23a Conferència Europea de Serveis Socials i altres activitats de l’European Social Network per a l’any 2015

Entre els dies 6 i 8 de juliol de 2015 tindrà lloc a Lisboa la 23a Conferència Europea de Serveis Socials, organitzada per l’European Social Network (ESN). La cita analitzarà quines evidències i experiències existeixen en l’àmbit de la col·laboració entre serveis i sectors i quin significat tenen aquestes per a la vida de les persones, l’eficàcia dels serveis i les repercussions en l’escenari del benestar social per al futur.

Aquestes seran les qüestions que centraran el debat durant la Conferència, a la qual es preveu l'assistència de delegats de més de 30 països. La Conferència comptarà amb la presència d'autoritats com Pedro Mota Soares, ministre de Solidaritat, Ocupació i Seguretat Social de Portugal, Corinne Cahen, ministra de Família i Integració de Luxemburg, i de Thomas Dominique, president del Comitè de Protecció Social, així com de persones expertes en àmbits com els serveis socials, la discapacitat, educació familiar i l'atenció de llarga durada.

La conferència l'organitza anualment l'European Social Network, xarxa social europea que agrupa serveis socials de caràcter públic d'arreu d'Europa. La xarxa, que compta amb el Departament de Benestar Social i Família com a membre de ple dret, té més de 100 organitzacions membres associades.

Durant la conferència tindran lloc diverses sessions de tallers. El Govern de la Generalitat de Catalunya participarà activament en aquest esdeveniment amb la presentació del taller "Col·laboracions locals per a la l'atenció social i sanitària integrada: lliçons des de Catalunya". El taller el conduiran la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família, el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Per altra banda, l'ESN continuarà amb activitats que ja va iniciar l'any 2014 i engegarà altres projectes nous durant aquest any 2015. En algunes d'aquestes activitats hi ha participat o hi participarà el Departament de Benestar Social i Família. Destaquen:
  • Grup de treball sobre envelliment i atenció.
  • Grup de treball sobre discapacitat.
  • Panell sobre l’aplicació de l’evidència en els serveis socials.
  • Projecte Invertir en serveis per a la infància. Millora dels resultats.
  • Treball sobre serveis per a joves, mitjançant un taller per identificar pràctiques locals amb enfocaments integrats entre diversos serveis.
  • Grup de referència sobre el Semestre Europeu.
  • Seminari sobre la Integració de serveis (novembre 2015).
  • Projecte de visites d’aprenentatge mutu.
  • Cooperació amb altres xarxes en àmbits com la manca d’habitatge, la salut mental i entorns adaptats per a la gent gran.
Més informació

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/23_conferencia_europea_serveis_socials_altres_activitats_european_social_network_any_2015

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.