El què de les emocions...


El desencadenant de les emocions no és universal, és canviant depenent de les cultures, dels contextos i sobretot de les persones

La paraula emoció prové del llatí emovere que significa posar-se en moviment, els professionals de la psicologia mantenen que està vinculada amb la percepció d'un fet del nostre entorn (extern) o del nostre espai mental (intern).

I és que el desencadenant de les emocions no és universal, és canviant depenent de les cultures, dels contextos i sobretot de les persones. Penseu que les nostres emocions sempre estan lligades a les sensacions corporals i als pensaments que nosaltres transformem en accions. Cal doncs que emoció, pensament i acció tinguin la mateixa orientació.

Podem trobar un mínim de sis emocions bàsiques, que són la por, que ens permet anticipar-nos a una amenaça o perill que pot esdevenir real o imaginari. Aquesta emoció ens provoca ansietat, incertesa, inseguretat.

Cal tenir present que sempre la por és necessària, ens permet apartar-nos a un perill i actuar amb precaució davant de qualsevol esdeveniment que no controlem.

La sorpresa i el desconcert, esdevenen transitoris i ens permeten una aproximació cognitiva per fer-nos saber què està passant. Per tant ens ajudarà a saber què fer i com respondre davant una nova situació.

A voltes podem sentir aversió, fins i tot fàstic vers altres persones i/o situacions, aquesta emoció ens permet prendre distància, ens produeix rebuig.

La ira i la ràbia davant d’una amenaça o quan alguna cosa no surt com creiem que ha de ser. Ens permeten adaptar-nos i a canviar la nostra posició i actitud davant d’una situació complexa.

L’alegria, ens provoca benestar i seguretat, sempre després de l’assoliment d’un repte o d’alguna situació de la nostra vida, volem reviure aquesta emoció tantes vegades com sigui possible, ja que aquest fet ens fa sentir-nos bé.

La tristor, davant la pèrdua d’alguna cosa important, ens permet recórrer als altres i ens permet establir vincles positius amb aquells i aquelles que ens envolten.

M’agradaria compartir amb vosaltres alguns consells per gestionar millor les emocions...

Hem d’aprendre a reconèixer-les, com ens fan sentir i sobretot saber posar-li nom.

Hem de normalitzar les emocions, aquestes sorgeixen lliurement i no les podem controlar. Totes les emocions que sentim i vivim són normals, malgrat les puguem acceptar o no i tenir present que cada emoció té la seva funció.

No podem donar voltes sempre als mateixos temes, no cal anticipar-nos a les conseqüències negatives de coses que encara no han passat.

Sobretot amb l’ús de les xarxes, cal evitar la sobreinformació, evitem parlar d’aquells temes que omplen les xarxes i els mitjans de comunicació en la cerca d’aquelles informacions més positives.

Hem de centrar-nos en les coses bones que passen, no cal ignorar, sinó donar el valor just a cada cosa que afecta a la nostra existència.

Hem de reforçar les coses que fem bé i sobretot reconèixer quan les hem fet bé. Evitem al màxim la crítica i l’autocrítica negatives.

No ens ha de costar demanar ajuda i si cal, suport psicològic.

Hem d’omplir el nostre temps de lleure d’activitats, la pràctica de l’esport, passejar, caminar i aprofitar que el nostre entorn afavoreix les interaccions amb la natura.

No hem d’oblidar les activitats socials, cal aprofitar les oportunitats que ens ofereix el viure en societat per gaudir d’activitats amb altres persones amb les que puguem trobar alguna afinitat, a voltes ens sorprenem.

I ens cal sempre evitar les activitats passives, cal practicar rutines saludables, gaudir del nostre entorn i tenir una alimentació sana i sostenible ens ajudarà molt a vetllar per nostra salut mental.

I és que les emocions esdevenen d’una forma innata, apareixen com a reaccions a estímuls interns com l’estat físic, els records, els pensaments... i també per estímuls externs com les olors, els colors, les imatges, les carícies, els sons, ...

També les produïm d’una manera ràpida, automàtica, al temps inconscient i involuntària. Com a conseqüència experimentem alguns canvis en la nostra fisiologia com quan apareixen palpitacions, la suor i altres. Sabem que no desapareixen emprant la lògica o per molt que ens esforcem.

Algunes emocions bàsiques tenen connotacions negatives, quan hem de saber que totes són positives i útils. Les emocions ens ajuden a poder resoldre, a voltes, problemes. Segurament les anomenen negatives perquè quan les vivim no responen a una bona experiència, acostumen a esdevenir moments desagradables per a nosaltres.

Hem de tenir en consideració que la majoria de les emocions són molt ràpides, intenses, duren poc i afecten al pensament, la sensació i la conducta. Les emocions són molt importants i cal que les treballem des de l’escola.

Pels educadors i educadores socials, l’educació ha d’esdevenir un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i cal que les tinguem en consideració pel desenvolupament dels nostres infants.

Per tant l’educació emocional té un paper determinant en el seu desenvolupament, afavorint l’autoconeixement, els i les predisposa vers actituds positives, els ajuda a millorar les relacions socials, els augmenta la motivació i sobretot és un factor decisiu pel seu creixement integral.

Hem de saber que les emocions existeixen i les hem d’identificar. A partir dels 6 -7 anys, cal saber posar-les un nom, i sobretot què passa en el nostre cos quan les sentim, quins comportaments ens provoquen i com poden influenciar en els pensaments que les acompanyen.

La consciència emocional és la capacitat d’adonar-nos del que sentim i també del que senten els altres. La consciència emocional esdevé la base de desenvolupament de la intel·ligència emocional, per això hem de fer un esforç i ...Cal entendre la importància de les emocions en el nostre dia a dia.
Saber reconèixer les nostres emocions.
Aprendre a controlar-les i regular-les.
Gaudir i promoure millors relacions interpersonals

Penseu que cada infant, adolescent o adult pot actuar de manera diferent davant d’una mateixa emoció i una mateixa situació pot provocar diferents emocions en els i les altres.

La gestió de les emocions ens ajuda a poder-les assimilar i sobretot afavoreix que regulem la seva intensitat, hem d’aconseguir que no ens facin perdre el nord, que les poguem parar i que sempre hem de reconduir una determinada situació.

Per aquest motiu és molt important aprendre a regular i modificar les emocions, hem d’aconseguir que no ens portin cap a sentiments negatius. Els sentiments poden perdurar en el temps i esdevenen una pauta de la conducta habitual dels infants. Ens poden ajudar el potenciar tècniques com la relaxació, l'exercici físic, activitats com la lectura, les activitats de lleure, l’esport, etc. En resum, totes aquelles activitats que ens facin sentir a gust amb nosaltres.

És molt important educar als infants i joves per a ser conscients que les emocions i els sentiments afecten directament a les nostres relacions personals i socials. Cal que aprenem a reconèixer les pròpies emocions i sentiments, que les sabem anomenar i identificar per poder establir relacions positives amb les altres persones.

És molt probable que les millors decisions no siguin fruit d’una reflexió del cervell, sinó del resultat d’una emoció”, Eduard Punset i Casals (1936 –2019) va ser un advocat, economista i divulgador científic català.

Joan Rodríguez i Serra és educador social

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.