El bosc de Lem

180 sessions per treballar les emocions i els valors de 1r a 6è

Nati Bergadà és una ferma defensora del treball de les emocions i els valors amb els infants.
En els darrers anys ha constatat que hi ha una necessitat creixent de treballar la vessant emocional, afectiva i social amb els infants. Comenta que en el seu dia a dia a l’escola, veu com els alumnes:
Es frustren molt fàcilment davant dels obstacles.
Responen amb agressivitat.
Demostren tenir poca autoconfiança.
Presenten dificultats a l’hora de tenir en compte els altres.
No saben treballar en equip.
Mostren dificultats per arribar a acords.
No saben esperar.
Demostren tenir poca empatia.

Com es treballa a les escoles la vessant emocional, social i afectiva?

A les escoles s'aprofiten les situacions i conflictes que es generen el dia a dia a l’aula, al pati, als passadissos… per treballar la vessant emocional, social i afectiva. Són situacions propícies perquè els infants:
Aprenguin a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres.
Aprenguin a gestionar i expressar correctament les seves emocions.
Però a banda d’aquests moments, hi ha un altre moment de la setmana que s'ha d’aprofitar, l’hora d’educació en valors estipulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2014.

Quina realitat s’ha trobat a les escoles?
En els darrers anys ha constatat que poques escoles tenen una línia establerta de com cal a treballar aquesta vessant emocional, social i afectiva amb els infants.
Aquesta realitat provoca que es programin les sessions d’educació en valors de manera aïllada, sense tenir en compte què es treballa en la resta de cursos. Cerquem recursos per internet, busquem vídeos al YouTube,  llegim llibres de referència…
Aquest cúmul de circumstàncies li va fer adonar-se que hi havia una necessitat que calia cobrir per afavorir un bon treball de les emocions i valors a les escoles. Calia trobar una manera d’aprofitar molt més les hores setmanals d’educació en valors. D’aquí va sorgir El Bosc de Lem.Què és El Bosc de Lem?
El Bosc de Lem és una plataforma en línia que conté 180 sessions, 30 activitats per curs, per treballar les emocions i els valors de 1r a 6è.

Descobreix el Bosc de Lem en 3 minuts.
Per a què serveix el Bosc de Lem?
El Bosc de Lem serveix per complementar el treball de les emocions i els valors que fem diàriament a l’aula.
Un dels punts forts del projecte és que ofereix una progressió d’aprenentatge que permet treballar la competència emocional en tota l’etapa de primària i crear una línia d’escola.
En aquesta quadrícula podràs consultar la progressió d’aprenentatge que treballa el Bosc de Lem.

Com és l’univers del Bosc de Lem?
Els protagonistes del Bosc de Lem són sis personatges molt especials que creixen amb els infants. Això fa que tinguin un aspecte diferent a cicle inicial, mitjà i superior.
Es caracteritzen per tenir atributs i personalitats molt diferents, per tal d’assemblar-se a la diversitat d’infants que hi ha a les aules.
Els protagonistes viuen situacions i aventures que són el punt de partida per treballar les emocions, els valors i els sentiments a l’aula.
Per desenvolupar l’univers i els personatges del Bosc de Lem hem comptat amb l’ajuda d’Arkham studioque s’ha encarregat també de la producció dels continguts.

El Bosc de Lem és una plataforma on line fàcil, lúdica i intuïtiva que conté elements de ludificació i una estètica de videojoc. Funciona a les pissarres digitals des del navegador, sense haver d’instal·lar cap programa.

Com són les sessions del Bosc de Lem?

Les sessions dels Bosc de Lem  segueixen sempre la mateixa estructura:
1.    Observem un contingut: Un contingut multimèdia mostra l’emoció, valor o sentiment que volem treballar a la sessió.
2.    Dialoguem i reflexionem: A partir del contingut, dialoguem, empatitzem amb els protagonistes i reflexionem sobre les pròpies vivències.
3.    Posem nom a l’emoció o valor: Responem conjuntament a una enquesta on identifiquem l’emoció, el valor o el sentiment mostrat al contingut.
4.    Fem l’activitat d’aula: Fem una activitat vivencial i participativa per aprofundir en aquella emoció, sentiment o valor que treballem a la sessió.
5.    Ens coavaluem: Per tancar la sessió fem una valoració conjunta del treball realitzat que permet seguir l’evolució del grup-classe i motivar els infants.

En aquests enllaços podràs consultar les guies didàctiques d’algunes activitats que he preparat:
Propostes d’activitats per cicle inicial:
Sessió per treballar la Resolució de conflictes. Joc cooperatiu
Sessió per treballar l’autoregulació. Relaxació
Sessió per treballar la por. Dibuix cooperatiu. Fem de reporters
Sessió per treballar l’enveja. Petita tetatralització.

Propostes d’activitats per cicle mitjà:
Sessió per treballar l’autoconeixement. Activitat amb música. Instruccions per construir un petit llibret 
Sessió per treballar la confiança. Joc cooperatiu
Sessió per treballar el rebuig. Joc de rol
Sessió per treballar saber esperar. Dramatització. Pauta per fer dramatització

Propostes d’activitats per cicle superior:
Sessió per treballar lhonradesa. Dibuix cooperatiu. Creem les nostres seqüències
Sessió per treballar lesforç. Dinàmica de grup. Frases retallables.
Sessió per treballar l’empatia. Joc de rol
Sessió per treballar l’autocontrol. Dramatització. Pauta per fer dramatització

Quins continguts inclou?
El Bosc de Lem inclou continguts multimèdia en formats diversos (animació, còmic, seqüència, escena i il·lustració) que són el punt de partida de la sessió i serveixen per mostrar l’emoció, el valor o el sentiment que es vol treballar.

Quines metodologies s’utilitzen?

Les metodologies utilitzades en El Bosc de Lem per treballar la competència emocional són metodologies actives, vivencials i participatives com: els jocs de rol, les dramatitzacions, els jocs cooperatius, les dinàmiques de grup, els debats d’aula, la relaxació, etc.
Les metodologies utilitzades en el Bosc de Lem:
Donen molta importància al diàleg i la comunicació entre els infants.
Afavoreixen processos de reflexió sobre les pròpies emocions i les emocions dels altres.
Potencien molt la cohesió de grup.
Afavoreixen el treball en equip i l’aprenentatge cooperatiu.
Donen molt de protagonisme als infants.

Conclusió

El Bosc de Lem és un recurs pedagògic que espero que et sigui molt útil per treballar les emocions, els valors i els sentiments amb els infants.
El treball de les emocions, els sentiments i els valors és una part fonamental de l’educació dels nostres infants. Espero que aquest material els ajudi a créixer com a persones i a ser competents emocionalment.
Accedeix a la web del Bosc de Lem i descobreix-lo. Espero que t’agradi!Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.