MENTORIA


La mentoria, com a metodologia d'acompanyament gratuït i voluntari a persones que necessiten suport en algun àmbit de la seva vida, pot ser un bon complement en projectes per a l'emancipació juvenil. La mentoria aporta elements qualitatius en la generació de processos d'aprenentatge, com ara en el reforç dels vincles interpersonals i afavoreix les intervencions que poden potenciar la interculturalitat i la inclusió social.
En aquest butlletí us presentem una bateria de recursos per aproximar-se a la metodologia de la mentoria, tant des de l'àmbit social com des de l'àmbit empresarial. S'hi inclou també un article sobre mentoria de la Rita Grané, coordinadora de Mentoria per a la Inclusió i informació sobre la jornada "Mentoria per a la inclusió". 

Recursos sobre... MENTORIA 
És un recull de les entitats catalanes que actualment treballen i/o incorporen la metodologia de la mentoria en les seves actuacions, tant des del camp social com l'empresarial. Hi trobareu una descripció breu de les entitats i les seves dades de contacte.

És un recull dels principals projectes i programes que estan implementant els diferents agents catalans que incorporen la metodologia de la mentoria en les seves intervencions. Hi ha projectes i programes de mentoria social i de mentoria empresarial. Hi trobareu la descripció del projecte i la seva pàgina web.

És un recull de blogs de les parelles de mentors/es i mentorats/des dels cursos: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013 del programa Rossinyol de la Universitat de Girona. En aquests blogs, les persones mentores expliquen com es desenvolupa el seu programa de mentoria i quines activitats es porten a terme.

XARXES DE TREBALL

És una coordinadora que pretén ser una xarxa que enforteixi els programes de mentoria de les entitats membres perquè la mentoria esdevingui una metodologia eficaç per reduir la marginalitat i l'exclusió d'infants i joves en situació de risc social. El nucli d'entitats promotores de la Coordinadora són: Punt de Referència, Universitat de Girona - projecte Rossinyol, Fundació Èxit i Servei Solidari.

És una xarxa europea de 100 organitzacions ubicades en 15 països europeus diferents que treballen amb infants i joves amb la metodologia de la mentoria. Són organitzacions que sovint treballen amb els serveis socials públics o amb la iniciativa privada.

És una xarxa de ciutats europees, formada el 2010, que tenen programes de mentoria Nightingale ("Rossinyol"). En el concepte de tutoria Nightingale, un estudiant universitari o universitària s'aparella amb un nen o nena mentorat o mentorada, d'edats compreses entre els 8 i els 12 anys. A través d'una relació amb un adult, l'infant mentorat adquireix noves experiències i coneixements, rep un model a seguir d'uns adults referents que estudien a la universitat i millora la seva autoestima.

DOSSIERS 

Aquest dossier temàtic és una selecció de la documentació disponible al Centre de Documentació Juvenil, a la Xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat i al catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya i de recursos disponibles a Internet.

Butlletí E-Joventut. Número 33, juny de 2013

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.