El Síndic demana a la DGAIA i a la Fiscalia de menors celeritat en el cas del centre "El Petit Príncep"

Desconeix quines han estat les actuacions de la Fiscalia des que la DGAIA li va remetre el cas el febrer de 2015

Cal que s'exigeixin totes les responsabilitats, que es reparin les víctimes i que s'adoptin mesures per evitar que es tornin a produir aquestes situacions

Demana que es prioritzi la protecció dels infants tutelats i que no es revictimitzin els infants que han estat tutelats per haver patit maltractament

La DGAIA va apartar de la gestió la direcció del centre arran de la investigació del Síndic

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha assegurat que desconeix quines han estat les actuacions de la Fiscalia des que la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) li va remetre el cas del centre residencial d’acció educativa (CRAE) El Petit Príncep, de Santa Coloma de Gramenet, el febrer de 2015. El Síndic demana que s'investiguin els fets amb caràcter prioritari i tenint en compte l'interès superior dels infants.

Des del primer moment, Ribó va suggerir a la DGAIA que, de manera immediata, s’iniciessin actuacions per investigar l’abast i la veracitat de les presumptes vulneracions i que s’adoptessin totes les mesures necessàries per protegir els infants i els adolescents afectats.

Si bé la investigació dels fets per part de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i a l’Adolescència), arran de la intervenció del Síndic, va ser molt ràpida, Rafael Ribó lamenta que no s'actués amb més contundència des d’un primer moment davant de situacions de risc, de les quals va alertar el mes d’octubre de 2014, com ara el cas de l'agressió sexual que es va produir per negligència del centre. L'Administració hauria d'haver activat mesures immediates que protegissin tant els agressors com les víctimes.

En l'expedient informatiu de la DGAIA es van detectar indicis de diverses vulneracions:

- discriminació envers infants i adolescents tutelats per part de la directora del centre i possiblement d'alguns educadors;

- maltractament psicològic per part de la responsable de salut i també, possiblement, de la directora del centre envers alguns infants i adolescents;

- negligències en l’àmbit de la salut amb greu risc físic i/o psicològic (manca de control i seguiment psiquiàtric adequat, negligències en l’accés a la medicació, errors en la preparació de medicació, problemes greus en la preparació de menús i àpats, etc.);

- manca de criteris organitzatius comuns i coherents i aplicació arbitrària del reglament de règim intern, de manera que s’apliquen sancions i respostes educatives no previstes al reglament o contràries a la normativa en matèria d’infància i adolescència;

- manca de respecte a la intimitat i a la confidencialitat de les dades dels infants i adolescents al centre;

- manca de control de les incidències al centre i trasllat no adequat d’aquestes a la DGAIA d’acord amb el protocol establert.

El Síndic valora positivament que Benestar i família apartés en un primer moment la directora i la responsable de salut de l’atenció del infants i, posteriorment, l’entitat concessionària. Tanmateix, caldria haver estat més diligent en aquest procés per evitar la continuïtat de l'entitat dirigida per la mateixa responsable, ja que això va afectar negativament durant més temps el funcionament del centre.

El Síndic s’ha adreçat al Departament de Benestar Social i Família perquè activi tots els mecanismes per protegir els infants i els adolescents ingressats al centre i per evitar que es produeixin situacions de revictimització com la descrita.

Cal recordar que els infants i adolescents ingressats en un CRAE hi són per ser protegits d’una situació viscuda anteriorment de vulneració greu de drets en el seu entorn familiar. Paradoxalment, sota la tutela de l’Administració, en aquest cas, han tornat a ser víctimes de maltractament.

Finalment, el Síndic també ha demanat que es valorin les responsabilitats patrimonials que es puguin derivar d’aquests fets per indemnitzar els infants, i també que es valori el tractament psicològic que necessiten perquè es puguin recuperar plenament.

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=3894

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.