitzar-se de la dinamització d'equipaments socials i culturals o de la implem

Acompanyar per crèixer

Imatge
Joan Marc Vendrell Ginés, educador de la Fundació Casal l’Amic Podeu lleguir aquest interessant article sobre el seu treball com a educador social amb nens i adolescents en perill d'exclusió. Acompanyar per a créixer Del dia a dia, com a educador de la Fundació Casal l'Amic, aprenc a valorar les oportunitats que he tingut durant la meva infància i adolescència per la meva construcció personal i formativa. Del dia a dia, com a educador de Beques Escolars, aprenc que, a diferència de temps passats, aquestes oportunitats són escasses i s'han de guanyar (i no sempre es guanyen) amb molta lluita. I tot i que treballo amb infants i adolescents que viuen per sota del llindar de pobresa, observo com aquests no perden la motivació i les ganes de seguir endavant, de seguir estudiant i seguir creixent. Aquest col·lectiu d’infants i adolescents que conviuen en situac

ACOLLIMENT FAMILIAR. TU POTS CANVIAR LA VIDA D'UN INFANT

Imatge
A Catalunya existeix un nombre molt significatiu de infants que viuen en un entorn familiar desfavorable pel seu creixement i desenvolupament saludable. Alguns són víctimes de maltractaments i d'altres tenen un entorn familiar que, pel que sigui, no és el més adient per créixer amb condicions. Les etapes més primerenques de la vida d'una persona condicionen enormement el seu desenvolupament futur i, per aquest motiu és important que el nen creixi en un bon entorn. Per aquells nens que no tenen aquesta gran sort hi ha l'acolliment familiar, una mesura de protecció que té com a objectiu que el nen tingui sempre un entorn familiar cuidador i afectiu. http://www.infanciaifamilia.org És una mesura que té diferents modalitats en referència al temps d'estada dels menors. Una de les que més potenciem és l'acolliment d'urgència i diagnòstic, per a nens de 0 a 6 anys, que es du a terme mentre s'estudien les seves circumstàncies familiars i personals i es

Acompanyar un infant al llarg de la seva vida

Imatge
Hi ha nens i nenes a Catalunya que, per raons diverses, no poden viure amb les seves famílies d’origen i creixen als anomenats CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa), on conviuen amb d’altres infants que es troben en la seva situació. Són infants que tenen una experiència de família que no els ha pogut oferir l’estructura, la seguretat i la protecció necessàries. Als CRAE, troben un entorn estable, unes normes i uns límits que els ajudaran a créixer i a formar-se com a persones per a poder viure en societat. Per a que aquests nens i adolescents puguin gaudir d’un entorn diferent i coneguin el que suposa una relació familiar sana i també per a que puguin tenir un recurs més fora de les institucions, la Creu Roja en col·laboració amb l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció), ofereix la possibilitat a les persones que hi estiguin interessades, de convertir-se en famílies col·laboradores. L’Eva Ruiz de Barberà del Vallès feia temps que tenia

Transició a la vida adulta

Imatge
Isidre Carbonell i Batlle Area de Suport al Jove Tutelat i Ex-tutelat Deixant al marge les diverses maneres com s'ha anat estructurant l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (a partir d'ara ASJTET), des de l'inici - com a Pla interdepartamental per a majors de divuit anys - i fins a l'actualitat, amb moltes més possibilitats de suport, sempre he pensat (i ho he dit a qui m'ha volgut escoltar) que el nostre servei, pel sol fet de treballar amb joves a l'entorn de la majoria d'edat, és un mirador, una talaia insubstituïble per observar un munt de coses relacionades amb ells: la societat que els haurà de fer un lloc, fins a quin punt les nostres propostes connecten amb les seves realitats personals més profundes, la feina que s'ha pogut fer o la que no s'ha pogut fer amb ells i elles en les etapes prèvies, quan eren menors d'edat atesos en qualsevol de les modalitats d'acolliment, i que els condicionen molt i molt

Col•lecció de contes per educar les emocions de nens i nenes

La intel·ligència emocional és una competència que es pot   adquirir a l'escola i en l'entorn familiar. Per impulsar l'educació emocional en aquests dos àmbits, Castellnou Edicions i l'Hospital Sant Joan de Déu han creat una col·lecció de contes per a nens i nenes d'entre 2 i 7 anys, que tracten les emocions mitjançant les històries quotidianes que viuen el Toni i la Tina, uns conillets molt amics. Cada conte de la col·lecció se centra en una emoció diferent.   El Toni i la Tina, a partir de les experiències que viuen, animen l'infant a reconèixer, entendre, expressar i gestionar positivament les emocions. http://tonitina.wordpress.com/animacio-a-la-lectura/ Butlletí dels professionals de la infància i l'adolescència nº 66 Generalitat de Catalunya

Programa d'eines per prevenir el ciberassetjament a nens i nenes

Imatge
La  Línia d'Atenció sobre Ciberbullying    europea per a la denúncia de casos d'assetjament en la Xarxa entre menors, n'ha atès 343 a Espanya l'any 2012. Aquest problema ha anat en augment des que aquest servei es va posar en marxa el 2008, moment en què es van registrar 227 casos. En cinc anys ens constata que hi ha hagut un augment del 151%. Aquest és el fet que destaca  Protégeles   , entitat que treballa perquè els joves facin un ús responsable d'Internet.   Per prevenir aquesta tendència, la Comissió Europea i Protégeles han implementat la campanya European Superkids Online a Espanya, Dinamarca, Itàlia i Polònia. El programa, adreçat a professors i alumnes de primària (aquests d'entre 10 i 13 anys), inclou guies didàctiques i material audiovisual en línia.   El 13% dels adolescents espanyols han estat víctimes de ciberassetjament (ciberbullying) alguna vegada, i el 9,4% confessa haver-ne comès contra algun company

Aprovat el II Pla estratègic nacional d’infància i adolescència 2013-2015

Com a mesures destacables hi ha les que s’exposen a continuació: Considerar els infants víctimes de violència de gènere. Consolidar el Registre unificat de maltractament infantil i abús sexual. Promoure l’acolliment familiar i evitar els internaments de nens i nenes de menys de 3 anys. Elevar l’edat als 16 anys per poder contraure matrimoni i promoure’n el debat i el consens, així com elevar l’edat de consentiment sexual (actualment fixada als 13 anys). Proporcionar l’assistència de les unitats pediàtriques fins als 18 anys. L’estimació pressupostària és de 5.159 milions d’euros per als propers quatre anys, entre el Ministeri, les comunitats  autònomes i les entitats locals.   http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2794 Todos los proyectos de ley y reglamentos incorporarán un informe de impacto en la infancia Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 reforzará la protección y el in