Guia per facilitar el treball socioeducatiu a distància

Just abans de les vacances vam presentar la “Guia de recomanacions i recursos per al treball socioeducatiu a distància”, elaborada pel Col·legi i promoguda i produïda per la Diputació de Barcelona, que emmarca en el seu projecte "Infància i adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar", que té per objectiu promoure la igualtat d'oportunitats i la salut en la infància i l'adolescència, així com donar suport als infants i adolescents, i a les seves famílies.

Per part del CEESC, les coautores de la guia són tres educadores socials col·legiades, l'Esther Subias, la Laura Fraile i la Núria Ferrer.

La Guia ofereix orientacions per als i les professionals per poder realitzar el treball socioeducatiu a distància, facilitant noves eines per a l'atenció i acompanyament a infants i adolescents i contribuint a reduir la bretxa digital.

Els serveis socioeducatius durant la pandèmia de la COVID-19, tot i no ser declarats un servei essencial, han tingut un paper clau en l'acompanyament a l'escolarització i al benestar emocional dels infants i adolescents, i s'han adaptat a través de noves metodologies d'intervenció en línia. La Guia recull algunes de les experiències desenvolupades i alhora proposa noves eines per a la intervenció amb infants i adolescents, i l'acompanyament a les famílies, a través de recursos digitals amb noves potencialitats per al treball socioeducatiu del futur.

Per tal d’elaborar aquesta guia es va fer un procés de recerca que ha implicat diverses estratègies com ara la recerca documental (molt exhaustiva, s’han revisat més de 100 documents), la realització d’una enquesta sobre l’ús de les eines digitals entre una trentena de professionals (que van respondre 45 persones), la convocatòria de focus grups (que han implicat 26 participants i dues relatores) i vuit entrevistes individuals.

La nostra voluntat, que es plasma en aquesta guia, és la de facilitar orientacions i contribuir a incrementar la competència dels i les professionals de primera línia dels ens locals, que han de poder integrar eines i recursos tecnològics per a amplificar la seva eficàcia, per a poder sostenir el seu seguiment actiu i proactiu educatiu, fins i tot en temps de confinament, o quan les diferents conjuntures impedeixen l’atenció presencial. I, qui sap, potser també en altres ocasions, quan això representi un estalvi de temps, de desplaçaments i d’energies, i no impliqui perdre eficàcia.

Està dividida en diferents blocs de continguts independents i connectats. Inicialment es fa un treball sobre la realitat de les famílies, els infants i els adolescents en temps de pandèmia, i es donen a conèixer les bones pràctiques que s’han realitzat, així com propostes i consells nous que nodreixen el treball fet fins al moment. Després s'aprofundeix en les diferents eines i aplicacions digitals que poden ajudar a fer més fàcil i senzill el treball virtual i també es parla dels aspectes ètics i professionals de l’atenció digital, l'equipament tecnològic i la competència digital professional.

Cada una de les seccions es pot consultar -i pot resultar profitosa- de forma independent de les altres. Els principals apartats presenten una breu contextualització del que va passar durant la pandèmia –informació recollida a través del procés de recerca inicial i fruit de l’experiència personal de l’equip d’autores-, enllaços al material que pot contribuir a aprofundir en cada matèria, un recull de les accions més significatives que es van dur a terme al territori, consells per a treballar a distància i una col·lecció de noves propostes –tot just esbossades, però molt vàlides- que es poden realitzar.

Us animem a consultar aquesta guia i a reflexionar sobre la vostra pràctica en temps de pandèmia i a fer els vostres comentaris a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #GuiaSIS. Nosaltres hem recollit i aportat la mirada d’un conjunt ampli de persones, i la nostra pròpia, però no serà fins que vosaltres us la feu vostra que tindrem la certesa de la seva eficàcia.


https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/1249-publicada-guia-sis

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.